7 anledningar till att satsa på employee advocacy på LinkedIn

7 anledningar till att satsa på employee advocacy på LinkedIn

Employee advocacy på LinkedIn är viktigt för företag av flera skäl. För det första ger det företaget en möjlighet att utnyttja den samlade expertisen och trovärdigheten hos sina anställda för att nå en bredare publik. När anställda blir mer aktiva och både delar företagets innehåll och postar egna inlägg når det automatiskt en större och mer engagerad publik än om företaget bara postar det.

För det andra bygger employee advocacy på LinkedIn förtroende och relationer. Anställda har ofta personliga nätverk och relationer som sträcker sig mycket längre än företagets eget, och när de delar företagets innehåll, ger det en personlig touch och skapar förtroende hos deras nätverk. Detta leder till ökad räckvidd och trovärdighet för företaget samt stärkta relationer med potentiella kunder, partners och andra intressenter.

7 anledningar till att satsa på employee advocacy på LinkedIn

Förtroende är hörnstenen i varaktiga kundrelationer

Enligt Edelmans Trust Barometer är  företag för närvarande den som är mest pålitlig men medarbetarna har stor påverkan.
Mycket av det förtjänade förtroendet handlar om hur allmänheten uppfattar ett varumärkes engagemang för etiska frågor, inklusive behandlingen av deras anställda. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade sa att de köper eller förespråkar varumärken baserat på deras övertygelse och värderingar.

Relaterad artikel: Cisco utbildar 84000 medarbetare i employee advocacy

Hur bygger ett varumärke detta förtroende på ett sätt som är både autentiskt och transparent?

Ett enkelt sätt är att uppmuntra anställda att bli mer aktiva på LinkedIn.
Låter det enkelt?

Ja, det är ganska enkelt men det finns också ett antal fallgropar.

Vad är employee advocacy?

Enkelt förklarat innebär Employee advocacy att medarbetarna använder sin profil (sina sociala medier) för att prata om företaget och dess produkter/tjänster. Det är en kraftfull strategi där de aktivt marknadsför företagets varumärke genom sina personliga sociala mediekanaler och nätverk.

Dock är det mycket mer än att medarbetarna blir en förlängd arm av företagets budskap. För att det ska ge en riktigt bra effekt behöver medarbetarna prata med sin röst och på sitt sätt.

I grund och botten blir dina anställda varumärkesambassadörer. Och medarbetarna gör företagets varumärke mer mänskligt, vilket gör att det blir mer relaterbart och pålitligt i kundernas ögon.

När anställda stödjer och marknadsför sitt företag ökar det inte bara företagets räckvidd utan skapar också en djupare och mer autentisk kontakt med målgruppen, vilket i slutändan påverkar både förtroende, lojalitet och affärer.

Relaterad artikel: Bygg varumärket med hjälp av medarbetarna

Varför är det viktigt att arbeta med employee advocacy?

Medarbetarnas påverkan främjar en känsla stolthet bland anställda, vilket stärker deras koppling till företaget. Engagerade medarbetare som aktivt marknadsför varumärket känner ofta att deras bidrag direkt kopplas till företagets framgång.

Detta engagemang förstärker deras röster, vilket leder till mer öppen kommunikation och aktiv idédelning inom organisationen.
Men det är många fler fördelar än så,  de spelar en avgörande roll för att behålla topptalanger inom organisationen. Anställda som känner sig personligen investerade i sin organisations framgång är mindre benägna att söka möjligheter någon annanstans.

Linkedin _internt_utbildning employee advicacy

Vilka är affärsfördelarna med aktiva medarbetare på LinkedIn?

Att implementera ett program för employee advocacy ger en mängd fördelar för B2B-företag.

  • Förbättrad varumärkesräckvidd: Ditt varumärkes innehåll når en bredare publik än dina företagskanaler någonsin kan uppnå.
  • Ökad trovärdighet: Innehåll som delas av anställda upplevs som mer trovärdiga och autentiska, vilket stärker företagets varumärke.
  • Generera potentiella kunder: Anställdas aktiviteteter kan direkt bidra till att generera potentiella kunder.
  • Kostnadseffektiv marknadsföring: Det är ett kostnadseffektivt sätt att nyttja dina befintliga resurser.
  • Konkurrensfördelar: På en konkurrensutsatt B2B-marknad kan ett starkt program för employee advocacy särskilja företaget och bli sedd som branschledare.

Hur fungerar employee advocacy?

För att få medarbetarna att arbeta effektivt måste du främja en kultur av engagemang inom företaget. Det är här allting börjar.

  • Innehåll: Anställda uppmuntras att dela företagsgenererat eller kurerat innehåll som blogginlägg, nyhetsartiklar och produktuppdateringar på sina personliga profiler. Viktigt att tänka på att de även behöver dela eget innehåll!
  • Tankeledarskap: Anställda lägger till sina unika insikter, personliga erfarenheter och åsikter för att etablera sig som expert i branschen.
  • Förstärkt effekt: När dina anställda delar innehåll når det deras kontakter. Det utökar företagets räckvidd exponentiellt samtidigt som det finns en relevans.

innehåll anställda 8x engagemang employee advicacy

Hur får jag mina medarbetare att engagera sig och bli mer aktiva?

För att få medarbetarna intresserade, börja med att tydligt kommunicera deras fördelar, både för dem personligen och för företaget. Ge utbildning och resurser för att göra det enkelt för dem att förstå och engagera sig på LinkedIn. Visa framgångsberättelser om anställda som har gynnats och förenkla processen med användarvänliga verktyg.
Uppmuntra dessutom deras kreativitet och unika perspektiv gällande innehåll. Överväg att implementera ett enkelt belöningsprogram för att motivera deltagande. Dessa steg lägger grunden för hur bra det kommer gå.

Relaterad artikel: 7 sätt som du kan uppmuntra medarbetarna att bli mer aktiva på LinkedIn

4 starka fördelar med employee advocacy

1. Förbättra varumärkets rykte: 72 % av företagen arbetar med interna chefer för att utveckla tankeledarskap, där 90 % av dem fokuserar på att bygga trovärdighet och socialt inflytande (Källa: TopRank Marketing).

2. Rekrytera topptalanger: 75 % av arbetssökande överväger en arbetsgivares varumärke innan de ens söker ett jobb (Källa: LinkedIn)

3. Förstärker räckvidden: När budgetarna stramas åt sätter köparna större värde på personer som ses som kunniga inom ämnet, framför varumärkesmarknadsföring. 15 % av köparna konsulterar leverantörsdrivet marknadsföringsmaterial när de fattar ett köpbeslut. (Källa: TrustRadius)

4. Lead-konvertering: 91 % av varje B2B-försäljning påverkas på något sätt från mun till mun marknadsföring, word of mouth. (Källa: Demandbase)

Relaterad artikel: Medarbetarna är företagets bästa ambassadörer

3 siffror som visar att LinkedIn är bästa platsen

1. Nå hela gruppen av beslutsfattare: 4 av 5 LinkedIn-medlemmar driver affärsbeslut. (Källa: Sprout Social)

2. Bygg ditt rykte på en pålitlig plattform: 81 % av B2B-köparna värderar LinkedIn som en viktig källa före köp. (Källa: Fronetik)

3. Förstärk ditt budskap organiskt: Medarbetarna har i genomsnitt 10 gånger fler kontakter än företaget har följare. (Källa: LinkedIn)

anställda 10x kontakter Linkedin employee advocacy

Finns det några nackdelar?

Även om employee advocacy på LinkedIn kan vara mycket fördelaktigt för företag, finns det också några nackdelar att ta hänsyn till. De två vanligaste nackdelarna är:

1. Tidskrävande för anställda: Att vara aktiv på LinkedIn och engagera sig kräver tid och engagemang från de anställda. Det är svårt att få alla att delta och att hålla dem motiverade att regelbundet dela företagets innehåll. Om det blir för tidskrävande eller stressigt för anställda kan det leda till minskat intresse och engagemang i programmet.

Utse ett antal ambassadörer som visar vägen

2. Svårt att mäta och följa upp: Att mäta effekten kan vara en utmaning. Det är svårt att exakt kvantifiera hur mycket påverkan anställdas aktiviteter har på företagets varumärkeskännedom, leads eller försäljning. Därför är det viktigt att ha tydliga metoder för mätning och uppföljning för att bedöma den faktiska effekten och motivera till fortsatt investering.

→ Sätt KPI:er och mät och följ upp löpande

Genom att vara medveten om dessa nackdelar och vidta åtgärder för att hantera dem kan företag skapa en mer effektiv och hållbar employee advocacy-strategi på LinkedIn. Det innebär att erbjuda medarbetarna utbildning och riktlinjer, investera i mätverktyg för att spåra resultat och regelbundet utvärdera och anpassa programmet för att maximera dess fördelar och minimera dess nackdelar.

Utbildning Linkedin marknadsföring och annonsering

Börja bygg varumärket organiskt

Att det redan postas relevant och värdefullt innehåll på företagssidan, i varierat format är viktigt. Och när anställda regelbundet postar och delar innehåll som är relaterat till företaget skapas en konsekvent och stark närvaro. Detta ökar medvetenheten om företaget och lockar både nya talanger, kunder och samarbetspartners.

Det är viktigt att tänka på hur både företaget och medarbetarna tjänar på detta. Företaget får högre synlighet men det får även medarbetarna som bygger sitt personliga varumärke. Tillsammans stärks trovärdigheten, relationer byggs och kännedom om varumärket blir högre.

Det är en kostnadseffektiv och kraftfull strategi för marknadsföring och varumärkesbyggande på en plattform där professionella trivs och engagerar sig aktivt.

Men kom ihåg, det handlar inte bara om att marknadsföra företaget eller dela inlägg från företagssidan – det handlar om att bygga förtroende, både internt och externt.

Sätt en strategi och arbeta aktivt med detta internt på företaget. Ofta finns det en osäkerhet om vad man ska (får) posta och brist på intern uppmuntran är ett vanligt misstag. Genom utbildning, tillgång till innehåll samt att både chefer och ledning är aktiva kan dessa problem lösa sig, och medarbetare kan bli värdefulla ambassadörer för företaget.

Källa: 7 statistics for employee advocacy

Behöver du och ditt företag hjälp?
Kontakta mig, jag har hjälpt många företag få bättre effekt på LinkedIn.När du är redo finns det två sätt jag kan hjälpa dig

Hur många tips och verktyg du än använder behöver du ha grunderna på plats först. Strategi, mål och plan samt förståelse för hur LinkedIn fungerar.

Under de senaste 10 åren har jag hjälpt många företag att ta sig till en högre nivå på LinkedIn.

Om du fortfarande letar efter sätt för att komma till nästa nivå med marknadsföringen kan jag hjälpa dig på två sätt.

1) Utbildning, internt på företaget eller boka dig på en av mina öppna utbildningar.

→ Marknadsföring på LinkedIn

→ Skapa och planera innehåll effektivt till LinkedIn

→ Kontakta mig om du vill boka en intern utbildning

2)  Anlita mig för individuell strategisk rådgivning.

Du och jag arbetar praktiskt och effektivt vilket snabbt tar dig vidare till nästa nivå.
Det här är för dig som är genuint intresserad av att ta LinkedIn till nästa nivå. Den här är främst för beslutsfattare, Vd/chefer, marknad/kommunikation eller om du är en entreprenör som verkligen har bestämt dig för att satsa på LinkedIn.

→ Uppdraget är minst 4 (2×2) timmar men för bästa resultat rekommenderar jag att du bokar mitt coach-program.
OBS! Dessa uppdrag är helt skräddarsydda och tas i mån av tid.

→ Kontakta mig för ett kort samtal.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *