7 sätt som du kan uppmuntra dina medarbetare att bli mer aktiva på LinkedIn

7 sätt som du kan uppmuntra dina medarbetare att bli mer aktiva på LinkedIn

LinkedIn växer år efter år, och fler och fler börjar förstå att LinkedIn är en viktig plattform där du kan arbeta med företagets marknadsföring, employer branding och mycket mer. Som företag är det svårare att nå ut än via våra profiler. Därför är det av stor vikt att dina medarbetare är aktiva på LinkedIn, att de tar plats och bygger sitt – och företagets varumärke.

Så uppmuntrar du dina medarbetare att bli mer aktiva på LinkedIn.

Sedan LinkedIn lanserades 2003 har det hänt mycket och nya funktioner adderas hela tiden. Men för att du ska nå ut med ett budskap behöver du hela tiden använda plattformen, hänga med i alla nyheter och ta hjälp av dina medarbetare. LinkedIn passerade nyligen 850 miljoner användare och enligt Microsoft’s senaste rapport ser de ännu en gång rekordnivåer av engagemang.

Relaterad artikel: 10 senaste nyheterna för LinkedIn (aug 2022)

Dina medarbetare behöver bli mer aktiva på LinkedIn

Troligtvis är du som ansvarar för företagets marknadsföring redan aktiv på LinkedIn. Och då menar jag utöver inlägg som postas på företagssidan, för om du vill att dina kolleger ska bli mer aktiva så behöver du som arbetar med marknadsföring och kommunikation också vara aktiv, via din profil.

Genom att chefer, ledning och Vd’s är aktiva visar det både internt och externt, att ni ser LinkedIn som en viktig plattform. Allt ökar och stärks. Varumärkeskännedom, arbetsgivarvarumärket, leadsgenerering och trafik till hemsidan. Och genom att dina medarbetare blir mer aktiva hjälper de till att stärka företagets varumärke.

4 vanliga anledningar till varför medarbetarna sällan är aktiva på LinkedIn

Ofta när jag utbildar (hade 61 utbildningar förra året) upplever jag att många kämpar med att få sina medarbetare att bli aktiva på LinkedIn. Därför är det viktigt att ta bort eventuella hinder och ge dem kunskapen på hur de kan hjälpa till att bygga varumärkeskännedom och sprida kunskap.

Fyra vanliga anledningar till varför medarbetarna ej är aktiva på LinkedIn är:

 1. Ont om tid
 2. Använder sällan sociala medier
 3. Har ingen aning om vad de ska posta
 4. Ingen intern uppmuntran och få aktiva chefer

Med hjälp, kunskap, rätt utbildning och att ha relevant innehåll kommer lösa många problem. Det handlar även om att få in LinkedIn-tid i kalendern, att skapa en daglig rutin.

En del anställda känner sig osäkra på om de får använda LinkedIn på arbetstid. De är obekväma med att publicera inlägg på LinkedIn eftersom det saknas en intern policy för vad de får, eller bör, göra och undvika. Osäkerheten är högre i vissa branscher beroende på regelverk (ex läkemedel & ekonomisk rådgivning), därför är det bra att ha en strategi som kommer att hjälpa dig och dina medarbetare.

Uppmuntra till rätt aktiviteter på LinkedIn

Uppmuntrar du dina kolleger att ”bara” dela företagets inlägg – då ska du tänka om! Delningar ger sällan ett bra resultat  och jag (och andra) har skapat kontakt med dina kolleger för att ta del av deras tankar och innehåll. Inte främst innehåll framtaget av, och för företaget. Självklart kan det handla om företaget men frågan är om det är relevant för dina medarbetare, deras kompetens och nätverk?

I ditt innehållsbibliotek bör det finnas en mängd innehåll som medarbetarna kan plocka ifrån. Bilder, videos och texter – som de sedan kan göra om till sitt eget. Utgå från deras roller och hjälp till med innehåll som passar deras nätverk, och målgrupp. En säljare vill troligtvis publicera ett annat innehåll än en tekniker. Och Vd’n, marknadschefen eller den som arbetar med HR är förmodligen mest intresserade av att posta innehåll kopplat till sina roller och utmaningar.

När du kombinerar innehåll utifrån medarbetarnas kompetens kommer genomslagskraften att bli mycket större än om det bara delas från företagssidan.

Och det fina är att när dina medarbetare och kolleger blir mer aktiva på LinkedIn blir det win-win. De bygger sitt varumärke och hjälper företaget att få mer synlighet och bli mer mänskligt. Men tänk gärna ett varv extra gällande innehållet, ofta upplever jag att företag har fastnat i ”inifrån-ut” istället för att tänka tvärtom, dvs ”utifrån-in”.

Sätt strategin för employee advocacy – medarbetarna stärker varumärket och synligheten på LinkedIn

Det är stora utmaningar för många företag och i den här artikeln kommer du få konkreta tips på hur du kan arbeta med employee advocacy, dvs ta hjälp av medarbetarna för att stärka varumärket.

Nyligen gjorde jag en omröstning på LinkedIn där 56% svarade att de inte visste vad de skulle prata om. Och det blir ju svårt att vara aktiv på LinkedIn om du är osäker på vad för typ av innehåll som ska publiceras.

7 sätt som du kan uppmuntra dina medarbetare att bli mer aktiva på LinkedIn

Här får du 7 sätt som du kan få dina medarbetare att bli mer aktiva på LinkedIn.

#1 Visa fördelarna för medarbetarna

Som marknadsförare vet både du och jag hur viktigt det är att synas i sociala medier. LinkedIn har flera fördelar och företagssidan har inbyggda funktioner som hjälper dig. Men här handlar det främst om att lyfta vad medarbetarna tjänar på att vara aktiva på LinkedIn. Givetvis kommer det att gynna företaget genom att de blir mer aktiva och kan attrahera nya kunder, anställda och öka kännedom om varumärket.

Det är viktigt att förklara den positiva effekten av LinkedIn för varje grupp eller avdelning. Det kan vara allt ifrån att:

 • Nå fler potentiella kunder
 • Fler besökare på hemsidan
 • Lättare att nå beslutsfattare
 • Få ökad varumärkeskännedom
 • Fler kontaktytor med marknaden
 • Fler personer som söker sig till företaget

Men kom ihåg att medarbetarna vill veta, ”Whats in it for me”, alltså vad tjänar de på att hjälpa företaget på LinkedIn?  Främst handlar det om att när de blir mer aktiva, bygger de sitt nätverk och stärker sitt personliga varumärke. Genom sina aktiviteter blir de alltså mer synliga på LinkedIn men istället för att du ska bli rädd så uppmuntra dem att vara med aktiva.

Relaterad artikel: 9 sätt som förbättrar företagets marknadsföring på LinkedIn

#2 Ha en policy för LinkedIn

Företag som lyckas på LinkedIn både uppmuntrar aktiviteter och har riktlinjer för LinkedIn. Här är min rekommendation att företagets policy ska vara enkel, ju mer du krånglar till det, desto svårare kommer det att bli. Gör det enkelt för dina medarbetare att vara aktiva och att de tydligt förstår vad de ska undvika att prata om.

Håll policyn enkel och fokusera på vad som ska stanna internt på företaget, och uppmuntra resten. Målet med en policy är att ge dem kunskap och riktlinjer. När dina anställda vet vad, och hur de kan göra på LinkedIn är de redo att bli mer aktiva. Gör det enkelt för dem att hitta och hänvisa till företagets policy för sociala medier. Berätta om policyn för både nyanställda och befintliga anställda.

Ett företag som har gjort det väldigt enkelt är Intel som har tre enkla regler:

 • Ha goda intentioner och var tydlig (be upfront)
 • Fokusera på det som är bra
 • Använd ditt bästa omdöme

Hur ditt företags policy ska se ut vet du, min rekommendation är att hålla den kort och enkel.

#3. Ge kunskap och utbildning om LinkedIn och deras profiler

LinkedIn har passerat 850 miljoner användare men det är bara 3-5% som är aktiva och delar innehåll. Jämfört med andra sociala medier är det lågt. Dessutom är det många som har en dåligt ifylld profil där det saknas både relevant information och ibland även profilbilder.

En av anledningarna är att vissa fortfarande tror att LinkedIn är en CV-databas, dvs att LinkedIn främst används när det är dags att söka jobb. Och när de har fått sitt jobb slutar de vara aktiva på LinkedIn. Det är synd för det innebär att all tid och kraft de har lagt på att bli synliga och bygga nätverk försvinner med ett ”pooff”. Men det handlar också om internt engagemang. Om du vill att dina medarbetar ska bli mer aktiva behöver det uppmuntras internt och att både chefer och ledning är aktiva.

De behöver hjälp och kunskap. De behöver uppmuntran och första steget är att ge dem en utbildning i hur de ska göra.

Behöver ditt företag hjälp med att få medarbetarna mer aktiva?
Ring mig, i mer än 10 år har jag arbetat med LinkedIn och har hjälpt tusentals personer att få bättre effekt på LinkedIn.

Det viktigaste på en LinkedIn-profil är följande:

 • En professionell profilbild
 • En bra och lockande rubrik
 • En intressant sammanfattning

Utöver det är det viktigt med en aktiv närvaro. Att de åtminstone gillar och kommenterar andras inlägg.

Relaterad artikel: Guide: Så kan du använda employer branding för tillväxt

#4 Använd smarta funktioner på företagssidan

På företagssidan finns flera bra funktioner kopplade just till att hjälpa till med att få medarbetarna mer aktiva. Nu utgår jag ifrån att företagssidan är aktiv och att det postas inlägg 2-4 gånger per vecka. Om du knappt postar något på företagssidan är det svårt att få medarbetarna att bli mer aktiva.

En bra funktion är ”avisera dina medarbetare”. Den behöver du klicka på manuellt varje gång du publicerar ett inlägg och då skickas en avisering om företagets inlägg, till ett antal av dina medarbetare. Därefter behöver de aktivt gå in och gilla, kommentera eller dela företagets inlägg.

Linkedin _utbildning

#5 Gör det enkelt att dela innehåll

Om du vill att dina medarbetare ska bli mer aktiva behöver det vara enkelt att hitta innehåll som de kan använda. Berätta för dem löpande när det finns nytt tillgängligt innehåll.

Några enkla ideér:

 • Intranät
 • Skicka mail
 • Externa verktyg som Slack eller Microsoft
 • Avisera automatiskt när något nytt har publicerats på bloggen/kunskapsforum på hemsidan
 • Externa verktyg för employee advocacy

Ett enkelt verktyg för just employee advocacy är Easy advocacy från Agora Pulse. Andra verktyg är Hootsuite Amplify och Smarp. Dessa verktyg kan du använda som ett nav för ditt innehåll och som innehåller innehåll som är klart att använda. Oavsett vilken metod du än använder för att hjälpa dina anställda med innehåll måste det vara lättillgänglig och enkelt.

Även Microsoft och Slack är enkla verktyg för att kommunicera gällande innehåll. De är båda verktyg för att samarbeta och kommunicera internt, i projekt eller i andra samarbeten.

Och kom ihåg att det även finns en del inbyggda funktioner på LinkedIn. Kanske du minns att LinkedIn hade ett eget employee advocacy verktyg som hette Elevate. När det pensionerades flyttade LinkedIn in vissa funktioner på företagssidan, och som blev tillgängliga gratis.

Relaterad artikel: Så kan du använda LinkedIn för employee advocacy

#6 Uppmuntra till delaktighet

Kanske du tänker att allt innehåll ska komma från marknadsavdelningen? Njae. Uppmuntra istället medarbetarna till att komma med idéer på innehåll. Påminn dem hur värdefullt det är att få deras input gällande allt från kundcase till mässor, nyheter och behind the scenes.

Våga vara mer mänsklig och ta bort en del ”företagsprat”. Precis som att dina medarbetare vill veta vad de tjänar på att hjälpa till så har följarna en liknande fråga, varför ska de lägga sin tid på att engagera sig i det du eller företaget publicerar?

Relaterad artikel: Undvik dessa misstag med ditt innehåll på LinkedIn

#7 Gör det enkelt

Oavsett vilket verktyg eller sätt du använder så måste det vara enkelt för dina medarbetare. Kom ihåg att de främst tänker på vad de tjänar på att använda sina profiler för att hjälpa ditt företag. Därför är det viktigt att de känner sig delaktiga och inte bara ett initiativ från marknadsavdelningen.

Framgången ökar när det finns ett internt intresse – förbi marknadsavdelningen. Chefer, HR och ledning bör också vara aktiva, och insatta i varför LinkedIn är viktigt för hela organisationen.

Ge verktyg, kunskap och stöttning till dina kolleger så kommer de att bli mer bekväma med att vara aktiva och publicera egna inlägg. Lyft LinkedIn på möten och få in det i allas agendor. LinkedIn ska vara enkelt och jag brukar säga att på bara 15 minuter per dag kommer du en bra bit – om du vet vad du ska göra.

Sammanfattning

Att få medarbetarna att bli mer aktiva på LinkedIn är en vinst. De vinner på det och företaget vinner på det. Varumärkeskännedomen ökar, det kommer att generera fler lead och du kan också uppmuntra utvalda medarbetare att satsa på tankeledarskap. Men det är en långsiktig process som kräver både kunskap och internt engagemang. Långt ifrån alla anställda kommer hoppa jämfota och entusiastiskt slänga sig ut på LinkedIn.

Sätt en strategi, några KPI:er, ta fram relevant innehåll och hjälp dina medarbetare. Fördelarna är många!  Och om du vill få bättre effekt på LinkedIn, då är det dags att lyfta upp LinkedIn på agendan. även på ledningsnivå.När du är redo finns det två sätt jag kan hjälpa dig

Hur många tips och verktyg du än använder behöver du ha grunderna på plats först. Strategi, mål och plan samt förståelse för hur LinkedIn fungerar.

Under de senaste 10 åren har jag hjälpt många företag att ta sig till en högre nivå på LinkedIn.

Om du fortfarande letar efter sätt för att komma till nästa nivå med marknadsföringen kan jag hjälpa dig på två sätt.

1) Utbildning, internt hos er eller boka dig på en av mina öppna utbildningar.

→ Marknadsföring på LinkedIn

→ Skapa och planera innehåll effektivt till LinkedIn

→ Kontakta mig om du vill boka en intern utbildning

2)  Anlita mig för individuell strategisk rådgivning.

Du och jag arbetar praktiskt och effektivt vilket snabbt tar dig vidare till nästa nivå.
Det här är för dig som är genuint intresserad av att ta LinkedIn till nästa nivå. Den här är främst för beslutsfattare, Vd/chefer, marknad/kommunikation eller om du är en entreprenör som verkligen har bestämt dig för att satsa på LinkedIn.

→ Uppdraget är minst 4 (2×2) timmar men för bästa resultat rekommenderar jag 10 timmar.
OBS! Dessa uppdrag är helt skräddarsydda och tas i mån av tid.

→ Kontakta mig för ett kort samtal.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *