Strategi i sociala medier

strategi sociala medier

Strategi i sociala medier

Att ha en strategi är oerhört viktigt och ska ligga som grund för företagets aktiviteter i sociala medier. En strategi ska ge svar på frågorna:

  • Var
  • Vem
  • Vad
  • Hur
  • När

Det är väldigt lätt att säga att du måste vara med på Facebook för att alla andra företag finns där. Men med tanke på hur många företagssidor det finns, kanske det finns en bättre kanal och plattform för ditt företag.

Var finns din målgrupp?

Det behöver du ta reda på först innan du lägger tid och pengar på att marknadsföra företaget i sociala medier. Du har stor möjlighet att målgruppsanpassa både annonser och inlägg per kanal.

Vad är företagets mål & syfte med sin närvaro?

Du behöver ha tydliga mål och mätpunkter för företagets insatser i sociala medier.
Vad vill du uppnå med närvaron?

Den här tjänsten kan antingen genomföras som en workshop på ditt företag eller som ett konsultuppdrag.

Skicka mail till oss