Få bättre resultat på din annons på LinkedIn genom att välja rätt målgrupp

Välj rätt målgrupp och få bättre resultat när du annonserar på LinkedIn

LinkedIn har passerat 645 miljoner användare och är en kraftfull plattform där du kan nå din målgrupp, antingen via annonsering eller organisk räckvidd. Om du ska annonsera på LinkedIn är det avgörande att du vet hur du väljer din målgrupp. Det finns många kriterier för ditt urval. För ett bra resultat med din annons på LinkedIn behöver du ha mycket god kännedom om din målgrupp och hur du bäst når denna. Nyligen uppdaterade LinkedIn annonsverktyget med fler målsättningar, varumärkeskännedom, webbkonverteringar och ansökningar till jobb.

Tänk även på att den organiska räckvidden fortfarande är mycket hög på LinkedIn jämfört med andra sociala medier och att du delvis kan nå din målgrupp utan annons på LinkedIn.

annons Linkedin målgrupp

 

En viktig del i om din annons på LinkedIn lyckas eller ej beror på din förmåga att fokusera på den målgrupp som är mest relevant för ditt budskap. Urvalen grundas på informationen som finns i våra profiler såsom erfarenhet, sysselsättning, intressen och utbildning. (”Dåligt” ifyllda profiler kanske inte går att nå pga att sådan info saknas.) Om du tänker strategiskt när du väljer inriktning på din målgrupp kommer det att leda till ett bättre resultat för dina annonser och hur ditt budskap tas emot. Det ger helt enkelt ett bättre engagemang och en högre konverteringsgrad.

Enligt en undersökning från LinkedIn framgår det att 80% av leads i sociala medier kommer från LinkedIn.

Precis som med all digital marknadsföring behöver du testa dig fram för att hitta din så kallade ”sweet spot”. I slutändan kommer det som fungerar bäst att variera beroende på storleken på företaget och vilken bransch det tillhör.

Relaterad artikel: 4 sätt att skapa innehåll på LinkedIn som ger högt engagemang

Nedan tips hjälper dig att skapa bättre annonser på LinkedIn.

Undvik hypertargeting

När du först tittar på alla alternativ som LinkedIn erbjuder för att nå din målgrupp med din annons vill du troligtvis välja så många alternativ som möjligt. På så sätt kan du verkligen nå de som är mest troliga att konvertera, eller?

Kanske inte, eftersom om du väljer för snäv målgrupp kommer du troligtvis att få ett bristande underlag för test/analys och finjustering av kriterierna. Och dessutom begränsar du din räckvidd avsevärt. Ett vanligt misstag är att rikta in sig till enbart chefer, det innebär att du lämnar andra personer utanför som kan påverka ett beslut. Chefer är ofta en övermättad målgrupp och som utsätts för många marknadsföringskampanjer. Därför frågar de istället sina medarbetare för att få fram rekommendationer, preferenser och till och med beslut.

Överväg att rikta in din annons till den enskilda medarbetaren och chefer, men kombinera det med flera års erfarenhet för att fokusera på experter inom området.

Kom ihåg att starta varje annons-kampanj med ett A/B-test.
Börja med två eller tre väsentliga kriterier för ditt första test.

Relaterad artikel: 5 viktiga saker att mäta och hålla koll på i LinkedIns statistikverktyg

Välj rätt målgrupp vid annonsering på LinkedIn

Efterhand som du lägger på fler kriterier för din målgrupp ser du en uppskattning av den potentiella målgruppen ute till höger. Tänk på att de mest framgångsrika kampanjerna enligt LinkedIn har en målgrupp på mellan 60 000 och 400 000 personer. Det är den bästa nivån mellan hypertargeting och potentiellt låg relevans.

målgrupp Linkedin annonsering

Din innehållsstrategi kommer att spela en stor roll för val av publik och omfång, eftersom ditt meddelande kommer att variera beroende på vem som mest troligen bedömer det som relevant.

Auto-fyllning av ord och visade förslag på nyckelord hjälper dig genom urvalsprocessen för inriktning av de alternativ som exempelvis jobbtitlar, företagsnamn, kunskaper och grupper.

Tips, Det är en bra idé att välja minst ett eller två av dessa förslag för att fånga relevanta publikmedlemmar som du annars skulle ha missat.

Om din kampanj inte får den storlek du behöver för att uppnå dina mål, kan du överväga att aktivera målgrupps-utvidgning (Audience Expansion). Det ger bättre skärpa i valet av vilka målgrupper man ska rikta in sig på. Kryssa helt enkelt i rutan som säger ”Hjälp min kampanj att nå nya målgrupper som liknar mina kriterier med målgrupps-utvidgning”. Målgrupps-utvidgning kommer även att ge visningar till fler medlemmar baserat på vem som mest troligt klickar på ditt innehåll till att börja med.

Om du börjar med en bredare målgrupp innebär det att du kan förfina målgruppen över tid baserat på engagemang snarare än gissningar.

Relaterad artikel: 8 tips på hur du får bättre resultat med din annonsering på LinkedIn

Följande kriterier för din målgrupp kan du välja mellan:

Plats

 • Plats: Innebär att du når medlemmar baserat på var de bor eller befinner sig. Geografisk plats är baserad på informationen som vi på LinkedIn har skrivit på våra profiler.

Företag

 • Företagets kontakter: Tillåter dig att nå 1:a handskontakter bland de anställda på de företag du väljer. Det här är enbart tillgängligt för företag med fler än 500 anställda.
 • Företagets bransch: Den primära branschen för det företag där medlemmarna på LinkedIn är anställda.
 • Företagets storlek: Tillåter dig att nå medlemmar baserad på storleken på företaget de arbetar på. Företagets storlek bestäms genom det antal anställda som som är kopplade till företagets LinkedIn-sida.
 • Företags namn: Den organisation som man anger som sin arbetsgivare. (Förutsätter att den anställde väljer en organisation som har en LinkedIn-sida.)
 • Företagets följare: Tillåter dig att nå dina egna följare på företagssidan. För att använda den här kriteriet måste ditt annonskonto vara associerat till din företagssida.

Demografi

 • Ålder: En uppskattning av hur gammal en person är och som baseras på informationen på en profil.
 • Kön: Välj kvinna eller man. Det är baserat på informationen på en medlems profil.

Utbildning

 • Studieinriktning: Den huvudsakliga studieinriktningen inom en medlems examen. Standardiserat från medlemsangivna examina.
 • Skolor: Skola, högskola, universitet eller annat läroinstitut där en medlem genomfört en utbildning.
 • Examina: Erkända titlar från högskola, universitet eller annat läroinstitut.

Jobberfarenhet

 • Jobbfunktion: Baseras på standardiserade grupperingar av jobbtitlar som anges av LinkedIn-medlemmar.
 • Yrkesnivå: Beskriver nivå och inflytande för en medlems aktuella roll inom sin organisation.
 • Jobbtitel: När medlemmar uppdaterar sina LinkedIn-profiler med nya roller grupperas dessa jobbtitlar av LinkedIns algoritmer och ordnas i standardiserade titlar.
 • Kompetens: Mycket relevanta nyckelord som hittas i en medlems profil- och kompetensavsnitt som anger expertkunskaper inom ett visst område. Medlemsangivna kompetenser i avsnittet Kompetenser och intyg, kompetenser som nämns i deras profiltext eller kompetenser som går att härleda från deras listade kompetenser.
 • Erfarenhetsår: Du kan nå en målgrupp baserat på antal år av yrkeserfarenhet under deras karriär. LinkedIn utesluter eventuella luckor i erfarenhet och dubbel-räknar inte heller överlappande befattningar.

Intressen

 • Medlemsgrupper: LinkedIn-grupper där medlemmar som delar intressen eller yrkesmässiga kopplingar kan samlas, upptäcka ny information och ställa frågor. Obs! För att förhindra diskriminering vid målinriktning på grund av skyddade personliga egenskaper får medlemsgrupper inte användas på ett exkluderande sätt vid annonsering.
 • Medlemsintressen: Intressekategorier som identifieras av och uttolkas från medlemmens handlingar och engagemang i innehåll på LinkedIn.
Linkedin annons målgrupp

Bild från LinkedIn

 

Storleken på din målgrupp

När du anger dina kriterier för att nå din målgrupp visas en uppskattning av hur stor målgrupp du kommer att kunna nå ut till. För att överhuvudtaget kunna köra en annonskampanj måste din målgrupp minst bestå av minst 300 personer, men det är en alldeles för liten målgrupp.

Kom ihåg att det inte finns någon exakt storlek som passar alla och därför är det viktigt att du testar dig fram. Följande storlek rekommenderar LinkedIn som målgrupp:

 • För sponsrat innehåll rekommenderas minst 300 000 personer
 • Textannonser har störst framgång när de riktas till mellan 60 000 och 400 000 personer
 • Sponsrade InMail uppnår bäst resultat när de riktas till max 100 000 personer

Obs! LinkedIns specifika algoritmer kalkylerar uppskattade målgrupper baserat på olika faktorer som kan påverka räckvidden. Antal anställda på ett visst företag reflekterar därför inte direkt räckvidden av LinkedIns annonsering.

LinkedIn utbildning företag

För liten målgrupp

Om du har valt för många kriterier för att nå din målgrupp innebär det att målgruppens storlek blir för liten. Du får då ett meddelande ute till höger att målgruppen är för liten. För att komma vidare måste du utöka din målgrupp genom att ändra eller ta bort några av dina kriterier.

LinkedIn rekommenderar att du bör skapa en målgrupp på minst 50 000 personer.

Tips: Starta brett och begränsa sedan målgruppen när du ser vad som fungerar bäst via LinkedIns demografiska rapportering. Den rapporten tillhandahåller anonym information om vem som engagerar sig i dina annonser.

Relaterad artikel: Annonsera mot intresse på LinkedIn

Förhållande mellan dina målgruppskriterier

Du väljer din målgrupp genom att lägga till olika kriterier såsom studieområde, industri, kunskaper, titel, företag och medlemmar i grupper. När du väljer flera alternativ inom ett område (exempelvis erfarenhet senior eller chef) riktas kampanjverktyget till medlemmar som ingår i någon av de kategorierna. Det ökar i allmänhet storleken på målgruppen. När du väljer kriterier i flera område, till exempel en erfarenhet som senior och en befattning inom ekonomi, riktas kampanjverktyget endast till medlemmar som ingår i båda kategorierna. Det minskar i allmänhet storleken på målgruppen.

Du kan rikta din målgrupp utifrån deras demografiska information. Dessa kriterier kan tillämpas på din målgrupp på ett inkluderande eller exkluderande sätt i kampanjverktyget.

När du väljer dina kriterier för din målgrupp finns det några saker att tänka på:

Ju fler kriterier du väljer gör att storleken på din målgrupp kommer att minska.
Exempel: Om du använder både storlek på företag och utbildningsområde måste din målgrupp matcha båda dessa kriterier för att vara i din målgrupp.

För varje kriterium du väljer inom ett och samma område ökar din målgrupp.
Exempel: Om du väljer flera jobbtitlar som affärsutveckling, marknadsföring och försäljning kommer storleken att öka eftersom din målgrupp endast behöver matcha ett av dessa val.

Att ha fler val inom ett område hjälper dig att bredda din publik.
För varje kriterium och urval som du utesluter minskar storleken på din målgrupp.
Exempel: Om du utesluter flera jobbfunktioner kommer personer som matchar någon av dessa funktioner inte att inkluderas i din målgrupp.

Fördjupa dig här om förhållandet mellan filter och val.

Sammanfattning val av målgrupp när du annonserar på LinkedIn

Ju större kunskap du har samt hur du väljer rätt målgrupp på LinkedIn är avgörande för hur din kampanj kommer att gå. Jag rekommenderar dig att börja med en större målgrupp och sedan utifrån det resultat du får förfina målgruppen genom att lägga på fler kriterier.

Även om det går att annonsera mot en mindre målgrupp och med en lägre budget får du bättre resultat om du väljer att annonsera mot en större målgrupp.

Tänk även på att du justerar din annons beroende på hur den går. Kanske du behöver ändra din målgrupp eller budget? Använd den statistik och data du får för att förbättra resultatet på din annons.

Här hittar du alla artiklar jag har skrivit om annonsering på LinkedIn.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

 

4 Kommentarer

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Relaterad artikel: Få bättre resultat med din annons på LinkedIn genom att välja rätt målgrupp […]

 2. […] Relaterad artikel: Få bättre resultat på din annons med rätt målgrupp […]

 3. […] användare över hur man ska göra för att välja rätt målgrupp. Förra veckan skrev jag om hur du får bättre resultat på din annons genom att välja rätt målgrupp. Den här veckan släppte LinkedIn en förbättring av campaign manager för att lättare välja […]

 4. […] Relaterad artikel: Få bättre resultat med din annonsering på LinkedIn med rätt målgrupp […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *