[GUIDE] Så blir du en trovärdig tankeledare på LinkedIn | thought leadership

Hur du blir en kraftfull & trovärdig tankeledare (thought leadership) på LinkedIn

Varför är en tankeledare en viktig del i marknadsföringen på LinkedIn?

Därför att kunder vill göra affärer med människor och varumärken de litar på. Det förtroendet utvecklas delvis genom att du visar på din expertis, vilket skapar trovärdighet. Innehåll skapat för att visa tankeledarskap (thought leadership) och som används i din marknadsföring hjälper dig att visa din expertisroll.

Tankeledare tankeledarskap thought leader linkedin

Men vad betyder egentligen ’thought leader’ eller tankeledare som vi översätter det till?

Enligt Wikipedia,
A thought leader is an individual or firm that is recognized as an authority in a specialized field and whose expertise is sought and often rewarded.[1] Thought leaders are commonly asked to speak at public events, conferences or webinars to share their insight with a relevant audience.

Det handlar alltså om att lyfta fram en persons eller ett företags kunskap i ett specifikt område genom läsvärt och värdefullt innehåll. En thought leader får ofta förfrågningar om att tala eller föreläsa på event, konferenser eller medverka i poddar och webinars.

I den här guiden får du lära dig vad tankeledarskap är och varför en tankeledare är en viktig del i marknadsföringen på LinkedIn.

 • Vad är det?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur du maximerar effekten på LinkedIn och på andra sociala medier.

Hur gör jag, Linda, och vilken effekt har jag fått hittills?

Många frågar mig hur jag gör med min marknadsföring och hur jag har kunnat få den positionen som jag har idag som LinkedIn-expert.

Det är flera saker som påverkar men sättet jag marknadsför mig själv har en stor påverkan. Jag satte tidigt upp ett mål med både mitt företag och min närvaro på LinkedIn. Ett av målen var att etablera mig som tankeledare och att sträva efter att bli en ”the go to person”.

Varje vecka postar jag på 3 inlägg på min LinkedIn-profil och 3-4 inlägg på min företagssida – varje vecka! Dessa inlägg är i olika format för att jag ska nå en större målgrupp. Jag postar enklare tips som kombineras med bilder, korta videos och längre bloggartiklar.

Under de senaste två åren har jag sett en stor skillnad. Jag har fått fler uppdrag, fler förfrågningar, både av potentiella kunder och samarbetspartners. Och jag har varit med i flertalet publikationer, intervjuer och poddar. Så även om du är soloföretagare som jag, kan du positionerna dig som expert.

Det är viktigt att ha en tydlig riktning för ditt tankeledarskap eftersom det finns en hel del innehåll som inte alls tankeledarskap. Det är med riktningen och att definiera tankeledarskap du börjar.

Din kompletta guide – Tankeledare & tankeledarskap på LinkedIn

Kärnan i marknadsföring av tankeledarskap inom B2B

Köpbeslut inom B2B är viktiga och granskas noga. Du som köpare vill känna fullt förtroende för både produkten/tjänsten och företaget bakom innan du skriver på ett avtal. Med det perspektivet är det ingen överraskning att läsvärt innehåll i marknadsföringen har mycket stor påverkan i varje fas av inköps- och säljprocessen.

Thought leadership has more influence on sales than marketers realize – and it’s growing.

Det finns tre olika kategorier av innehåll för tankeledare:

 • Bransch: Nyheter, insikter och synpunkter om din bransch och vart den är på väg
 • Produkt: Omfattande kunskap om din lösning, hur människor använder den och hur den står sig i jämförelse med andra
 • Organisation: Tydligt definierade värderingar, syfte och synvinklar baserade på ditt varumärke

Varför är en tankeledare viktigt?

LinkedIn och Edelman genomförde nyligen en undersökning om beslutsfattare i företag. Detta för att få en förståelse för den verkliga effekten av tankeledarskap inom B2B.

Här är några av resultaten:

 • Konsumtionen av tankeledarskap ökar: Mängden veckovis läsning hos beslutsfattarna ökade med 8 procentenheter år för år.
 • Mer än hälften av beslutsfattarna (55%) säger att tankeledarskap är en viktigt faktor när man förhandsgranskar och väljer ut lämpliga organisationer, som t ex leverantörer.
 • 47% av cheferna på ledningsnivå säger att de delade kontaktinformation efter att ha läst innehåll om tankeledarskap.
 • 45% av beslutsfattarna säger att tankeledarskap gjorde att de bjöd in en organisation till att bjuda på ett projekt när de innan dess inte haft dem i åtanke, och 57% av dem säger att tankeledarskap direkt ledde till att ett företag fick uppdrag.
 • 61% av cheferna på ledningsnivå säger att de är villiga att betala mer för att arbeta med en organisation som har formulerat en tydlig vision.

”Jag tror inte att du kan få en konkurrensfördel utan tankeledarskap. Tankeledarskap är ett bra sätt för att skapa ett förtroende. Och utan förtroende kommer du inte långt. – Joe Chernov, vice president för marknadsföring, Pendo.

Det är intressant att se att det finns en tydlig koppling kring den upplevda betydelsen av tankeledarskap mellan de som skapar det och de som konsumerar det.

tankeledarskap thought leader tankeledare LinkedIn

Sammanfattning tankeledarskap:

Tankeledarskap är viktigt, och kanske betydligt mer än du anar. Dessutom uppmanas marknadsförare och varumärken också att bli bättre på området. Detta är baserat på att 60% av beslutsfattarna säger att hälften eller mer av det innehåll de ser, kopplat till tankeledarskap, inte ger någon värdefull insikt.

Företagets tankeledarskap kontra personlig tankeledare

Beroende på vem som är avsändare finns det olika dynamik i hur ett tankeledarskap uppfattas och verkar. Personligt tankeledarskap handlar om individer som delar sina egna åsikter och övertygelser, medan företagets tankeledning avser att bygga och underhålla åsikter och övertygelser från ett varumärkesperspektiv. I många fall formas företagets tankeledning till stor del av den samlade mängden av röster inom verksamheten, därför spelar personligt tankeledarskap en viktig roll. Men det är också viktigt att ett företag förknippas, av sin målgrupp, med tydliga värden och ståndpunkter, och detta är en viktigt mål för marknadsavdelningen.

Ju mer varumärken kan presentera sina chefer med äkthet i nyckelkanaler, desto mer kan de bygga varumärket på ett mänskligare sätt.” – Jessica Jensen, Global Marketing Director, Qualcomm

Skapa en marknadsföringsplan för tankeledarskap

Om du vill bygga upp eller förfina din marknadsföringsstrategi med tankeledarskap behöver du gå igenom vart och ett av de följande stegen.

#1 Stäm av ditt varumärkes synvinkel och prioriteringar

Det är inte realistiskt (eller ens sunt) att alla i en organisation ska enas om allt, men du vill att alla ska vara överens om strategiska perspektiv och prioriteringar. Tankeledarskap förlorar sin funktion när det finns uppenbara inkonsekvenser och motsägelser som kommer från olika ledare, anställda eller enheter inom verksamheten.

Ställ dig följande frågor:

 • Vad står vi för som varumärke (särskilt i det bredare sammanhanget i samhället)?
 • Var är vår bransch på väg, och hur passar vi in?
 • Vad skiljer, sett med kundens ögon, våra produkter och tjänster från andra inom området?

För att utveckla enighet kring dessa viktiga punkter rekommenderas det att rutinmässigt behandla dem vid möten. Uppmuntra till diskussion och debatt. Se till att företagsledarna både uttrycker sig tydligt och samtidigt är tillgängliga för andra för samtal kring dessa frågor.

Relaterad artikel: 8 enkla steg för en strategi i sociala medier

#2 Bestäm målet med tankeledarskapet

Vad vill du åstadkomma med ett tankeledarskap?

I slutändan handlar allt om att stärka förtroendet och öka intäkterna men det finns många mål som leder till dessa resultat inom området för tankeledarskap.

Till exempel kan annonsering på LinkedIn knytas till tankeledarskap och målsättning som varumärkeskännedom, engagemang, videovisningar och jobbansökningar.

Därifrån kan du välja de mätvärden du ska använda för att mäta framgången för dina insatser.

”Specifikt, syftar det innehåll vi skapar för att hjälpa företagskunder att hantera sina risker, till att vara till konkret nytta för dessa människor. Vi kallar det användbart innehåll, eftersom det syftar till att stärka och hjälpa dem att faktiskt göra något som är viktigt för dem. ” – John Bell, VP, Enterprise Digital Marketing, Travellers

Relaterad artikel: Få bättre resultat med din annons på LinkedIn genom att välja rätt målgrupp

#3 Identifiera taktik och kanaler för tankeledarskap

Du vill vara målmedveten i hur och var du delar ditt innehåll som tankeledare. Tänk kontext, tankesätt och attityder inom din målgrupp. Bestäm en takt och en mix av ämnen och lägg till perspektiv från tredje part för att stödja ditt eget tema för tankeledarskap.

Framför allt vill du säkerställa att ditt marknadsföringsinnehåll är koncist, relevant, lättförståeligt, delbart och enkelt att omsätta i handling för din målgrupp (särskilt beslutsfattare och chefer på ledningsnivå).

Utbildning Linkedin marknadsföring

 

Det finns många olika sätt att skapa och distribuera tankeledarskap. Blogginlägg, inlägg i sociala medier (kort och långt format), video, whitepapers, infografer, talaruppdrag och så vidare. Se till att du kopplar din taktik och kanaler till de mål du har satt upp.

Du ska ta fram innehåll som kontinuerligt bygger och stärker dig som tankeledare. Men du ska inte ha fokus på din produkt eller tjänst utan fokusera på dina kunders behov.

Relaterad artikel: 13 sätt du kan återanvända innehåll för ökad räckvidd

#4 Väj rätt innehåll och format

På LinkedIn kan du arbeta med flera olika format, både organiskt och via annonsering. För att få en stor räckvidd och kunna påverka rekommenderar jag att du använder dig av en mix av format. En innehållsplan bör ligga som grund och att du vet hur du ska distribuera din kunskap.

Du kan bl.a välja mellan:

 • Text
 • Bild
 • Video
 • Artikel
 • Dokument

Dessa kan du sedan kombinera med en länk till en artikel eller blogg.

#5 Aktivera anställda och (speciellt) företagsledare som tankeledare

Som nämnts tidigare formas ett varumärkes tankeledarskap starkt av de individuella rösterna inom verksamheten. Människor relaterar sig mer till andra människor än företag. Tankeledarskap är ett utmärkt tillfälle att bygga personliga varumärken inom din organisation, särskilt bland cheferna.

En plattform med förberett innehåll för dina medarbetare kan vara extremt effektiv för dessa ändamål. Detta genom att du tillhandahåller ett samlat flöde av material kring temat för tankeledarskapet, så att alla enkelt kommer åt och kan dela ditt innehåll.

Fördjupa dig: Varför du som Vd och chef ska vara aktiv på LinkedIn

#6 Engagemang, kontinuerlig inlärning, justering och optimering

Som med all marknadsföring bör din marknadsföringsplan för tankeledarskap vara ett område som hela tiden anpassas. Budskap och uttalanden bör aldrig vara för ensidiga. Bjud in till dialog med dina följare inom ämnen som är viktiga för dig och dem. Sök möjligheter att skapa och lägga till ytterligare resurser för fortsatt lärande.

”Nyckeln är både inspiration och inkludering. Det är en tvåvägs-konversation som säkerställer att potentiella och befintliga kunder är en del av dialogen och ger dem värde för att lyfta upp sina varumärken. ”- Katica Roy, VD, Pipeline Equity

Hörnstenar i en effektiv marknadsföring inom tankeledarskap

Att ha en plan för skapande, distribution, mätning och optimering av tankeledning är avgörande. Men när du väl har spikat det så kanske du undrar: hur säkrar man riktigt bra marknadsföring inom tankeledarskap?

Baserat på forskning med Edelman har LinkedIn utvecklat en modell för tankeledarskap. Modellen illustrerar grunden för ett effektivt tankeledarskap inom modern marknadsföring. Dessa riktlinjer framkom som de viktigaste:

 • Utnyttja ”White Space”: Analysera marknaden och hitta gap/möjligheter att ge ett nytt, unikt perspektiv.
 • Var relevant: Skapa engagemang i tankeledarskapet genom att anpassa till kundens behov och intressen.
 • Bestäm en vision: Visa modigt upp den framtid du hoppas skapa för ditt företag, bransch och kunder.
 • Bygg förtroende: Använd chefer, anställda och ämnesexperter för att utveckla autentisk auktoritet.
 • Var kortfattad: Skapa innehåll i portionsstorlek som lätt kan konsumeras och delas även via en telefon.
 • Mät framsteg: Utforma taktiken för tankeledarskap kopplat till mål och resultat. Sträva efter bättre effekt genom att vara tydlig och att underlätta för din målgrupp att förknippa dig med det ni bidrar med.
thought leadership LinkedIn tankeledare thought leader

Bild från Edelmans & LinkedIns undersökning, Slideshare.

Framgångstips för tankeledare på LinkedIn

LinkedIn, som nyligen har passerat 660 miljoner yrkesverksamma personer, är ett utmärkt ställe för att arbeta med tankeledarskap. Här är några tips för att maximera din effekt:

 • Zooma in på rätt målgrupp: Om din målgrupp sträcker sig över flera ”personas” eller funktioner kan du dra nytta av LinkedIns urvalsmöjligheter för att rikta ditt innehåll gentemot dem som mest troligt tycker att det är värdefullt.
 • Skapa en balans med organiskt och betalt innehåll: De bästa marknadsföringsstrategierna för LinkedIn inkluderar en strategisk blandning av organiskt innehåll och betald marknadsföring. Bygg en grund med det första och förstärk med sponsrat innehåll.
 • Få inspiration från ditt flöde, grupper och hashtaggar: LinkedIn är inte bara ett bra sätt att få din röst hörd, det är också ett bra ställe för att lyssna på andra. Följ kända influencers, grupper och hashtags i din nisch för att hålla dig uppdaterad. Detta hjälper dig att staka ut riktningen för din marknadsföringsplan för tankeledarskap.
 • Samarbeta med influencers: Du kan utöka räckvidden för ditt tankeledarskap genom att ta fram innehåll tillsammans med strategiska influencers som delar dina värderingar. Eftersträva ömsesidigt engagemang som gör att du kan utnyttja deras nätverk och vice versa.

Led vägen med tankeledarskap

Om du inte leder, följer du. En B2B-köpare och beslutsfattare vill arbeta med ledande aktörer i sin bransch. Det är avgörande att ständigt förstärka detta rykte genom starkt, övertygande, tillgängligt och effektfullt innehåll för tankeledarskap. När du har byggt en stark grund av förtroende och trovärdighet hos din publik blir resten av din marknadsföringsstrategi mycket effektivare och mer givande.

Sammanfattning tankeledare på LinkedIn

Fördelarna med att arbeta med tankeledarskap är många. Du stärker ditt och företagets varumärke, arbetsgivarevarumärket blir tydligare och det leder till ökat förtroende och fler affärer. Ytterligare en fördel är att du blir känd som expert och kan även bli kontaktad för intervjuer.

För att lyckas som tankeledare krävs uthållighet och långsiktighet. Du behöver publicera innehåll av värde gång på gång inom din nisch. Om du gör det här på ett riktigt bra sätt kan utväxlingen blir stor. Och kom ihåg, sätt ett mål och fortsätt att vara nyfiken så du lär dig ännu mer.

Den här artikeln är delvis kuraterad från LinkedIn.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

12 Kommentarer

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Relaterad artikel: Så blir du en trovärdig tankeledare på LinkedIn […]

 2. […] GUIDE: Så lyckas du med tankeledarskap på LinkedIn […]

 3. […] bygga upp ditt personliga varumärke, att bli sedd som en expert inom ett visst område, så kallad thought leader, då ska du ha skaparläget igång på din profil. Det innebär också att du har bestämt dig för […]

 4. […] Relaterad artikel: Så blir du en trovärdig tankeledare på LinkedIn […]

 5. […] Relaterad artikel: Så blir du en trovärdig tankeledare på LinkedIn […]

 6. […] är en utmärkt plattform där du kan positionera  dig som expert, så kallad thought leader. Det finns en mängd format som du kan använda på LinkedIn men video ger oftast ett högre […]

 7. […] Relaterad artikel: GUIDE: Så blir du en tankeledare på LinkedIn […]

 8. […] Vilket är ditt kunskapsområde? Våga begränsa dig till det samt det som spelar roll, både för dig och för ditt nätverk. Inom vilket ämne eller område vill du bli synlig? Och kanske till och med skapa dig en position som expert, så kallad tankeledare? […]

 9. […] Relaterad artikel: Så här blir du en tankeledare (thought leader) på LinkedIn […]

 10. […] GUIDE: Så blir du en trovärdig tankeledare på LinkedIn […]

 11. […] Relaterad artikel: Så blir du en tankeledare på LinkedIn […]

 12. […] Relaterad artikel: Så blir du en kraftfull & trovärdig tankeledare på LinkedIn […]

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *