Inlägg

3 rekryterare berättar om hur de använder LinkedIn

3 rekryterare berättar om hur de använder LinkedIn

LinkedIn har passerat 3 miljoner användare i Sverige och fler och fler börjar förstå vikten av att vara med där.
Vissa jobb utlyses endast på LinkedIn och rekryterare går in och aktivt söker efter kandidater. Det ger nya möjligheter att hitta jobb men även helt andra möjligheter att själv bli hittad.
Det gäller att sticka ut från mängden och en bra profil är viktigt.

Relaterad artikel: Du får aldrig en andra chans att göra ett nytt första intryck 

Jag ställde tre frågor till tre rekryteringsföretag.
Läs deras svar om hur de använder LinkedIn i sin vardag.

Anna_Tannerfalk_LinkedIn

Först ut är Anna Tannerfalk, rekryteringskonsult på Joblink 

1) Vilken roll spelar LinkedIn i en rekrytering och hur använder ni verktyget?

LinkedIn spelar väldigt stor roll för oss i såväl kommunikation, informationsspridning och att hitta potentiella kandidater till våra uppdragsgivare. Vi använder det dagligen för att nå ut med våra tjänster, information och att aktivt hitta kandidater och kunder i våra nätverk.

2) Hur använder ni LinkedIn internt?

Internt använder vi LinkedIn på samma sätt som vi gör externt. Delar information, tar emot information, kommunicerar med såväl aktiva som potentiella kunder och kandidater. Vi publicerar annonser och använder vår företagssida med olika inlägg som vi sedan sprider vidare.

3) När det gäller sociala medier – hur vanligt är det att googla kandidater i en rekryteringsprocess?

Jag kan inte svara på hur vanligt det är överlag. Jag tycker att det mest pratas om det men att kanske inte så många gör det. I alla fall inte, om det inte finns någon misstanke av att kandidaten gjort något som kan missgynna denne i ett anställningsförfarande som arbetsgivaren bör känna till.

Relaterad artikel; 9 misstag du gör på LinkedIn

Magdalena_Nour_LinkedIn  Magdalena Nour är regionchef på Adecco Syd, svarar så här:

1) Vilken roll spelar LinkedIn i en rekrytering och hur använder ni verktyget?

Vi annonserar tjänster på LinkedIn och vi använder det som ett sökverktyg. Dessutom är LinkedIn ett nav i vårt nätverksarbete, dels att bjuda in människor man träffat, dels för att ta kontakt med människor vi önskar träffa. Vi använder det även som en värdefull informationskälla för att kontinuerligt hålla oss uppdaterade med vad som händer i vår bransch och i näringslivet samt ta del av intressanta uppdateringar hos våra uppdragsgivare och inom de områden som är relevanta för dem.

2) Hur använder ni LinkedIn internt?

Vi använder det i social selling syfte genom att visa på intressanta aktiviteter vi genomför och genom att dela med oss av vår kunskap – allt för att göra oss intressanta kompetensmässigt för dem som behöver och vill lära sig mer om vårt område. Vi vill ligga i framkant när det gäller att utbilda vår bransch och dess intressenter, Linkedin är ett bra verktyg för oss att sprida vår kunskap.

3) När det gäller sociala medier – hur vanligt är det att googla kandidater i en rekryteringsprocess?

Vi vill skapa oss bästa möjliga bild av våra kandidater. Utöver de fysiska intervjumomenten och testutvärderingar för att uppskatta framtida arbetskapacitet är kandidatens bakgrund en viktig pusselbit för att skapa sig helhetsuppfattningen. Det digitala avtrycket man som individ lämnar kan säga en del om kandidatens bakgrund, och då kan olika sökverktyg underlätta inhämtning av information.

Relaterad artikel: Mina 5 bästa tips för att lyckas på LinkedIn

Malin_Nissen_LinkedIn

 

 Malin Nissen rekryteringskonsult på Dreamwork säger:

1) Vilken roll spelar LinkedIn i en rekrytering och hur använder ni verktyget?

LinkedIn’s betydelse vid rekrytering spelar allt större roll – det har skett en enorm utveckling de senast åren. Självklart är det ett verktyg för nätverkande  men specifikt i rekryteringsprocesser där vi använder oss av verktyget ”Recruiter Professional” som ger oss möjlighet att hitta och nå kandidater på ett helt annat sätt än tidigare. Det ökar därmed antalet rekryteringsprocesser som sker genom sök.

2) Hur använder ni LinkedIn internt?

Tycker att den frågan går in i den första – nätverk, dela varandras inlägg för större spridning, ta del av intressanta gruppdiskussioner m.m., skapa och upprätthålla kontakten med både kunder och kandidater.

3) När det gäller sociala medier – hur vanligt är det att googla kandidater i en rekryteringsprocess?

Det är väldigt vanligt – vi vill självklart skapa oss en så bra bild av kandidaterna som möjligt.

Sammanfattning är att LinkedIns betydelse spelar en stor roll vid rekrytering men även i nätverkssyfte. Det ställer också högre krav och kunskap bland både rekryterarna och användare på LinkedIn. Som rekryterare finns det även möjlighet att certifiera sig som ”LinkedIn recruiter”, här kan du läsa mer om det.

Jag avslutar med att rekommenderar dig att googla på ditt eget namn, antingen från en annan dator eller i ett inkognitofönster.
Stämmer bilden av dig och ditt personliga varumärke, som andra ser när de söker på ditt namn?


Över till dig, hur använder du LinkedIn? Kommentera gärna!

Linda Björck <– Connecta gärna med mig! linda_björck_smartbizz_linkedin
Social media manager
LinkedIn-expert

SmartBizz AB

Följ gärna mig:

LinkedIn
Twitter
Facebook