Nulägesanalys LinkedIn

utbildningar sociala medier

Effektivisera närvaron på LinkedIn och få bättre resultat!

Troligtvis har du startat med LinkedIn men du ser inte det resultat som du (eller chefen) vill se.
I en nulägesanalys ingår följande:

 • genomgång av företagets (eller dina) aktiviteter på LinkedIn
 • analys av hur företagets (eller ditt) varumärke uttrycks
 • vilka interaktioner görs
 • hur ser förutsättningarna ut
 • vad som fungerar bra
 • vad som behöver förbättras
 • genomgång och framtagning av tydliga mätbara mål

Därefter tittar vi på företag inom samma bransch och skapar en bild av hur du och ditt företag kan positionera sig.

Efter analysen får du en rapport, skriftligt eller muntligt som du sedan kan följa och arbeta vidare med.

En nulägesanalys ligger som grund för ett bra resultat på LinkedIn!

Följande ingår:

 • Uppstartssamtal på 30 minuter
 • Analys av företagssidan eller din profil
 • Genomgång av publicerat innehåll
 • Rapport med förbättringsförslag
 • 30 min samtal och genomgång av rapporten

Investering 11.995:-

Ja tack, jag vill veta mer!

2 + 2 = ?