Vad betyder CPC – CPM – CTR och andra ord i digital marknadsföring?

Vad betyder CPC – CPM – CTR och andra ord i sociala medier & digital marknadsföring?

Ofta får jag frågor vad alla dessa ord och förkortningar betyder som står i artiklar eller som nämns på föreläsningar. Vanliga och återkommande ord som används i sociala medier, digital marknadsföring och vid annonsering. Så jag skrev en guide över vad ord som exempelvis CPC, CPM, CTR betyder. Kommentera gärna inlägget med fler förkortningar så uppdaterar jag och fyller på efter hand.

cpc cta cpm ctr cro sociala medier marknadsföring

CPC, CTR, CPM och CTR har du säkert hört, men vad betyder de?

I den här guiden får du en förklaring av vanliga förkortningar som du hör inom digital marknadsföring och sociala medier.

ABM – Account based marketing

Account Based Marketing är ett strategiskt tillvägagångssätt där sälj- och marknadsavdelningen arbetar tillsammans mot utvalda kunder, där man oftast riktar sig till specifika personer på ett företag. ”Marknaden” är en kund, ett konto. Detta skiljer sig från traditionell marknadsföring där marknaden definieras som en eller flera grupper med gemensamma egenskaper, titel, ålder, storlek, branch, bransch, region etc.

ASP – Application Service Provider

Företag som hyr ut program och applikationer.

B2B – Business to Business

Företag som säljer eller riktar sig till företag.

B2C – Business to Consumer

Företag som säljer eller riktar sig till konsument.

BOFU – Bottom of Funnel  – Botten av tratten

TOFU, MOFU och BOFU är begrepp inom inbound marketing-modeller för leads-generering, kopplat till vilket innehåll du kan använda i respektive steg. BOFU är sista steget i tratten där en person fattar ett beslut, ofta direkt kopplat till att de gått igenom TOFU och MOFU först.

todu mofu bofu marknadsföring sociala medier

BR – Bounce rate – avvisningsfrekvens

En besökare som kommer in på en enskild sida på en hemsida men som därefter lämnar hemsidan utan någon ytterligare handling.
Email BR, andelen email som inte levereras till en mottagare.

CMS – Content Management System

Publiceringsverktyg som skapar och hanterar digitalt innehåll: t ex bilder, text och information på en webbsida. WordPress är ett populärt CMS.

Relaterad artikel: 5 saker varje marknadsförare behöver göra varje vecka

Vad betyder CPC – CPL – CPM – CPC – CTR

Dessa är vanligt förekommande ord främst när du annonserar i sociala medier och arbetar med analys och statistik i samband med detta. Facebook har sin statistik, Instagram har sin och LinkedIn har sin. Oavsett om du annonserar eller inte behöver du känna till vad dessa förkortningar betyder. Lite längre ner finns en bild från LinkedIns campaign manager, dvs verktyget när du annonserar där. Vissa mätvärden är lätta att räkna ut medan CPL kräver betydligt mer för att få fram.

CAC – Customer Acquisition Cost – kostnad för att förvärva en kund

Kundförvärvskostnad är hela kostnaden för att ett lead (kundämne) ska bli till en kund. CAC räknas ut enligt följande: summan pengar som spenderas på att förvärva kunder (t ex marknadsföringskostnader) / antalet kunder du förvärvade under den tidsperiod som pengarna spenderades.

CAC betyder förkortning

 

CLV – Customer Lifetime Value – livstidsvärde för en kund

Kundens livstidsvärde är det förväntade värdet (nettovinst) som är förknippat med den framtida relationen med den kunden. Den här modellen är användbar för att hitta, ta in och behålla lönsamma kunder. Du kan t ex få bättre förståelse för effekten över tid av fler kunder som köper oftare, köper för mer varje gång och köper återkommande under en längre tid.
Notera att det är bäst att beräkna och bedöma nettovinsten, inte omsättningen eller bruttomarginal.

CLV är nyttigt för att få en uppfattning om hur mycket pengar det kan få kosta att skaffa en kund. Om CLV är lägre än det du måste betala för att få in och igång kunden, CAC se ovan, bör man se över strategin, taktiken och kalkylen.

Beräkna CLV exempel:
Antal köp under ett år x nettovinst per order = nettovinst per kund på ett år
Ta det ggr antal år en kund förväntas vara kund kund = CLV

CM – Content marketing

Content marketing betyder innehållsmarknadsföring. Ett strategisk tillvägagångssätt fokuserat på att skapa och distribuera relevant innehåll för att attrahera din målgrupp.

Relaterad artikel: 5 sätt att spara tid när du tar fram innehåll till sociala medier

CPA – Cost Per Action – Kostnad per åtgärd/handling

Kopplat till annonsering och är en annonskostnad per händelse. Dvs du som annonserar betalar en kostnad för specifika händelser. Oftast kopplat till en konvertering som exempelvis innebär att en person köper något, laddar ner en pdf eller fyller i ett formulär. Kallas också cost per acquisition.

CPC – Cost Per Click – Kostnad per klick

Används vid annonsering och innebär att du betalar per klick på din annons. Andra varianter är CPM där du betalar för antal 1000 visningar, CPV där du betalar för antal visningar eller CPA där du betalar per handling.

CPL – Cost Per Lead – Kostnad per kundämne

CPL innebär att du mäter antal leads istället för exempelvis CPA. För att du ska kunna mäta det här behöver du veta vad ett lead betyder för dig och hur du ska mäta det. Ett vanligt exempel är när en person har valt att prenumera på ditt nyhetsbrev. Alltså en konkret handling som du sedan kan följa upp och bearbeta.

CPM – Cost Per Impression (Mille) Kostnad per tusen visningar

Används vid annonsering och innebär att du betalar per 1000 visningar. Motsats är CPC där du betalar per klick. Bra för varumärkesbyggande, dvs att du når många personer till en (oftast) låg kostnad.

 

statistik ctr cpm cpc

Bild från LinkedIn campaign manager

CPS – Cost Per Sale (se även PPS) – Kostnad per försäljning/konvertering

Används vid annonseringen och gör att du kan räkna ut kostnaden per försäljning. För att räkna ut CPS delar du dina totala kostnader med dina totala intäkter från försäljningen. Om dina totala månatliga kostnader är 100.000 och du har 1.000.000 i omsättning/månad är din kostnad per försäljning 0,10 dvs 10 öre.

CPV – Cost Per View – Kostnad per visning

Används vid annonsering (video) och innebär att du betalar per visning. Exempel, en visning för Google Ads räknas när en person tittat i 30 sekunder på din videoannons (hela om den är kortare än 30 sekunder) eller interagerar med annonsen, beroende på vilket som kommer först.

Relaterad artikel: så här skapar du resultat med marknadsföringen i sociala medier

CR – Conversion Rate – Konverteringsandel (omvandlingsfrekvens)

En konverteringsandel används för att jämföra det totala antalet besökare till en webbplats till antal betalande kunder, abonnenter eller användare. CR är väldigt hjälpsamma för e-handlare som kan använda webbplatsens trafikresultat för att avgöra vilka andra marknadsföringsmetoder som bör utnyttjas för att öka produktförsäljningen.

Exempel:

 • om du får 50 konverteringar från 1000 interaktioner blir din CR 5% (50 ÷ 1000 x 100 = 5%).
 • om du har 2000 besökare på hemsidan och 50 köper blir CR 5% (50 ÷ 2000 x 100 = 2,5%)

CRM – Customer Relationship Management – System för hantering av kunder

Det finns mängder med CRM att välja mellan, att använda ett CRM-system hjälper dig att hålla koll på dina kunder och leads. Och inte bara du, även dina medarbetare får lätt tillgång till informationen vilket är ett enkelt sätt att hjälpas åt.

CRO – Conversion Rate Optimization – Konverteringsoptimering (omvandlingsfrekvensoptimering)

Konverteringsoptimering innebär att man vill få fler besökare att konvertera på hemsidan. Exempelvis att få fler besökare att uppfylla ett mål eller en handling. Målet kan vara ett köp, en nedladdad pdf eller ifyllt formulär.

CTA – Call to Action – Handlingsuppmaning, uppmaning till aktivitet

En CTA kan användas i många sammanhang. I annonser, i ett inlägg i sociala medier eller på en landningssida. Du uppmanar personen att göra en viss handling.

Exempel:

 • Ring nu – de 50 första som ringer får 25% rabatt
 • Boka din plats nu – 100% garanti och pengarna tillbaka om du inte är nöjd
 • Hämta appen och få 100:- rabatt på ditt första köp
 • Bli medlem nu och du får en månad gratis
 • Gratis pdf – hämta nu och ta del av mina bästa tips

CTR – Click-Through Rate – Klickfrekvens, andel klick jämfört med visningar

Klickfrekvens är antalet klick som en annons får delat med antalet gånger det sponsrade inlägget har visats. CTR är ett sätt att mäta hur bra en annonskampanj går och om du har lyckats fånga besökares intresse.

eCPM – Effective CPM (Cost Per Mille)

Effektiv CPM (kostnad per Tusen visningar). Om du köper en annons baserat på ett pris angivet i CPM, så är eCPM = CPM.
Men, om du köper annonser med andra beräkningsgrunder för priset (CPC, CPA etc.), används eCPM för att få fram ett omräknat värde som motsvarar CPM och är det faktiska värdet du får för det du betalat.

Med eCPM kan du bättre jämföra olika annonsformer och räknas ut enligt formeln förtjänst ÷ antal visningar x 1000.

Exempel:

På en annons tjänar du 100:- och det totala antal visningar är 10.000. eCPM = 100 ÷ 10.000 x 1000 = 10:-
Företaget får 10:- per 1000 visningar

ER – Engagement rate – Engagemangsgrad

Engagement rate beräknas utifrån de totala interaktionerna på ett inlägg dividerat med antalet följare på kontot eller antal impressions (visningar). Interaktionerna räknas på olika sätt beroende på plattform.

På LinkedIn räknas klick, gilla, kommentarer, delningar & följare / med visningar. Instagram räknas gilla, kommentarer & spara. På Facebook ingår gilla, kommentarer och delningar.

Fördjupa dig: med de olika sätten du kan räkna ER

engagement rate betyder räknas

 

EPC – Earnings per Click > EPHC Earnings per Hundred Clicks

Vinst per (hundra) klick

FFA – Free-For-All

Fri för alla (Webbsida som vem som helst kan lägga upp länkar på)

GA – Google Analytics

Digital gratis analystjänst från Google, för att bl.a analysera besökare och deras beteende på din hemsida. Alla bör ha Google analytics (eller liknande verktyg) installerat för att se var trafiken kommer ifrån till hemsidan.

IBL – Inbound Link – Inkommande länk (back-links)

Kopplat till SEO och hur högt upp du hamnar i sökresultatet. Att använda både inbound- och outbound-länkar är viktigt. Ju fler inkommande länkar till din webbplats desto fler sökmotorer tror att du har bra innehåll på din sida. Men det handlar inte enbart om antalet länkar. Betydelsen av inkommande länkar är relaterad till kvalitén snarare än kvantitet.

IMPR – Impressions

Hur ofta ett inlägg eller annons visas. En visning räknas varje gång din annons eller inlägg visas men tänk på att antal visningar beräknas på olika sätt, både beroende på vilket format du använder samt på vilken plattform. En visning innebär att innehållet levererades till någons flöde. En tittare behöver inte engagera sig i inlägget för att det ska räkna som en visning. En person kan också ha flera visningar för ett enda innehåll.

Fördjupa dig: Vad är skillnaden mellan impression & reach

KPI – Key Performance Indicator

Nyckeltal, mätvärde som är avgörande för att nå avsedd effekt. Se även nedan.

Relaterad artikel: 10 KPI:er du behöver ha koll på i sociala medier

Ett kompletterande och nyanserande begrepp:

Key Result Indicator (KRI)

Skillnaden?
En KPI ”leder” och en KRI ”följer”. Det innebär att en KPI är ett mått som visar på var KRI:n kan tänkas hamna. KPI:n pekar på och leder förhoppningsvis fram till ett visst KRI. De flesta ekonomiska nyckeltal är mått på existerande resultat. Dvs mätning av något som är ett visst resultat och bör således klassas som KRI:er, snarare än KPI:er.

LPO – Landing Page Optimization

Optimering av landningssidor.

Marketing automation – automatiserad marknadsföring

Att ersätta manuella typiska, återkommande aktiviteter och processer inom marknadsföring med automatiserade system.

Inom området ryms en mängd möjligheter och sätt att applicera i stort och smått. Du kan ha nytta av att inte bara fundera på vilka aktiviteter du brukar göra, utan kanske alla de saker du vet du borde göra men kanske inte haft tid till eller tyckt vara för dyra att sätta igång.

MAU – Monthly Active Users

Antal användare per månad.

MOFU – Middle Of The Funnel – Mitten av tratten

Här hamnar en person oftast efter gått igenom första steget, TOFU eller via en annons till en landningssida. Personen är intresserad och vill veta mer. Exempelvis genom att ladda ner en pdf, e-bok eller medverka på ett webinar.

OBL – Outbound Link – Utgående länk

Kopplat till SEO och det är länkar som pekar ut från din sida till andra webbplatser. Dit du länkar bör vara kopplat till innehållet till sidan. Bonustips, du kan markera en utgående länk med ”no-follow” om du inte vill att sökmotorer ska ”värdera” den länken, dvs att den är bara till nytta för dina läsare.

PFI – Pay for Inclusion

Kostnad för inkludering. Det innebär att du köper dig till bra visning (högre rankning) på en sökmotor.

PFP – Pay for Performance – Betala för prestation

Reklamköparen betalar endast reklambyrån (eller motsvarande) efter man känner till faktiskt resultat, t ex antal kundämnen eller faktisk försäljning.

PPC – Pay per Click – Kostnad per klick

Används vid annonsering och med PPC betalar du endast för de klick som har klickat på din annons, ofta vidare till en hemsida eller landningssida. Andra varianter är CPM där du betalar för antal 1000 visningar, CPV där du betalar för antal visningar eller CPA där du betalar per handling.

PPL – Pay per Lead

Kostnad per lead, dvs kundämne.

PPS – Pay per Sale

Kostnad per försäljning.

PR – PageRank – Webbsidans rank (viktighet och relevans) hos Google

PageRank (PR) är en algoritm som används av Google Search för att ranka webbsidor i sökresultat. PageRank är ett sätt att mäta vikten och innehållet på sidan. Det finns flera gratis verktyg där du kan testa din page rank.

PV – Page View – Sidvisning

En sidvisning är en när en sida laddas (eller laddas om) i en webbläsare. Sidvisningar är en metrisk definierad som totalt antal visade sidor.

QS – Quality Score

Kvalitetspoäng i Google’s system för annonsering. Quality Score är Google’s uppskattning av kvaliteten på dina annonser, sökord och målsidor. Annonser av högre kvalitet kan leda till lägre priser och bättre annonspositioner.

RFM – Recency, Frequency, Monetary

RFM  är en marknadsföringsteknik som används för att fastställa kvantitativt vilka kunder som är de bästa genom att undersöka hur nyligen en kund har köpt (recency), hur ofta de köper (frekvens) och hur mycket kunden spenderar (Monetary). I vissa branscher är det viktigast med frekvensen medan i andra är det viktigare med en hög köpsumma.

Det går att säga ungefär såhär:

 • om kunden nyligen har köpt desto mer lyhörd är de för kampanjer
 • ju oftare kunden köper, desto mer engagerade och nöjda är de
 • monetärt värde skiljer tunga spenderare från köpare med lågt värde

RFM betyder förkortning

ROAS – Return on Advertising Spend – Avkastning på totalkostnaden för reklam/annonser

Avkastning på ROAS är hur mycket intäkter ett företag får för varje krona som spenderas på en reklamkälla. Det här mäter effektiviteten av annonskampanjer online. Ju högre din avkastning är desto effektivare är annonsen.

Exempel:

Om du spenderar 1000:- på annonskampanjer på en månad och under samma månad genererade dessa kampanjer en intäkt på 5000:-, då blir avkastningen: 5000 / 1000 = 5: 1 eller 500%.

ROI – Return on Investment

Avkastning på investering.

RON – Run of Network

Körning av annonser över hela nätverket
Köpa platser för annonser tvärsöver ett nätverk för annonsering (t ex Schibsted), med ospecificerade placeringar. Motsatsen skulle t ex kunna vara om du bara köper en banner på en förstasida.

ROS – Run of Site

Körning av annonser över en hel webbplats.
När du köper annonser som körs var som helst på en specifik webbplats/mediasajt.

SEA – Search engine Advertising

Sökmotorsannonsering innebär de annonser du köper för att synas i sökmotorer. Exempelvis Google Ads.

SEM – Search Engine Marketing

Marknadsföring på sökmotorer. Generellt är SEM betald sökmarknadsföring, exempelvis på Google där du kan betala för att din annons ska synas i sökresultatet.

SEO – Search Engine Optimization

Sökmotoroptimering är ett sätt att öka mängden trafik till din hemsida genom att förbättra och sökordsoptimera texter och bilder. Det innebär att din hemsida (eller specifika sidor) kan placeras högt upp i det organiska sökresultatet hos sökmotorer kopplat till vad personer söker på för ord och som är relaterade för ditt företag. (Dvs SEO handlar inte om annonsering på resultatsidor.)

SERP – Search Engine Results Page

Resultatsidan för sökmotorer. Det som visas som resultatet av din sökning.

SoMe – social media

Förkortning av sociala medier.

SMM – Social Media Marketing

Marknadsföring i Sociala Medier avser både betald annonsering och organiskt innehåll i sociala medier.

TOFU – Top of the Funnel – Toppen av Tratten

Här bör bearbetningen av dina potentiella kunder börja. Det kan vara via inlägg i sociala medier, publicering/PR, whitepapers, eller med en annons. Du skapar medvetenhet om ditt varumärke och att du finns.

Exempel: när någon söker efter kunskap och hamnar på din blogg, då är de i toppen av tratten.

UGC – User Generated Content – Användargenererat innehåll

UGC är innehåll som har skapats av användare. Exempelvis bilder, blogginlägg eller video. Det kan även vara en specifik kampanj som ”Share a coke” eller Starbucks som bad sina följare att designa en mugg. Aerie´s kampanj skänkte pengar till välgörenhet för varje foto som delades.

UTM tag – Urchin Tracking Module

UTM-taggar är parametrar som du lägger till en URL. När någon klickar på en länk med UTM-taggar kan du spåra och följa upp statistiken i Google Analytics.
Urchin var namnet på det företag som ursprungligen utvecklade tekniken.

USP – Unique Selling Proposition/Point

Unik Funktionell Fördel
Unik och Utmärkande Säljfördel eller Egenskap i ditt Erbjudande.

Jmf:
ESP – Emotional Selling Point
Emotionell Unik Fördel

UV – Unique Visitor – Unik besökare

En unik besökare är antal personer som besöker en sida eller flera sidor på din webbplats, under ett visst tidsintervall, oavsett hur ofta de tittade på dessa sidor. Om en användare besöker en sida och sedan läser ytterligare 2 andra sidor, lämnar din webbplats och återkommer för att läsa mer, räknas han som en enskild enskild användare.

WOM – Word of Mouth

Personer sprider kännedom om dig muntligt eller skriftligt.
Nöjda kunder pratar med andra om dig och det du erbjuder.

Sammanfattning av specifika ord och förkortningar sociala medier

Det finns många förkortningar och alla dessa används i olika sammanhang. Som om inte det vore nog är är det även så att vissa ord har olika betydelse beroende på vilka sociala medier du är i.

Saknar du något ord, förklaring eller förkortning?
Lämna en kommentar så uppdaterar jag artikeln!


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

4 Kommentarer
 1. Hasan Fransson
  Hasan Fransson says:

  Bra och informativ artikel.
  2 ord som kan höra hemma på din lista.

  SEA
  Search engine Advertising
  Brukar användas som ett samlingsnamn för SEO + SEM

  SoMe
  Sociala medier

  Svara

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Relaterad artikel: Vad betyder CPC, CPM, CTR och andra förkortningar i marknadsföring […]

 2. […] Relaterad artikel: Vad betyder CTA, CPC, CTR, CPM och andra förkortningar digital marknadsföring […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *