Inlägg

7 anledningar till att satsa på employee advocacy på LinkedIn

7 anledningar till att satsa på employee advocacy på LinkedIn

Employee advocacy på LinkedIn är viktigt för företag av flera skäl. För det första ger det företaget en möjlighet att utnyttja den samlade expertisen och trovärdigheten hos sina anställda för att nå en bredare publik. När anställda blir mer aktiva och både delar företagets innehåll och postar egna inlägg når det automatiskt en större och mer engagerad publik än om företaget bara postar det.

För det andra bygger employee advocacy på LinkedIn förtroende och relationer. Anställda har ofta personliga nätverk och relationer som sträcker sig mycket längre än företagets eget, och när de delar företagets innehåll, ger det en personlig touch och skapar förtroende hos deras nätverk. Detta leder till ökad räckvidd och trovärdighet för företaget samt stärkta relationer med potentiella kunder, partners och andra intressenter.

7 anledningar till att satsa på employee advocacy på LinkedIn

Förtroende är hörnstenen i varaktiga kundrelationer

Enligt Edelmans Trust Barometer är  företag för närvarande den som är mest pålitlig men medarbetarna har stor påverkan.
Mycket av det förtjänade förtroendet handlar om hur allmänheten uppfattar ett varumärkes engagemang för etiska frågor, inklusive behandlingen av deras anställda. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade sa att de köper eller förespråkar varumärken baserat på deras övertygelse och värderingar.

Relaterad artikel: Cisco utbildar 84000 medarbetare i employee advocacy

Hur bygger ett varumärke detta förtroende på ett sätt som är både autentiskt och transparent?

Ett enkelt sätt är att uppmuntra anställda att bli mer aktiva på LinkedIn.
Låter det enkelt?

Ja, det är ganska enkelt men det finns också ett antal fallgropar.

Vad är employee advocacy?

Enkelt förklarat innebär Employee advocacy att medarbetarna använder sin profil (sina sociala medier) för att prata om företaget och dess produkter/tjänster. Det är en kraftfull strategi där de aktivt marknadsför företagets varumärke genom sina personliga sociala mediekanaler och nätverk.

Dock är det mycket mer än att medarbetarna blir en förlängd arm av företagets budskap. För att det ska ge en riktigt bra effekt behöver medarbetarna prata med sin röst och på sitt sätt.

I grund och botten blir dina anställda varumärkesambassadörer. Och medarbetarna gör företagets varumärke mer mänskligt, vilket gör att det blir mer relaterbart och pålitligt i kundernas ögon.

När anställda stödjer och marknadsför sitt företag ökar det inte bara företagets räckvidd utan skapar också en djupare och mer autentisk kontakt med målgruppen, vilket i slutändan påverkar både förtroende, lojalitet och affärer.

Relaterad artikel: Bygg varumärket med hjälp av medarbetarna

Varför är det viktigt att arbeta med employee advocacy?

Medarbetarnas påverkan främjar en känsla stolthet bland anställda, vilket stärker deras koppling till företaget. Engagerade medarbetare som aktivt marknadsför varumärket känner ofta att deras bidrag direkt kopplas till företagets framgång.

Detta engagemang förstärker deras röster, vilket leder till mer öppen kommunikation och aktiv idédelning inom organisationen.
Men det är många fler fördelar än så,  de spelar en avgörande roll för att behålla topptalanger inom organisationen. Anställda som känner sig personligen investerade i sin organisations framgång är mindre benägna att söka möjligheter någon annanstans.

Linkedin _internt_utbildning employee advicacy

Vilka är affärsfördelarna med aktiva medarbetare på LinkedIn?

Att implementera ett program för employee advocacy ger en mängd fördelar för B2B-företag.

 • Förbättrad varumärkesräckvidd: Ditt varumärkes innehåll når en bredare publik än dina företagskanaler någonsin kan uppnå.
 • Ökad trovärdighet: Innehåll som delas av anställda upplevs som mer trovärdiga och autentiska, vilket stärker företagets varumärke.
 • Generera potentiella kunder: Anställdas aktiviteteter kan direkt bidra till att generera potentiella kunder.
 • Kostnadseffektiv marknadsföring: Det är ett kostnadseffektivt sätt att nyttja dina befintliga resurser.
 • Konkurrensfördelar: På en konkurrensutsatt B2B-marknad kan ett starkt program för employee advocacy särskilja företaget och bli sedd som branschledare.

Hur fungerar employee advocacy?

För att få medarbetarna att arbeta effektivt måste du främja en kultur av engagemang inom företaget. Det är här allting börjar.

 • Innehåll: Anställda uppmuntras att dela företagsgenererat eller kurerat innehåll som blogginlägg, nyhetsartiklar och produktuppdateringar på sina personliga profiler. Viktigt att tänka på att de även behöver dela eget innehåll!
 • Tankeledarskap: Anställda lägger till sina unika insikter, personliga erfarenheter och åsikter för att etablera sig som expert i branschen.
 • Förstärkt effekt: När dina anställda delar innehåll når det deras kontakter. Det utökar företagets räckvidd exponentiellt samtidigt som det finns en relevans.

innehåll anställda 8x engagemang employee advicacy

Hur får jag mina medarbetare att engagera sig och bli mer aktiva?

För att få medarbetarna intresserade, börja med att tydligt kommunicera deras fördelar, både för dem personligen och för företaget. Ge utbildning och resurser för att göra det enkelt för dem att förstå och engagera sig på LinkedIn. Visa framgångsberättelser om anställda som har gynnats och förenkla processen med användarvänliga verktyg.
Uppmuntra dessutom deras kreativitet och unika perspektiv gällande innehåll. Överväg att implementera ett enkelt belöningsprogram för att motivera deltagande. Dessa steg lägger grunden för hur bra det kommer gå.

Relaterad artikel: 7 sätt som du kan uppmuntra medarbetarna att bli mer aktiva på LinkedIn

4 starka fördelar med employee advocacy

1. Förbättra varumärkets rykte: 72 % av företagen arbetar med interna chefer för att utveckla tankeledarskap, där 90 % av dem fokuserar på att bygga trovärdighet och socialt inflytande (Källa: TopRank Marketing).

2. Rekrytera topptalanger: 75 % av arbetssökande överväger en arbetsgivares varumärke innan de ens söker ett jobb (Källa: LinkedIn)

3. Förstärker räckvidden: När budgetarna stramas åt sätter köparna större värde på personer som ses som kunniga inom ämnet, framför varumärkesmarknadsföring. 15 % av köparna konsulterar leverantörsdrivet marknadsföringsmaterial när de fattar ett köpbeslut. (Källa: TrustRadius)

4. Lead-konvertering: 91 % av varje B2B-försäljning påverkas på något sätt från mun till mun marknadsföring, word of mouth. (Källa: Demandbase)

Relaterad artikel: Medarbetarna är företagets bästa ambassadörer

3 siffror som visar att LinkedIn är bästa platsen

1. Nå hela gruppen av beslutsfattare: 4 av 5 LinkedIn-medlemmar driver affärsbeslut. (Källa: Sprout Social)

2. Bygg ditt rykte på en pålitlig plattform: 81 % av B2B-köparna värderar LinkedIn som en viktig källa före köp. (Källa: Fronetik)

3. Förstärk ditt budskap organiskt: Medarbetarna har i genomsnitt 10 gånger fler kontakter än företaget har följare. (Källa: LinkedIn)

anställda 10x kontakter Linkedin employee advocacy

Finns det några nackdelar?

Även om employee advocacy på LinkedIn kan vara mycket fördelaktigt för företag, finns det också några nackdelar att ta hänsyn till. De två vanligaste nackdelarna är:

1. Tidskrävande för anställda: Att vara aktiv på LinkedIn och engagera sig kräver tid och engagemang från de anställda. Det är svårt att få alla att delta och att hålla dem motiverade att regelbundet dela företagets innehåll. Om det blir för tidskrävande eller stressigt för anställda kan det leda till minskat intresse och engagemang i programmet.

Utse ett antal ambassadörer som visar vägen

2. Svårt att mäta och följa upp: Att mäta effekten kan vara en utmaning. Det är svårt att exakt kvantifiera hur mycket påverkan anställdas aktiviteter har på företagets varumärkeskännedom, leads eller försäljning. Därför är det viktigt att ha tydliga metoder för mätning och uppföljning för att bedöma den faktiska effekten och motivera till fortsatt investering.

→ Sätt KPI:er och mät och följ upp löpande

Genom att vara medveten om dessa nackdelar och vidta åtgärder för att hantera dem kan företag skapa en mer effektiv och hållbar employee advocacy-strategi på LinkedIn. Det innebär att erbjuda medarbetarna utbildning och riktlinjer, investera i mätverktyg för att spåra resultat och regelbundet utvärdera och anpassa programmet för att maximera dess fördelar och minimera dess nackdelar.

Utbildning Linkedin marknadsföring och annonsering

Börja bygg varumärket organiskt

Att det redan postas relevant och värdefullt innehåll på företagssidan, i varierat format är viktigt. Och när anställda regelbundet postar och delar innehåll som är relaterat till företaget skapas en konsekvent och stark närvaro. Detta ökar medvetenheten om företaget och lockar både nya talanger, kunder och samarbetspartners.

Det är viktigt att tänka på hur både företaget och medarbetarna tjänar på detta. Företaget får högre synlighet men det får även medarbetarna som bygger sitt personliga varumärke. Tillsammans stärks trovärdigheten, relationer byggs och kännedom om varumärket blir högre.

Det är en kostnadseffektiv och kraftfull strategi för marknadsföring och varumärkesbyggande på en plattform där professionella trivs och engagerar sig aktivt.

Men kom ihåg, det handlar inte bara om att marknadsföra företaget eller dela inlägg från företagssidan – det handlar om att bygga förtroende, både internt och externt.

Sätt en strategi och arbeta aktivt med detta internt på företaget. Ofta finns det en osäkerhet om vad man ska (får) posta och brist på intern uppmuntran är ett vanligt misstag. Genom utbildning, tillgång till innehåll samt att både chefer och ledning är aktiva kan dessa problem lösa sig, och medarbetare kan bli värdefulla ambassadörer för företaget.

Källa: 7 statistics for employee advocacy

Behöver du och ditt företag hjälp?
Kontakta mig, jag har hjälpt många företag få bättre effekt på LinkedIn.När du är redo finns det två sätt jag kan hjälpa dig

Hur många tips och verktyg du än använder behöver du ha grunderna på plats först. Strategi, mål och plan samt förståelse för hur LinkedIn fungerar.

Under de senaste 10 åren har jag hjälpt många företag att ta sig till en högre nivå på LinkedIn.

Om du fortfarande letar efter sätt för att komma till nästa nivå med marknadsföringen kan jag hjälpa dig på två sätt.

1) Utbildning, internt på företaget eller boka dig på en av mina öppna utbildningar.

→ Marknadsföring på LinkedIn

→ Skapa och planera innehåll effektivt till LinkedIn

→ Kontakta mig om du vill boka en intern utbildning

2)  Anlita mig för individuell strategisk rådgivning.

Du och jag arbetar praktiskt och effektivt vilket snabbt tar dig vidare till nästa nivå.
Det här är för dig som är genuint intresserad av att ta LinkedIn till nästa nivå. Den här är främst för beslutsfattare, Vd/chefer, marknad/kommunikation eller om du är en entreprenör som verkligen har bestämt dig för att satsa på LinkedIn.

→ Uppdraget är minst 4 (2×2) timmar men för bästa resultat rekommenderar jag att du bokar mitt coach-program.
OBS! Dessa uppdrag är helt skräddarsydda och tas i mån av tid.

→ Kontakta mig för ett kort samtal.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram

Medarbetarna är dina bästa ambassadörer på LinkedIn

Medarbetarna är dina bästa ambassadörer på LinkedIn

Du missar 100.000-tals visningar och medarbetarna undrar ”what’s in it for me”?
Att ha aktiva medarbetare på LinkedIn ger mycket.
Om det görs på rätt sätt.

Medarbetarna är dina bästa ambassadörer på LinkedIn

Det finns många fördelar med att ha aktiva medarbetare på LinkedIn

En del företag och chefer är rädda för att låta medarbetarna vara aktiva på LinkedIn. Men det finns många siffror som visar på fördelarna. Och det är många.

Vad sägs om det här:

 • Högre engagemang – Innehåll delat av medarbetarna får 8 gånger högre engagemang. (Källa: Altimeter)
 • Effektivare anställningsprocess – Aktiva medarbetare kan minska anställningskostnaderna med 50% och påskynda anställningen med 58%. (Källa: LinkedIn)
 • Högre konvertering – Leads från anställda konverterar 7 gånger oftare. (Källa: LinkedIn)
 • Ökat förtroende – 53% av konsumenterna ser en person som mer trovärdig än ett företag. (Källa: Edelman’s Trust Barometer)

Att nyttja dina medarbetare på LinkedIn är en enormt outnyttjad potential!

Märk väl att det står nyttjar och inte utnyttjar. För om du bara tänker att de ska sprida företagets budskap så tänker du fel. De är ingen förlängd arm eller megafon som bara ska dela företagets inlägg. Då får du ett dåligt resultat. De ska bygga sina egna varumärken och när de gör detta kommer det öka intresset för företaget.

Relaterad artikel: Så kan du uppmuntra dina medarbetare till att bli mer aktiva på LinkedIn

7 steg på hur du kommer igång

Här får du 7 steg på hur du kommer igång och får mer aktiva medarbetare på LinkedIn.

1) Hjälp dem

Dina medarbetare är dina superhjältar.
De kan spara stora summor i din annonsbudget.

Men att veta var du ska börja kan vara klurigt.
Ge dem kunskap, enkla guider och riktlinjer.

Både om LinkedIn och företagets produkter eller tjänster.
Alla inom försäljning, marknad och HR bör ha tillgång till dessa dokument.

2) Kvalitet

”Jag älskar dina inlägg där du pratar om dina produkter,” – sa ingen någonsin.

Posta istället innehåll som hjälper din målgrupp genom att bjuda på kunskap blandat med berättelser från vardagen.
Utan bra innehåll finns det knappt något värde för dem att tillföra.

3) Deras röst, inte din

Påminn dina medarbetare att använda sitt unika perspektiv när de postar inlägg.
Det är här de flesta employee advocacy program går fel.

Människor köper inte för att dina medarbetare delar företagets inlägg eller pratar med företagets ”röst”.
De köper från personer.

Satsa på autentiskt innehåll och mindre perfekta inlägg. Det om något skapar intresse och nyfikenhet.

4) Led med gott exempel

Att uppmuntra medarbetarna till att bli mer aktiva utan att du som chef är aktiv är svårt. Du behöver börja med dig själv och visa hur det går till.
Din entusiasm, och ett antal inlägg kommer att uppmuntra dina anställda att engagera sig.

För visst är du redan aktiv på LinkedIn?

5) Gamification

Gör något kul och locka dina medarbetare med en tävling.
Ha utmaningar, ge poäng, dela varandras framsteg och misstag. Och belöna både prestationer och LinkedIntid.

6) Lär tillsammans

Analysera de mest framgångsrika inläggen och dela resultaten regelbundet.
Men titta även på vad som går att göra bättre.
Ha en plats där ni delar med er av era lärdomar.

Och öka allas LinkedIn-kunskap så de förstår hur de kan hantera LinkedIn både effektivt och vad som ger resultat.

7) Fira framgångarna

Fira varje seger, stor som liten.
Lyft upp dina medarbetares insatser och du kommer få ett bättre resultat.
Räckvidden kommer öka och intresset för att vara aktiv blir större.

Kom ihåg en sak. LinkedIn tar tid.
Och låt det få ta tid.
Resultatet kommer.

Lyssna på LinkedInpodden: 4 misstag och 4 sätt du kan göra för att få fler aktiva medarbetare på LinkedIn

Sammanfattning aktiva medarbetare på LinkedIn

Genom att medarbetarna är aktiva på LinkedIn kan de stärka sig själv, bygga sitt varumärke och utvecklas samt stärka företaget varumärke. Det är en plattform som erbjuder många möjligheter. Allt från nätverkande, kunskapsdelning och marknadsföring som alla kan vara ovärderliga för både individ och företag. De kan sprida lediga jobb så att fler hittar till företaget. De är dina bästa ambassadörer men de måste ha din stöd.

Behöver du hjälp? Ring mig, jag har hjälpt många företag och medarbetare att lyckas på LinkedIn.När du är redo finns det två sätt jag kan hjälpa dig

Hur många tips och verktyg du än använder behöver du ha grunderna på plats först. Strategi, mål och plan samt förståelse för hur LinkedIn fungerar.

Under de senaste 10 åren har jag hjälpt många företag att ta sig till en högre nivå på LinkedIn.

Om du fortfarande letar efter sätt för att komma till nästa nivå med marknadsföringen kan jag hjälpa dig på två sätt.

1) Utbildning, internt hos er eller boka dig på en av mina öppna utbildningar.

→ Marknadsföring på LinkedIn

→ Skapa och planera innehåll effektivt till LinkedIn

→ Kontakta mig om du vill boka en intern utbildning

2)  Anlita mig för individuell strategisk rådgivning.

Du och jag arbetar praktiskt och effektivt vilket snabbt tar dig vidare till nästa nivå.
Det här är för dig som är genuint intresserad av att ta LinkedIn till nästa nivå. Den här är främst för beslutsfattare, Vd/chefer, marknad/kommunikation eller om du är en entreprenör som verkligen har bestämt dig för att satsa på LinkedIn.

→ Uppdraget är minst 4 (2×2) timmar men för bästa resultat rekommenderar jag 10 timmar.
OBS! Dessa uppdrag är helt skräddarsydda och tas i mån av tid.

→ Kontakta mig för ett kort samtal.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram

Cisco satsar på employee advocacy – utbildar alla sina medarbetare i LinkedIn

Cisco satsar på employee advocacy – utbildar alla sina medarbetare i LinkedIn

Det amerikanska företaget Cisco utbildar alla sina 84000 medarbetare i LinkedIn. Och det här är stort, även om fler och fler företag arbetar med employee advocacy på LinkedIn så har jag aldrig stött på ett stort företag som har utbildat alla anställda.

I åratal har företag etablerat policyer och riktlinjer för sociala medier om vad anställda får och inte får säga online. De påminner dem om att deras närvaro på sociala medier borde vara åtskild från deras arbetsgivares. Men det här har förändrats under de senaste åren. LinkedIn har stor genomslagskraft och många möjligheter. Och TikTok har blivit Gen Z:s LinkedIn. Det är den plattformen som många unga väljer att dela sina personliga och professionella liv och där företag rekryterar, inklusive Cisco Systems, Ericsson och United Airlines. Samt att anställda fungerar som interna ambassadörer för att nå ut med ett autentiskt innehåll.

employee advocacy LinkedIn

Att ha aktiva medarbetare på LinkedIn ger:

 • Högre engagemang – Innehåll delat av medarbetarna får 8 gånger mer engagemang. (Källa: Altimeter)
 • Effektiv anställning – Employee advocacy kan minska anställningskostnaderna med 50 % och påskynda anställningen med 58 %. (Källa: LinkedIn)
 • Högre konvertering – Leads från anställdas sociala marknadsföring konverterar 7 gånger oftare. (Källa: LinkedIn)
 • Ökat förtroende – 53% av konsumenterna ser en person som mer trovärdig än ett företag. (Källa: Edelman’s Trust Barometer)

Märk väl att det står nyttja och inte utnyttja. Ja, företaget får många fördelar men det är ändå upp till medarbetarna att bestämma vad de ska göra, kommentera och posta på sin LinkedIn-profil. Därför behöver du lyfta upp fördelarna som medarbetarna får genom att de låter dig nyttja deras profil.

Relaterad artikel: 7 sätt du kan uppmuntra medarbetarna till att bli mer aktiva på LinkedIn

Därför ska du utbilda dina medarbetare i LinkedIn och ha program för employee advocacy

Du slänger bort 100 000-tals visningar genom att endast posta via företagssidan – och det är bara för 10 anställda. Enligt LinkedIn är räckvidden för en profil är 10 gånger större än för ett företag. Och för varje följare ett företag har, har anställda 10.

Genom att hjälpa dina medarbetare och låta de bli mer aktiva på LinkedIn kommer de kunna visa en annan, mer autentisk bild av företaget. De kan berätta saker på ett mer intressant sätt än ett inlägg från företaget.

I Edelman Trust Barometer framgår det att anställda är de mest trovärdiga i flera ämnen, inklusive företagets arbetsmiljö, integritet, innovation och affärspraxis.

Förutom att bygga varumärkeskännedom och förbättra företagskulturen har det visat sig att medarbetarna har en betydande inverkan på intäkterna. Ur ett lead-genereringsperspektiv är employee advocacy en marknadsföringskanal som ”alltid” är på och som resulterar i 5 gånger mer webbtrafik och 25 procent fler leads.

Behöver ditt företag hjälp med att få medarbetarna mer aktiva?
Ring mig, i mer än 10 år har jag utbildat i LinkedIn och har hjälpt
tusentals personer och företag att få bättre effekt på LinkedIn.

Vad vet Cisco som andra företag inte vet?

Enkelt svar – dina anställda är de mest pålitliga förespråkarna för ditt företag och varumärke.

Ciscos Chief People Officer som leder detta uppdrag gör det mer personcentrerat än bara en marknadsföringstaktik. I slutändan är sociala medier bara ett verktyg. Ändå är den hemliga ingrediensen anställdas erfarenhet, en känsla av tillhörighet och medarbetare som älskar sin organisation så mycket att de är villiga att dela sina berättelser externt.

Att göra dina anställda till ambassadörer för varumärket är mer än användbart för TA-team, eftersom anställda alltid kommer att ha ett större nätverk och inflytande på marknaden. Därför är dina medarbetare och anställda dina bästa ambassadörer och påverkare. Och det är just därför anställdas rekommendationer är den mest effektiva och kvalitativa källan för att hitta nya anställda. Dina medarbetare vet vilken typ av talang som trivs i organisationen och en medarbetares syn går längre än en jobbannons.

Och Cisco hoppas på att kunna visa en mer autentisk bild av företaget.

Ha en enkel policy

Det är dock viktigt att veta vad som är ok att dela med sig av. En enkel policy räcker, det viktiga är att det framgår vad som inte får delas vidare, exempelvis affärshemligheter, avtal eller andra saker som bryter mot lagar och regler.

Ändå är det en smart strategi att ha interna ambassadörer. Framför allt i en tid då företag inser utmaningen att berätta sin historia på ett mer autentiskt sätt.

Tiden är förbi för en tre till fem minuter lång video från VD:n som berättar varför det är fantastiskt att jobba där.
– Neil Costa, HireClix.

Enligt Rita Men, professor vid University of Florida, fungerar strategin bara på företag med en stark företagskultur.

Om ett företag har en riktigt dålig företagskultur är det svårt för dem att förvänta sig att anställda ska vara starka ambassadörer. – Rita Men.

Enligt Zippia, använder 57 procent av de arbetssökande sociala medier i sitt jobbsökande. Hashtaggen #corporatetiktok, som används av kreatörer som delar karriärråd och videor om sitt jobb, har mer än 3 miljarder visningar, medan hashtaggen #worktok har 1,4 miljarder visningar.

Relaterad artikel: Så skapar du en strategi för din marknadsföring på LinkedIn

Cisco utbildar sina 84000 anställda i LinkedIn

Cisco erbjuder LinkedIn-utbildning till sina 84000 anställda. Detta för att agera som påverkare och ge dem vägledning, till exempel om hur de använder sina LinkedIn-profiler för att attrahera kandidater. Inlägg skapade av medarbetarna är ”så mycket bättre än något innehåll vi skulle kurera ur varumärkessynpunkt”, säger Chief People Officer, Kelly Jones, som också ibland låter anställda ta över företagets sociala mediekonto för en dag. Och poängterar att det inte är företagsgenererat innehåll.

Cisco satsar på employee advocacy - utbildar medarbetare i LinkedIn (1)

Ericsson utbildade medarbetarna i att skapa videos och få fler följare

På Ericsson, säger Anita Veszeli, Director of social media and advocacy, att företaget först skapade topplistor för att spåra de inlägg som medarbetarna hade postat och som fått högst engagemang. Men det blev för ”spammigt”, de anställda överbelastade med att ”gilla” varandras inlägg, till och med rekrytera vänner och familj för att ”gilla” inläggen. De blev för repetitiva i de typer av inlägg de delade. Istället utbildade hennes team medarbetarna i ämnen som hur man får följare och kommer igång med att skapa videor.

De byggde även en ”employee advocacy platform”. Detta för att hjälpa medarbetarna att få fram branschinsikter, hitta Ericsson-märkt innehåll som de kan dela eller skicka inlägg som företaget kan godkänna för att kollegor kan dela vidare på sina egna konton.

För att vara effektivt bör innehåll genererat av medarbetarna inte vara uppenbar reklam, säger Veszeli. Exempelvis som att dela profilfoton med företagets logotype. När medarbetarna skapar och delar med sig av en mix av bransch & jobbrelaterat och mer personliga erfarenheter, ”är det ett plus för oss”, säger hon.

Att hjälpa medarbetarna med innehåll är viktigt, men bara som en utgångspunkt. Om de delar samma meddelanden om och om igen kommer användare av sociala medier att bli immuna mot budskapet.

Relaterad artikel: Employee advocacy – bygg varumärket med hjälp av medarbetarna

Du måste också vara aktiv på LinkedIn

Även om allt börjar med företagsklimatet och ditt ledarskap måste ledarna i organisationen föregå med gott exempel och vara öppna och transparenta i sitt förhållningssätt. Att begära att medarbetarna ska vara aktiva utan märkbar aktivitet från vare sig chefer, Vd och ledning blir inte bra.

Om du vill förbättra varumärket, ge dina anställda kunskap och engagera dem i varumärkesbyggandet på LinkedIn. Det kommer ge en fin effekt – om du gör det på rätt sätt.

Men tänk på att alla inte kommer vilja vara aktiva och använda sitt nätverk för att företaget ska nå ut med sina budskap. Visst finns det flertalet siffror och data som visar på effekten, men för att lyckas krävs det både tid, engagemang och ett tydligt syfte.

Fördelarna med aktiva medarbetare är bland annat att de:

 • bygger personliga varumärke
 • blir sedda som experter
 • håller sig uppdaterade
 • stärker sin kompetens
 • får större synlighet
 • utökar sitt nätverk

Utbildning Linkedin marknadsföring

Finns det några risker med aktiva medarbetare på LinkedIn?

En arbetsgivare måste se till att anställda inte avslöjar företagets affärshemligheter, känslig information kring ekonomi eller äventyrar säkerhet och juridiskt ansvar/skyldigheter. En annan risk är att anställda blir så stora att de får betalda uppdrag för att skapa och publicera innehåll. Eller så kommer de att fångas upp av ett annat företag som är i samma bransch.

Ändå kan företag inte kontrollera vad deras anställda säger online. Anställda är på sociala medier och de pratar om ditt företag ändå – oavsett om du gillar det eller ej.

7 tips för att lyckas med employee advocacy på LinkedIn

Att nyttja dina medarbetare är en enorm outnyttjad potential! Här är 7 steg på hur du kommer igång.

 1. Aktivera & hjälp dem.
  Dina medarbetare är dina superhjältar. De kan spara stora summor i betald annonsbudget. Men att veta var de ska börja kan vara överväldigande. Ge dem enkla guider, riktlinjer och kunskap. Både om LinkedIn och företagets främsta produkter eller tjänster. Alla från försäljning, marknad och HR bör ha tillgång till dessa dokument.
 2. Kvalitet.
  ”Jag älskar dina inlägg där du pratar om dina produkter,” – sa ingen någonsin. Posta istället innehåll som hjälper din målgrupp genom att bjuda på kunskap blandat med vardagliga berättelser. Utan kvalitativt innehåll finns det inte mycket värde för dem att tillföra.
 3. Deras röst, inte din.
  Påminn dina medarbetare att använda sitt unika perspektiv när de postar inlägg. Det är här de flesta employee advocacy program går fel. Människor köper inte från ett delat företagsinlägg eller med företagets ”röst”. De köper från personer. Autenticitet vinner hjärtan och ökar intresset!
 4. Led med gott exempel
  Börja med ditt ledarskap och visa hur det går till. Din entusiasm, och ett antal inlägg kommer att uppmuntra dina anställda att engagera sig.
 5. Gamification
  Gör något kul och locka dina medarbetare med gamification. Gör det till en tävling, ha utmaningar, ge poäng, dela varandras framsteg och belöna prestationer samt LinkedIn-tid.
 6. Lär tillsammans
  Analysera de mest framgångsrika inläggen och dela resultaten regelbundet. Men titta även på vad som går att göra bättre. Ha en plats där ni delar med er av era lärdomar. Och öka allas LinkedIn-kunskap så de förstår hur de kan hantera LinkedIn både effektivt och vad som ger resultat.
 7. Fira framgångarna. 
  Fira varje seger, stor som liten. Lyft upp dina medarbetares insatser och du kommer få ett bättre resultat. Räckvidden kommer öka och intresset för att vara med blir större.

Men kom ihåg att det inte handlar om att medarbetarna är en förlängd spridare av företagets budskap. Det handlar om att låta deras röster förstärka ditt budskap, vilket gör det mer relevant och pålitligt för deras nätverk.

Sammanfattning av employee advocacy på LinkedIn

Här är några punkter som pekar ut typiska tecken på när man kommer att lyckas respektive misslyckas med employee advocacy

Det är risk att misslyckas när det signaleras att din personal ska:

— Posta den här företagsartikeln.
— Gilla det egna företagets inlägg.
— Dela era företagsinlägg (endast).
— Kommentera inlägg på företagssidan.

Det finns fina utsikter till att lyckas när du:

—  Hjälper medarbetarna med innehåll.
—  Utbildar medarbetarna hur de ska använda LinkedIn.
—  Belönar dem för att tiden de lägger på LinkedIn ger effekt.
— Följer upp med gemensamma möten och samtal för att tillsammans hjälpas åt.

 

Fördjupning och källor:

Medium, Why is Cisco training their employees to be brand influencers?

Forbes, Bosses Are Training Employees To Be Influencers—After Long Discouraging Social Media Posts About Work

Inc, How Great Companies Engage in Employee Advocacy Beyond Simply Sharing Content

Livesändning: Tänk som en ambassadör och nyttja ditt företag på LinkedIn (employer branding & employee advocacy)När du är redo finns det två sätt jag kan hjälpa dig

Hur många tips och verktyg du än använder behöver du ha grunderna på plats först. Strategi, mål och plan samt förståelse för hur LinkedIn fungerar.

Under de senaste 10 åren har jag hjälpt många företag att ta sig till en högre nivå på LinkedIn.

Om du fortfarande letar efter sätt för att komma till nästa nivå med marknadsföringen kan jag hjälpa dig på två sätt.

1) Utbildning, internt hos er eller boka dig på en av mina öppna utbildningar.

→ Marknadsföring på LinkedIn

→ Skapa och planera innehåll effektivt till LinkedIn

→ Kontakta mig om du vill boka en intern utbildning

2)  Anlita mig för individuell strategisk rådgivning.

Du och jag arbetar praktiskt och effektivt vilket snabbt tar dig vidare till nästa nivå.
Det här är för dig som är genuint intresserad av att ta LinkedIn till nästa nivå. Den här är främst för beslutsfattare, Vd/chefer, marknad/kommunikation eller om du är en entreprenör som verkligen har bestämt dig för att satsa på LinkedIn.

→ Uppdraget är minst 4 (2×2) timmar men för bästa resultat rekommenderar jag 10 timmar.
OBS! Dessa uppdrag är helt skräddarsydda och tas i mån av tid.

→ Kontakta mig för ett kort samtal.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram

Guide: använd employer branding för tillväxt

LinkedIn har släppt en guide om employer branding

LinkedIn har publicerat en ny guide om hur du kan arbeta effektivt med employer branding. Nu blir det ännu viktigare än någonsin efter covid, när anställda söker efter mer meningsfullhet och ökad tillfredställelse i arbetet.

I guiden finns också en översikt över den potentiella medarbetarresan, som belyser de olika kontaktpunkter som människor stöter på när de bedömer din verksamhet.

guide employer branding LinkedIn

Använd ditt arbetsgivarvarumärke (employer brand) för tillväxt

”Covid Clarity” har fått många arbetare att omvärdera vad de vill ha från sina arbetsliv, med rekordmånga som slutar sina jobb och går över till nya roller, eller till och med lämnar för gott. Organisationer anammar, i en allt högre grad en hybrid arbetsmodell, där anställda både är på kontoret och arbetar på distans. Mitt i denna stora förändring ser LinkedIn en ny, mer dynamisk relation växa fram mellan anställda och arbetsgivare.

Relaterad artikel: Bygg varumärket på LinkedIn med hjälp av medarbetarna 

Tillsammans representerar dessa trender några av de största förändringarna någonsin i arbetslivet. Att säkra en tillgång av talanger har aldrig varit mer utmanande eller mer kritiskt. Företag konkurrerar dock inte enbart längre om sina framtida anställdas jobbspecifikationer, ersättningar och förmåner. De konkurrerar om dem som varumärken.

använd LinkedIn för employer branding

LinkedIn skriver så här:

”Pandemin har förvirrat både ekonomiska och sociala normer och förändrat människors förväntningar på de varumärken de arbetar för och köper från. Dessa suddiga linjer innebär att kandidater, anställda och kunder utvärderar företag mer holistiskt än någonsin. För att bygga förtroende och konkurrera om de bästa kandidaterna i denna nya organisatoriska verklighet måste varumärken dyka upp och kommunicera konsekvent över alla målgrupper och intressenter.”

Ett enhetligt varumärke ”in action”

Hur vet du när ett varumärke dyker upp konsekvent på detta sätt?

Föreställ dig att du träffar någon på en fest eller ett event och frågar dem var de jobbar. Om det är ett varumärke som du känner igen och som betyder något för dig personligen, kommer du förmodligen att ha många följdfrågor. Du vill veta om upplevelsen av att arbeta där, hur kulturen verkligen är, hur medarbetaren bidrar till produkterna eller lösningarna och vad företagets senaste innovationer är. Du kanske också vill veta om vad företaget gör för miljön, dess värderingar och hur det stödjer de samhällen och länder det verkar i.

Om du aldrig har hört talas om det företaget, eller om det inte är ett varumärke du relaterar till eller betraktar som en ledare inom dess område, är det mycket mindre troligt att du ställer dessa frågor. Du är mycket mindre benägen att få fram den information som kan leda dig till att överväga att arbeta för det företaget i framtiden – eller överväga att köpa dess lösningar.

Relaterad artikel: 7 vinster när marknad och sälj arbetar tillsammans på LinkedIn

Detta scenario förklarar varför företag i allt högre grad tar ett mer enhetligt förhållningssätt till varumärket. De sammanför och anpassar de tre dimensionerna: konsument (oavsett om B2B eller B2C), företag och arbetsgivare. De sätter sitt varumärkes-DNA (deras värderingar och essensen av vem de är) i hjärtat av hur de kommunicerar till var och en av dessa målgrupper.

Det är uppenbart att arbetsgivarvarumärken inte längre kan lämnas i periferin av din marknadsföring. Vi går in i en ny era där de kommer att vara ett bidrag till tillväxt för alla företag. De kommer att göra det som en avgörande, oskiljaktig del av det bredare enhetliga varumärket som alla som tittar upplever. Det borde identifieras som en stor möjlighet och prioritet för alla marknadsavdelningar. Du kan inte kontrollera ditt övergripande varumärkes inverkan och effektivitet om du ignorerar ditt arbetsgivarvarumärke.

employer branding linkedin

Kraften hos anpassat employer branding

Att marknadsföra ett varumärke är som mest effektfull och effektiv när den når dina potentiellt, relevanta målgrupper med ett tydligt och gemensamt budskap. Kan du dessutom tala till dem och visa de känslomässiga behov och prioriteringar som de delar har du vunnit mycket. Det skapar en bred medvetenhet och förtrolighet när din marknadsföring möter människor i olika skeden av deras resa till ditt företag. Det innebär att det ökar deras framtida sannolikhet att överväga dig, oavsett vilket stadium de befinner sig i.

Räckvidden och omfattningen av ditt varumärke multipliceras många gånger när de olika dimensionerna av ditt varumärke förenas av ett gemensamt varumärkes-DNA. Att dyka upp konsekvent oavsett om du pratar med anställda, kunder eller investerare bygger trovärdighet mycket snabbare. Det är också avgörande att det bygger förtroende över tid.

Ta en titt på ditt flöde på LinkedIn. Kika på några av världens mest kraftfulla varumärken så kommer du att se detta i praktiken. Accenture’s huvudsakliga budskap och enande varumärkestanke är ”let there be change”. Dess arbetsgivarvarumärke visar detta och talar om sina medarbetare som är hjärtat av varje stor förändring. Unilever tillämpar sitt varumärkessyfte ”Better Business. Better World, Better You”, lika konsekvent när man pratar med kandidater som när man pratar med konsumenter.

Relaterad artikel: Så skapar du en strategi för din marknadsföring på LinkedIn

Ett enat varumärke

För att inspirera och påverka vår publik att agera bör de idéer, värderingar och budskap som fångas i varumärkets DNA vara inbäddade under hela resan – från varumärkesmedvetenhet till efterfrågan. Det som är slående är de tydliga likheterna mellan talang och innehåll för marknadsföringen, går genom hela tratten. För både kandidater och potentiella kunder är innehåll nyckeln till att framgångsrikt driva igenom tratten genom att tillhandahålla allt mer riktade och skräddarsydda meddelanden när de närmar sig ett beslut.

innehåll för hela resan

En studie av LinkedIn

En studie av LinkedIn och varumärkesstrategi- och konsultföretaget Lippincot visar skillnaden som dessa typer av enhetliga varumärkesstrategier gör för värdet av ett arbetsgivarvarumärke. Företag med anpassade konsument- och talangvarumärken såg en ökning med 87% i sin ansökningsfrekvens från kandidater och en 3x ökning av sin konverteringsfrekvens till anställning. Men det slutar inte där.

Dessa arbetsgivarvarumärken såg direkt andra aspekter av tillväxt. Det totala engagemanget på deras innehåll ökade med 84% och försäljningen ökade med 35% under en femårsperiod. Siffror som dessa hjälper till att visa varför de mest värdefulla varumärkena är anpassade och enhetliga i sin kommunikation.

Hämta guiden från LinkedIn om employer branding

En viktig del av detta, säger LinkedIn, är att arbeta effektivt med employer branding. I LinkedIn’s nya 11-sidiga guide ger de en rad tips om hur du kan tänka.

I guiden kan du läsa mer om ”varumärkes-DNA” och hur det ytterligare kan bidra till ditt arbetsgivarvarumärke. Konkreta tips på hur du använder nyare tekniker för att förbättra din närvaro i detta avseende. Guiden tittar på vad potentiella anställda letar efter från arbetsgivare, vilket LinkedIn säger liknar vad potentiella kunder också söker.

Sammanfattning employer branding

Att arbeta med employer branding är ett långsiktigt arbete som kräver tydliga mål, en bra planering och tydlighet i vad du vill kommunicera på LinkedIn, och i andra sociala medier. Enkelt förklarat är ett arbetsgivarvarumärke ditt rykte, både hur dina anställda uppfattar dig och hur andra ser dig som en potentiell arbetsgivare.

I de fall jag har hjälpt företag med employer branding har det varit mycket mer än att få medarbetarna aktiva på LinkedIn. Det handlar om det interna företagsklimatet och att företaget konsekvent arbetar med en enhetlig kommunikation, över flera plattformar och både internt och externt. Att ha interna varumärkesambassadörer är viktigt för att lyckas med employer branding på LinkedIn, men det är minst lika viktigt att ha engagerade medarbetare, och gå långt förbi de årliga och traditionella medarbetarundersökningarna. När det gäller arbete med employer branding samarbetar jag med en av Sveriges bästa inom detta område, kontakta mig om du också vill arbeta med ditt arbetsgivarvarumärke.

Den här artikeln är kuraterad från LinkedIn’s blogg där du också hittar den 11-sidiga guiden.När du är redo finns det två sätt jag kan hjälpa dig

Hur många tips och verktyg du än använder behöver du ha grunderna på plats först. Strategi, mål och plan samt förståelse för hur LinkedIn fungerar.

Under de senaste 10 åren har jag hjälpt många företag att ta sig till en högre nivå på LinkedIn.

Om du fortfarande letar efter sätt för att komma till nästa nivå med marknadsföringen kan jag hjälpa dig på två sätt.

1) Utbildning, internt hos er eller boka dig på en av mina öppna utbildningar.

→ Marknadsföring på LinkedIn

→ Skapa och planera innehåll effektivt till LinkedIn

→ Kontakta mig om du vill boka en intern utbildning

2)  Anlita mig för individuell strategisk rådgivning.

Du och jag arbetar praktiskt och effektivt vilket snabbt tar dig vidare till nästa nivå.
Det här är för dig som är genuint intresserad av att ta LinkedIn till nästa nivå. Den här är främst för beslutsfattare, Vd/chefer, marknad/kommunikation eller om du är en entreprenör som verkligen har bestämt dig för att satsa på LinkedIn.

→ Uppdraget är minst 4 (2×2) timmar men för bästa resultat rekommenderar jag 10 timmar.
OBS! Dessa uppdrag är helt skräddarsydda och tas i mån av tid.

→ Kontakta mig för ett kort samtal.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

LinkedIn integrerar Elevate med företagssidor

LinkedIn integrerar Elevate med företagssidor

LinkedIn har aviserat att de ska integrera sin tjänst för employee advocacy, Elevate, med företagssidor. Elevate är en betaltjänst som företag har använt för att bättre kunna arbeta med employee advocacy.

linkedin elevate företagssidor

Med hjälp av Elevate har företag och organisationer enklare kunnat interagera med de människor som är viktigast för verksamheten, deras anställda. Under de senaste fyra åren har hundratals företag använt Elevate för att hjälpa sina anställda att vara förespråkare för varumärket. Samtidigt har över 50 miljoner organisationer arbetat för att bygga upp sin LinkedIn-sida så att de kan engagera sig med sina viktigaste målgrupper.

Elevate gör det möjligt för företag att sammanställa innehåll för sina teammedlemmar som de enkelt kan dela. Det ger även mätvärden om resultatet. Elevate har ökat i användning under de senaste åren av en rad toppföretag som använder sig av employee advocacy för att maximera processen för sina anställda.

Relaterad artikel: Bygg varumärket med hjälp av medarbetarna – employee advocacy

LinkedIn Elevate är även integrerat med Sales Navigator

Förra augusti integrerade LinkedIn Elevate i Sales Navigator. Det gör det möjligt för de som använder Sales Navigator att få aviseringar från Elevate, direkt i sin panel och där de kan agera direkt.

Det har uppenbarligen resulterat i fler användare eftersom LinkedIn nu utökar samma funktion till sina egna företagssidor. Med den här sammanslagningen kan det ge ett stort uppsving för organisationer som vill använda sina anställda och deras utökade nätverk för att bredda sin närvaro.

LinkedIn elevate sales navigator företagssidor

Bild från LinkedIn.

Enligt LinkedIn hjälper denna kombination företag att bättre engagera sina anställda och bygga starkare varumärke. Faktum är att när en administratör publicerar ett inlägg på sin företagssida kommer 30% av engagemanget från deras anställda. Dessa är 14x mer benägna att dela det innehållet jämfört med andra innehållstyper.

LinkedIn utbildning företag

Den sista delen är viktig – för närvarande är Elevate ett betalverktyg där priset baseras på antalet medarbetare som behöver tillgång till plattformen. Nu kommer LinkedIn att ta bort dessa nivåer för prenumeranter, vilket kommer att göra det lättare att nå fler av dina anställda med företagets inlägg, samtidigt som det sannolikt leder till fler delningar och ett ökat engagemang.

Relaterad artikel: Nyheter för LinkedIn företagssida januari 2020

Avisera dina medarbetare via företagssidan på LinkedIn

I oktober släppte LinkedIn en funktion där du som är administratör för en företagssida kan avisera dina medarbetare. Den här funktionen håller fortfarande på att rullas ut och är logisk början på sammanslagningen av Elevate och företagssidor.

avisera medarbetarna LinkedIn

Relaterad artikel: LinkedIn översätter inlägg till fler språk

Sammanfattning LinkedIn Elevate och företagssidor

Det här är en intressant utveckling från LinkedIn och är en viktig uppdatering för företagssidor som fortsätter framåt. Det kommer att innebära att det blir ännu lättare att få engagemang på företagssidan, från dina medarbetare.

Det innebär att LinkedIn hjälper företag som har företagssidor, att bygga starkare varumärke och relationer med både sina anställda, kunder och följare. Det blir också effektivare att arbeta med företagssidor.

Funktionen kommer vara tillgänglig först i december 2020 men det bästa av allt är att grundläggande funktioner kommer vara gratis. Efter det kommer inte Elevate att vara tillgänglig som en egen app.

Jag ser en stor fördel med den här integrationen och för medel och stora företag kommer det här att underlätta i deras arbete med employee advocacy.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

Employee advocacy – bygg varumärket med hjälp av medarbetarna

Employee advocacy – bygg varumärket med hjälp av medarbetarna

De bästa förespråkarna för ditt varumärke arbetar redan för dig. Medarbetarna är en av de största marknadsföringsresurserna ett företag kan ha. Men ofta är det en outnyttjad tillgång.

Employee advocacy

Glöm det där med att personalen inte ska använda sociala medier på arbetstid. Tänk om du kunde öka räckvidden för företagets inlägg i sociala medier med 20% – vilken effekt hade det haft på varumärket?

Employee advocacy handlar kort om att medarbetarna blir ambassadörer och förespråkare för företaget via sina egna kanaler. Det är en term som används för att beskriva den exponering som de anställda genererar för varumärken genom sin egen närvaro online. Sociala medier är ofta det viktigaste mediet och dessa ”online-tillgångar” omfattar e-post, chatt, forum, diskussioner och mycket mer.

Employee advocacy kan:

 • Generera en positiv exponering och öka medvetenheten för ett varumärke genom digitala medier eller offline-kanaler.
 • Rekommendera ett företags produkter eller tjänster till en vän eller familjemedlem.
 • Representera de bästa intressena i företaget, både internt och externt.
 • Vara en expert på din produkt eller tjänst och vara en trovärdig talesman för ditt företag.

Medarbetarna, en resurs i varumärkesbyggandet – employee advocacy

När företag ska bygga sitt varumärke och vara en attraktiv arbetsgivare är det en förutsättning att ha medarbetarnas engagemang. Sociala medier har förändrat sättet vi kommunicerar på men ändå hänger många företag inte med i utvecklingen. Eftersom 90% litar på en rekommendation och det är den mest kostnadseffektiva marknadsföringen, blir den egna personalen en viktig tillgång i både för marknadsföring och uppbyggnad av varumärket. Det blir win-win eftersom både personalens privata varumärke och företagets varumärke byggs upp, skapas det ett mervärde för alla.

När man tittar på B2B så har det hänt mycket de senaste åren. Vi vet att 89% av B2B-kunder använder internet för att ta reda på mer. På ytan är det inte mycket av en förändring från 2012. Men vad är det som har ändrats? En undersökning från Google visar att det har skett en dramatisk förändring i demografin för B2B.  2012 var det en ganska jämn blandning i alla åldersgrupper. 2014 stod 18- till 34-åringar (Millenials) för nästan hälften av alla efterforskningar på nätet, en ökning med 70%. Förutom att mobilanvändningen ökar så börjar 71% av ett sök som en generell sökning.

Relaterad artikel: 7 sätt du kan få dina medarbetare att bli mer aktiva på LinkedIn

Hur fungerar employee advocacy?

Det här är en fråga för hela företaget då både HR, försäljnings- och marknadsavdelningen tjänar på detta. Att tydligt kommunicera internt är viktigt. Medarbetarna vill veta vad de får ut av detta.

I grunden är det främjandet av ett företag eller organisation av dess anställda. Det är någon som:

 • Kan fastställa företagets trovärdighet och professionalism genom sina personliga sociala nätverk.
 • Lyssnar till sina kunder genom sociala medier för att bättre förstå deras behov, prioriteringar och intressen.
 • Ökar varumärkesexponering genom att dela intressant och relevant innehåll som får användarna att interagera.
 • Personligen svarar på förfrågningar i tid.

Med några steg kan företaget vara igång relativt snabbt. Ett rätt utformat employee advocacy-program bör leverera värde till din målgrupp, stödja företagets värderingar och inspirera dina medarbetare att dela innehåll med sin familj och vänner.

Relaterad artikel: GUIDE: Så kan du använda LinkedIn för employer branding

#1 Sätt mätbara mål

Vad vill du uppnå och vad är ett mätbart mål? Utgå från de KPI:er som är satta och som du kopplar till företagets övergripande affärsmål. Vet vad du ska mäta.

Relaterad artikel: 10 KPIer du bör ha koll på i sociala medier

#2 Skapa inlägg och ha innehåll lättåtkomligt

Det blir tidsbesparande för medarbetarna och underlättar delning när det finns en innehållsbank att hämta i från. Tänk på att innehållet ska vara relevant och att det tillför något för läsarna.

#3 Välj medarbetare

Om du arbetar på ett större företag finns det säkert medarbetare som redan är aktiva i sociala medier. Börja med dem.

#4 Posta & dela

Hjälp medarbetarna så de delar företagets inlägg och även postar eget innehåll i sitt nätverk.

#5 Handling

När personer ser företagets artiklar via medarbetarna ökar sannolikheten till att det genererar leads, laddas ner en pdf eller att de skriver upp sig på nyhetsbrev.

#6 Mät

Som alltid gäller det att mäta resultatet. Sätt upp några relevanta mätpunkter samt titta även på antal likes, delningar och kommentarer.

Genom att ge anställda möjlighet och uppmuntra till aktiviteter i sociala medier kan företag exponentiellt öka storleken på deras sociala försäljningskanal, så kallad social selling. Rätt gjort kan detta vara skillnaden på hur bra företaget lyckas med sin närvaro i sociala medier.

Vad tycker du är den viktigaste delen av ett employee advocacy-program?
Vilka företag har du sett som använder sig av detta med ett bra resultat?

Relaterade inlägg:

7 trender för sociala medier 2020

5 avancerade tips för marknadsföring i sociala medier

7 steg som tar företaget till nästa nivå i sociala medier

Skapa större engagemang med hjälp av personalen

Öka effektiviteten med dessa verktyg för sociala medierNär du är redo finns det två sätt jag kan hjälpa dig

Hur många tips och verktyg du än använder behöver du ha grunderna på plats först. Strategi, mål och plan samt förståelse för hur LinkedIn fungerar.

Under de senaste 10 åren har jag hjälpt många företag att ta sig till en högre nivå på LinkedIn.

Om du fortfarande letar efter sätt för att komma till nästa nivå med marknadsföringen kan jag hjälpa dig på två sätt.

1) Utbildning, internt hos er eller boka dig på en av mina öppna utbildningar.

→ Marknadsföring på LinkedIn

→ Skapa och planera innehåll effektivt till LinkedIn

→ Kontakta mig om du vill boka en intern utbildning

2)  Anlita mig för individuell strategisk rådgivning.

Du och jag arbetar praktiskt och effektivt vilket snabbt tar dig vidare till nästa nivå.
Det här är för dig som är genuint intresserad av att ta LinkedIn till nästa nivå. Den här är främst för beslutsfattare, Vd/chefer, marknad/kommunikation eller om du är en entreprenör som verkligen har bestämt dig för att satsa på LinkedIn.

→ Uppdraget är minst 4 (2×2) timmar men för bästa resultat rekommenderar jag 10 timmar.
OBS! Dessa uppdrag är helt skräddarsydda och tas i mån av tid.

→ Kontakta mig för ett kort samtal.

 


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter