Inlägg

95% av B2B-köparna är inte i marknaden ”just nu” enligt LinkedIn

GUIDE: 95% av B2B-köparna är inte i marknaden ”just nu” – enligt LinkedIn

Denna färska rubrik har ett tydligt budskap som dagens marknadsförare noga bör överväga att ta till sig:
95% av köparna inom B2B är inte i marknaden ”just nu” för dina produkter.

Denna lärdom kommer från en nyligen genomförd studie utförd av Ehrenberg-Bass för LinkedIn B2B Institute. Matematiken är ganska enkel: företag byter leverantör av B2B-tjänster ungefär vart femte år; därför är bara 20% på marknaden för dessa tjänster under ett visst år och bara 5% under ett visst kvartal.

Det innebär att 95% inte aktivt vill köpa just nu, dvs detta kvartal. Och ändå är merparten av alla aktiviteter inom försäljning och marknadsföring tvärtom. Kortsiktiga sälj-meddelanden riktade till en icke-mottaglig publik är inte bara ineffektiva, de är ibland direkt kontraproduktiva.

b2b köparna LinkedIn

Hitta den strategiska balansen mellan att bygga varumärke och generera efterfrågan

I en ny guide från LinkedIn framgår just på detta. Rubriken är: moderna B2B-marknadsförare måste arbeta långsiktigt och fokuserat.

LinkedIn har noterat ett antal förändringar och skiften som ägt rum sedan början av pandemin. En av dessa är det rekommenderade förhållandet mellan marknadsföringsinvesteringar i målet att långsiktigt bygga varumärke kontra att skapa kortsiktiga mål för efterfrågan.

Relaterad artikel: Så lyckas du med din annonsering på LinkedIn

Tidigare investerade marknadsförare uppskattningsvis 45% av budgeten i branding, dvs marknadsföring av varumärket. I dag är den rekommenderade fördelningen 60/40 till förmån för varumärket. Det betyder inte att taktiska aktiviteter för att generera efterfrågan ska förbises, men generellt sett bör marknadsförare verkligen sträva efter varumärkesbyggande som ett centralt element och som öppnar och förbereder för fler affärer.

utbildning kurs Linkedin

I LinkedIn’s nya guide, ”Brand to Demand: Harmonizing Long-term Brand Strategy with Short-term Activation Tactics”, finns det flera råd om hur du hittar din rätta balans med ett komplett tratt-baserat tillvägagångssätt som överensstämmer med hur beteenden hos köparen växer fram och hur marknadens egenskaper utvecklas.

Lär dig hur och varför du ska arbeta mer långsiktigt genom att förstå och utnyttja dessa begrepp (heuristik = en slags tumregel som hjärnan använder):

 • Tillgänglighets-Heuristik
  En majoritet av köparna i din potentiella kundkrets är inte redo att agera för tillfället, men de kommer att vara det någon gång. När den tiden kommer, kommer ditt varumärke att bli det första de tänker på?
 • Affekt-Heuristik
  Utöver basal medvetenhet, utlöser tanken på ditt varumärke positiva tankar och associationer inom dina målgrupper? Denna heuristik säger i princip att om någon gillar ett varumärke kommer deras syn på det varumärkets lösningar och fördelar att påverkas positivt.

Eftersom dina kommande kunder använder dessa mentala genvägar, är det lätt att inse varför inpräglandet av ditt varumärke i köparnas medvetenhet på ett gynnsamt sätt bör vara av högsta prioritet.

Relaterad artikel: Så bygger du ett bra varumärke i sociala medier

organisk köpt innehåll linkedin

Mer om moderna rön kring rationella respektive emotionella beslut

Professor Gerald Zaltman vid Harvard Business School fick stor uppmärksamhet när han hävdade att 95% av våra köpbeslut fattas omedvetet, dvs beslutet kommer från vårt undermedvetna. Det finns en bred enighet bland neurovetenskapliga forskare om att vårt medvetna rationella sinne spelar en mindre roll i beslutsfattande än vad vi själva tror. Det intuitiva dominerar i avgörande skeden i kundens köpresa. Och det finns ytterligare en slags gömd effekt – en envishet – som gäller dig och mig, som vi inte lika lätt tar till oss.

Varför skapar vi säljande budskap, erbjudanden och kampanjer till köpare som fokuserar nästan uteslutande på fakta och siffror?

Överflödar inte all denna data kunderna med för mycket information och leder till en oförmåga att göra en medveten analys? Varför ignorerar vi till stor del det emotionella undermedvetna, det som spelar huvudrollen i beslutsfattandet? Om vi ​​verkligen vill minska antalet tappade affärsmöjligheter pga ”kunden ville inte fatta ett beslut”, borde vi inte också rikta vårt säljmeddelande till Herr/Fru Intuitiv, och inte bara Herr/Fru Rationell?

Varför vi envisas med att använda rationell övertalning i marknadsföringen

Vi föredrar att sälja till Herr Rationell därför att, när vi tänker på oss själva, identifierar vi oss med vårt medvetna rationella sinne. Vi kan inte föreställa oss att seriösa chefer skulle fatta beslut baserade på känslor, eftersom vi ser våra känslomässiga beslut som irrationella och oansvariga- ett förflutet arv från vårt ursprung som djur. Detta avståndstagande kring känslor backas upp av 2500 års framväxande av det stora värdet av det rationella, som börjar med Platon i uppfattningen att människan är rationell och att det är våra känslor som ”stör” rationella beslut.

Längre ner här kan du bl a läsa att LinkedIn vill hjälpa dig hitta ”den rätta blandningen av rationella kontra känslomässiga annonser”. Givet känslornas roll, vad tror du det betyder för dina chanser att lyckas med allt annat du gör inom försäljning och marknadsföring? Undersök hur du kan ta mer hänsyn till icke-rationella faktorer som positivt påverkar dina kunders uppfattning när de väl kommer till den stund då de vill utvärdera dig och ditt erbjudande.

The only real measure of marketing ROI is the financial return generated by your marketing efforts during the sales cycle, divided by the cost of your marketing investment during the sales cycle.

guide LinkedIn b2b

Förbättra ditt varumärkes framtida position, idag

I guiden hittar du konkreta tips för bättre varumärkesbyggande på LinkedIn, och i bredare kontext. De tar upp viktiga frågor och utmaningar, som exempel:

 • Hur kan du exakt mäta effekten av varumärkeskampanjer när orsak-och-verkan inte är lika snabb och okomplicerad som aktiviteter som ger direkt respons & mätbarhet? (Ledtråd: Ge dina kampanjer tid att verka och göra sitt arbete!)
 • Vad är rätt balans för hur du riktar dina insatser för varumärkekännedom: snävt fokuserat eller bredare?
 • Hur kan du integrera organisk och betald taktik för att effektivt maximera marknadsföringen för ditt varumärke på LinkedIn?
 • Vad är den rätta blandningen av rationella kontra känslomässiga annonser?

Relaterad artikel: 6 tips på hur du kan mäta din annons på LinkedIn

Varken att skapa en efterfrågan (säljstimulerande) eller varumärkesstrategi kan lyckas särskilt bra när de tillämpas enskilt. När det görs rätt, i samverkan, matar varje sida den andra och skapar en väl fungerande loop som driver hållbar varumärkestillväxt. Enligt LinkedIn’s forskning fann de till exempel att publiken som utsätts för både varumärkes- och säljstödjande insatser på LinkedIn har sex gånger större chans att konvertera.

Som professor John Dawes från Ehrenberg-Bass Institute uttrycker det:

Det är inte så många företagskunder som kommer att säga ’Vet du vad, jag känner mig bekväm med att teckna ett kontrakt med ett företag som jag mer eller mindre aldrig hört talas om förut. Det är helt klart inte så världen fungerar. Människor utgår från sitt minne. Det tar år att övervinna nackdelen med att vara okänd.

Naturligtvis finns det ingen tid att slösa. Skapa din egen goda loop. Du hittar en mall för din plan i guiden. Den innehåller ett praktiskt ramverk i fem steg för att få igång dig i rätt riktning.

Artikeln är kuraterad från LinkedIn och du hittar guiden här.

 


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

5 verktyg för bättre statistik på LinkedIn

5 verktyg för bättre statistik på LinkedIn

På LinkedIn har du en del statistik som finns inbyggd på både din profil och på företagssidan. Men för att få bättre statistik behöver du ett externt verktyg som ger dig en bättre överblick än vad den statistiken som LinkedIn ger dig.

verktyg statistik LinkedIn

Lär dig tolka befintlig statistik på LinkedIn

Innan vi slänger oss in i de 5 externa verktygen behöver du lära dig tolka den statistik som du redan har från LinkedIn. Du kommer ganska långt, framför allt på företagssidan finns det mycket statistik.

Följande statistik har du på företagssidan på LinkedIn

På företagssidan har du mycket statistik. Under ”analytics/statistik” har du tre flikar:

 • Visitors (besökare)
 • Updates (inlägg)
 • Followers (följare)

I artikeln, 5 viktiga saker du måste mäta och analyserar i statistiken på LinkedIn, går jag igenom all statistik som finns på företagssidan – och det är mycket. Du kan exportera statistiken för att ytterligare sätta dig in i, och analysera datan. Med den här datan blir det också lättare för dig att göra bättre, och mer anpassat innehåll som uppskattas av följarna.

Följande statistik har du på din profil på LinkedIn

När det gäller din profil så har du statistik under varje inlägg. Där ser du:

 • Visningar
 • Interaktioner (reaktioner & kommentarer)
 • Delningar
 • Var personerna som sett ditt inlägg arbetar
 • Vilken titel som personer har
 • Vanligaste staden som personer bor i

statistik LinkedIn

Dessutom så ser du i ditt verktygsfält:

 • Antal personer som har tittat på din profil
 • Hur många visningar ditt senaste inlägg har fått
 • I hur många sökresultat din profil har kommit upp

Ytterligare ett mätverktyg är SSI, social selling index, som visar hur det går för dig på LinkedIn.

Tips på externa verktyg för bättre statistik på LinkedIn

Om du nu känner att den statistiken som LinkedIn tillhandahåller inte räcker till så finns det flera bra verktyg i olika prisklasser. Här hittar du fem olika verktyg som ger dig bra överblick.

#1 Shield

Om vi börjar med ett verktyg till din profil LinkedIn så tipsar jag om ett jag själv använder, Shield. Jag ser visningar, antal kommentarer, likes, delningar engagemangsgrad och hur många inlägg jag har gjort samt jämförelse med perioden innan.

Här ser jag snabbt statistik och härifrån kom mina siffror gällande att mina inlägg fick över 1,6 miljoner visningar för 2020. En annan siffra visar att jag förra veckan fick 283 nya följare.

Shield kostar från $12 per månad.

#2 Buffer Analyze

Buffer är ett verktyg som jag ofta har rekommenderat för schemaläggning. De har ytterligare ett verktyg, eller snarare en modul för statistik som heter Buffer Analyze.

Buffer Analyze kostar från $28 per månad.

utbildning kurs Linkedin

#3 Metricool

Metricool är ett stort verktyg som ger dig mycket data. Det finns ett gratiskonto som är väl värt att testa och sedan finns det flera nivåer beroende på vad du behöver. Tittar vi specifikt på LinkedIn så kan du hantera flera personliga profiler och företagskonton från ett ställe. Det här är ett bra verktyg för dig som hanterar flera profiler och sidor på LinkedIn.

Metricool har en freemiumversion och premium börjar från $10 per månad.

statistik LinkedIn

Bild från Metricool.

#4 RivalIQ

Med Rival IQ kan du jämföra dina profiler med andra företag i din bransch för sociala medier, SEO, hashtags och hur bra kvalitet det är på deras innehåll. På så vis kan du hitta de övergripande digitala strategier som fungerar för dina konkurrenter och lära av deras taktik. Du kan även integrera Google Analytics för att få en bättre förståelse för kundresan.

Rival IQ kostar från $169/mån.

#5 Cyfe

Cyfe gör det snabbt och enkelt att automatisera dina rapporter för sociala medier. Du mäter och får statistik för de sociala medier som spelar roll. Ha koll på meddelanden, media och inlägg. Spåra alla analyser för dina sociala medier i en enda panel. Det finns över 100 integrationer såsom Google, Facebook, LinkedIn, CRM-system, flertalet verktyg för nyhetsbrev och mycket, mycket mer.

cyfe statistik

Bild från Cyfe.

Du ser trender över dina KPI:er för sociala medier. Du kan spåra likes, kommentarer och räckvidd. Ett verktyg där du enkelt kan visa kunder, kollegor och chefer hur sociala medier påverkar ditt varumärke och din organisation.

Cyfe kostar från $29/månad.

Bonus-verktyg för bättre statistik på LinkedIn

I de flesta verktyg som du kan använda för att schemalägga dina inlägg ingår det statistik. Hubspot är ett stort verktyg som har mycket statistik men för att nämna några så har även Hootsuite, Sprout Social, Zoho social och Fanbooster statistik.

Relaterad artikel: Därför ska du schemalägga inlägg + 7 verktyg

Använder du något verktyg för att få bättre statistik?
Berätta och tipsa gärna! 


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

 

4 sätt att kickstarta din marknadsföring på LinkedIn

4 sätt att kickstarta din marknadsföring på LinkedIn

Nytt år och nya möjligheter och det är dags att kickstarta marknadsföring på LinkedIn. Vi har lämnat ett omtumlande år bakom oss och det är dags att blicka framåt. Förhoppningsvis har du fortsatt med marknadsföringen på LinkedIn i samma takt eller högre, bättre, annorlunda? Ja någonting som gjort att du har tagit plats på LinkedIn när andra har bromsat.

I artikeln får du konkreta tips på hur du snabbt kommer igång med din marknadsföring på LinkedIn. Du får frågor till respektive tips och du kan välja att göra alla övningar på en dag, under en vecka eller en månad. Det viktiga är att du avsätter tid och svarar på frågorna.

Du har säkert mängder med saker på din att-göra-lista. Men vad det handlar om är att prioritera, att välja och att välja bort. Istället för att dutta lite här och dutta lite där behöver du ha en plan samt tydliga och mätbara mål med LinkedIn.

kickstarta marknadsföring linkedin

Kickstarta din marknadsföring på LinkedIn

#1  Vilka format & marknadsföringsaktiviteter fungerar bra?

Så tråkigt men ack så viktigt. Att ha koll på statistiken är a och o. Antingen gör du det här löpande eller ett par gånger om året men att gå igenom statistiken på alla dina egna aktiviteter är otroligt viktigt.

Ställ dig följande frågor:

 1. Hur ofta publicerar du inlägg?
 2. I vilka format får du högst engagemang & flest interaktioner?
 3. Vilken dag & tid är dessa publicerade på?
 4. Var sker konverteringarna?

När du får svart på vitt vad som faktiskt fungerar kan du fundera på nästa steg.
Vad kan du göra mer av som leder mot ditt mål?

Exempel, om du:

 • använder LinkedIn för leadsgenerering, vilka aktiviteter är det som genererar leads?
 • driver trafik till hemsidan – vilka sidor lockar flest besökare?
 • får bra effekt med video på LinkedIn, har du övervägt att även använda Youtube?

Fundera på:

 • Vilka andra, kanske obeprövade sätt finns det som du kan testa?
 • Vad kan du göra för att få ytterligare synlighet och högre kännedom om ditt varumärke?
 • Om ditt innehåll inte ger något engagemang, vad behöver du förändra?

Vad gör dina konkurrenter på LinkedIn?

Dels har du en funktion på företagssidan där LinkedIn försöker matcha din sida mot andra företag i branschen. Börja med att kika där. Nästa steg är att använda sökfunktionen för att hitta kända och kanske mindre kända konkurrenter. Sök på specifika sökord, hashtags, branscher, företag och dess medarbetare.

Ställ dig följande frågor:

 1. Vilka format använder de?
 2. Vilka inlägg får de bra effekt på? (engagemang, kommentarer/likes)
 3. Hur ofta publicerar de inlägg?

När du går igenom dina konkurrenter får du mycket information. Säkerligen blir du även inspirerad men det viktiga är att du utgår från din tonalitet och aldrig kopierar deras inlägg rakt av. Det är när du sätter din prägel på som du kommer särskilja dig och bygga varumärkeskännedom. Kanske dina konkurrenter får bra effekt på video, då bör du fundera på hur du oftare kan få in video i din marknadsföringsmix. Tänk på att video är rörligt innehåll och du eller dina kolleger måste inte stå framför kameran varje gång. Med dagens program och appar går det ganska snabbt att skapa rörligt innehåll.

Relaterad artikel: 9 gratis verktyg som hjälper dig bevaka dina konkurrenter

#2 Vad är det som fungerar dåligt?

Precis som det stod i inledningen så handlar det om att välja – och att välja bort. Du som marknadsförare har säkert återkommande utmaningar eller tidstjuvar. Med alla format som finns på LinkedIn så är det säkerligen något som du är riktigt bra på men något som tar både tid och energi. Fundera på vad det är och hur du kan få bättre struktur, eller ta hjälp så du arbetar effektivt.

Om du har en lista som du uppdaterar var eller varannan vecka så har du koll på eventuella problem som uppstår. Är det små utmaningar löser du det säkert själv men om det är större problem så ta hjälp av dina medarbetare, eller någon annan.

Något jag ofta hör av mina kursdeltagare säga är att de har brist på resurser. Det tar tid att ta fram bra och läsvärt innehåll vilket du behöver avsätta tid för. Oftast rekommenderar jag att du ska ta fram innehåll för minst två veckor, gärna en månad framåt. Genom en bra planering sparar du tid och du slipper publicera ”kontorshunden” i ren stress.

Fundera på:

 • Hur kan du få bättre struktur och arbeta mer effektivt?
 • Utgå från 80/20-regeln. Den funkar i många sammanhang. Exempelvis, 80% av allt innehåll ska vara läsvärt och av värde. 20% ska vara reklam. 80% ska vara i ett visst format och 20% i ett annat. Utgå från statistik och fakta.

utbildning kurs Linkedin

 

Det finns en uppsjö av program som kan hjälpa dig hålla ordning på allting. Oavsett om det gäller planering eller problemlösning så gillar jag Trello och ClickUp, vet andra som använder Slack. Vissa saker går lätt att lösa medan andra tar mer tid. Det beror också på vilka resurser du har tillförfogande för att hantera marknadsföringen.

Relaterad artikel: 8 tips för att lyckas med marknadsföring på LinkedIn

#3 Tänk värde

Att arbeta med innehåll som är både läsvärt och av nytta för de som läser är en framgångsfaktor på LinkedIn. Med en genomtänkt innehållsplanering där fokus är på content marketing ger flera fördelar. Förutom att många användare engagerar sig i läsvärt innehåll bidrar till ökad varumärkeskännedom och thought leader.

Fundera på:

 • hur du kan skapa bra och läsvärt innehåll som är av intresse för din målgrupp?

Även här bör du tänka på de olika formaten som LinkedIn erbjuder. När du bjuder på din kunskap skapar du en medvetenhet hos din målgrupp som förhoppningsvis engagerar sig i ditt innehåll.

Vad är relevant för din bransch?

Alla har kunskap som de kan dela med sig av, även du. Oavsett vilken bransch så behöver du skapa inlägg som engagerar.

Fördjupa dig: Så skapar du en strategi för din marknadsföring på LinkedIn

#4 Tänk brett

Troligtvis finns din målgrupp i flera sociala medier och du kan nå dem på olika sätt. När du har skapat rutiner för att ta fram och regelbundet publicera bra innehåll på LinkedIn kan du börja tänka bredare. Stegvis börjar du införa ett bredare tänk och fler sociala medier. Men det innebär inte att du ska posta exakt samma inlägg i flera sociala medier som du har en närvaro i. Syftet är att dina kunder ska få en positiv bild av ditt varumärke överallt där de ser och hittar dig – inte att de får se exakt samma inlägg.

Ett exempel som jag själv gör är att när jag sänder live på LinkedIn så gör jag det samtidigt till Facebook. Och den här artikeln kan jag göra om till ett inlägg för Instagram eller stories på LinkedIn. Och det går att göra mycket mer än så.

Fundera på:

 • hur kan du återanvända och återpublicera innehåll som du redan har tagit fram – i olika format?

Relaterad artikel: 13 sätt du kan återanvända ditt innehåll på i sociala medier

Lägg åtminstone 20-30 minuter om dagen på LinkedIn plus i de andra sociala medierna som du har en närvaro i. Kom ihåg att du även avsätter tid för att besvara kommentarerna. Har du ont om tid så kan du alltid ta hjälp men var noga med att det blir bra och autentiskt.

Relaterad artikel: 5 avancerade marknadsföringstips för sociala medier

Sammanfattning

Genom att avsätta tid till att studera både din och dina konkurrenters närvaro får du en tydlig bild över vad som fungerar. Våga skapa innehåll med värde och bjud på din kunskap på LinkedIn. Ett bredare tänk bidrar till större möjlighet att påverka din målgrupp – om du gör det bra. Att starta flera sociala medier utan att ha varken tid eller resurser att hantera dessa ger motsatt effekt. Se till att du ger dina besökare en positiv upplevelse.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

Så skapar du en strategi för din marknadsföring på LinkedIn

Skapa en strategi för din marknadsföring på LinkedIn

Att ha en närvaro på LinkedIn har blivit viktigt för många företag. Om du använder LinkedIn på rätt sätt kan du med hjälp av en bra strategi för din marknadsföring, bygga varumärke, generera leads och etablera dig som expert inom din nisch. En marknadsföringsstrategi för LinkedIn bör kopplas till den övergripande strategin.

strategi för din marknadsföring på LinkedIn

När LinkedIn lanserades 2003 var det främst som ett professionellt nätverk och en cv-databas.
Men idag är det så mycket mer.

Visst, du har information om dig på din profil som påminner om ditt cv. Och du bygger ett nätverk som IRL men om du ser LinkedIns fulla potential så kommer du få en helt anna effekt av tiden du lägger ner.

Vikten av att ha en strategi för din marknadsföring på LinkedIn

Till skillnad från exempelvis Instagram så använder många beslutsfattare inom B2B LinkedIn. Om du vill bli synlig och fånga uppmärksamhet hos dessa bör du ha en strategi för din marknadsföring på LinkedIn.

På LinkedIn handlar det mer om att publicera bra innehåll och mindre om säljsnack eller bara prata om dina produkter eller tjänster. Det är därför det är så viktigt att ha en marknadsföringsstrategi som är specifik för plattformen. Eftersom LinkedIn handlar om personer i deras yrkesroller och anställningar, samt företag och deras affärer, behöver du även ha ett annat tillvägagångssätt än i de andra typiska kanalerna på sociala medier för att få de resultat du vill ha.

Visste du att LinkedIn generar i genomsnitt 277% fler leads än Facebook?

Använder du LinkedIn på rätt sätt så är det ett effektivt verktyg för att marknadsföra ditt företag, och som kan ta dig till nästa nivå.

”Att kränga eller bara prata om produkter fungerar dåligt på LinkedIn.”

#1 Definiera dina mål

Vilken typ av innehåll du publicerar på LinkedIn beror på ditt mål med din närvaro. Och inte bara innehållet utan vilket format, tonalitet och budskap ska du använda (mer om det längre ner).

Vanliga mål på LinkedIn är:

 • Bygga varumärkeskännedom
 • Generera leads
 • Skapa engagemang
 • Driva trafik till hemsida eller landningssida

#2 Vem är din målgrupp?

När du väl har en tydlig uppfattning om dina mål är nästa steg att definiera din målgrupp. Det är en utmaning att skapa bra innehåll om du inte vet vem du riktar dig till. Det innebär att ju bättre kunskap du har om din målgrupp desto lättare blir det att producera innehåll som resonerar med dem.

För att få fram din målgrupp behöver du ta fram en eller två ”personas”, dvs kundtyper.

utbildning kurs Linkedin

Vad vet du om din målgrupp?

När det gäller personas bör du ha med en mängd parametrar som exempelvis jobbtitel, geografisk plats, bransch, beteende, problem de har och intresse.

Förutom att definiera din målgrupp är det också viktigt att ha kunskap om din befintliga publik. Dvs de som redan följer och interagerar med ditt innehåll. En bra strategi för LinkedIn innefattar en förståelse för din målgrupp och vad de faktiskt gillar.

Kom ihåg: Du bör undvika att publicera exakt samma innehåll på LinkedIn
som du använder på Instagram & Facebook.

Relaterad artikel: 8 tips för att lyckas med marknadsföringen på LinkedIn

#3 Var smart med din innehållsstrategi

LinkedIn är så mycket mer än att att bara sporadiskt publicera inlägg och hoppas att något budskap fastnar hos din målgrupp. För att lyckas på LinkedIn behöver du ha en innehållsplan och kontinuitet.

Beroende på vilka mål du har med din närvaro behöver du anpassa ditt innehåll efter målet. Har du varumärkeskännedom som ditt primära mål så ska merparten av det du publicera vara innehåll som stärker varumärket.

Hur du förmedlar ditt budskap är viktigt men också vilket format du väljer och såklart själva innehållet.

Du har en mängd format att välja mellan:

 • Text
 • Bild
 • Video
 • Blogg & artiklar
 • Undersökningar
 • etc

Där själva innehållet kan vara:

 • 1-2-3 så här gör du
 • Vanliga misstag
 • Vanliga frågor
 • 5 steg till…
 • Case studies
 • White paper
 • UGC (användargenererat innehåll)
 • Expertinnehåll (internt/externt)

Relaterad artikel: Format på LinkedIn

#4 Skapa en innehållskalender

Kontinuitet är viktigt för att få och behålla engagemanget från din publik. När personer engagerar sig i dina inlägg kommer de oftare att få se dina inlägg. Att ha en god framförhållning och kontinuitet är grunden i en framgångsrik strategi.

Om du regelbundet publicerar innehåll skapar det både kännedom och förväntan hos dina följare. Det resulterar i ett högre engagemang som ökar räckvidden för ditt innehåll. Att kontinuerligt publicera inlägg bör även generera fler följare på LinkedIn.

LinkedIn rekommenderar att du publicerar ett inlägg om dagen, vilket är ganska mycket. Men genom att skapa och utgå från en innehållskalender hjälper det dig att upprätthålla en ständig närvaro. I innehållsplanen ska du bestämma hur många inlägg du ska publicera, i vilket format dessa ska vara och vilket budskap du ska ha i respektive inlägg. Koppla det till målet med närvaron på LinkedIn så får du mer anpassade inlägg.

Använd ett verktyg för att schemalägga dina inlägg så du publicerar på bästa tid och dag.

Relaterad artikel: 7 verktyg för att schemalägga inlägg

#5 Ta hjälp av medarbetarna

Att ta hjälp av dina medarbetare är värdefullt. De kan nå långt utanför dina kända följare och öka räckvidden.

Du bör uppmuntra dem till att kommentera och gilla företagets inlägg men ännu hellre att de publicerar egna inlägg.

I kombination med hashtags och omnämningar (@) ökar räckvidden ännu mer, vilket i sin tur ökar varumärkeskännedomen.

Hur bra du och dina medarbetare gör det kommer ha en direkt påverkan på hur framgångsrik din strategi för LinkedIn är.

Relaterad artikel: Bygg varumärket med hjälp av medarbetarna

#6 Använd statistikverktyget

I statistikverktyget på företagssidan har du mycket information om de som följer sidan. Du ser tydligt vilket innehåll som fungerar bra med följarna – och vilket som inte gör det.

Med den datan kan du ytterligare vässa ditt budskap och på så sätt få ett högre engagemang. Genom att analysera datan kan du se om din strategi fungerar.

På företagssidan finns det en mängd data som du kan sätta dig in i.
Det finns tre saker som du kan spåra:

 • Engagemang
 • Konverteringar
 • Trafik

Engagemang visar dig hur ofta dina följare gillar, kommenterar eller delar ditt innehåll och engagemangsgraden visar i % i snitt hur många följare som interagerar med dina inlägg.

Konverteringar visar hur ofta en person gör en handling som du vill att de ska göra. Det kan exempelvis vara:

 • Hämta pdf
 • Prenumera på ditt nyhetsbrev
 • Fylla i ett formulär
 • Beställa en produkt

Trafik är precis som det låter. Det spårar hur ofta en person klickar sig vidare från din företagssida på LinkedIn till din hemsida.

All den här informationen hittar du på företagssidan. I menyn hittar du tre flikar som visar besökare, inlägg och följare.

Lägg extra vikt på fliken där du ser statistik över dina inlägg. Där finns flera olika parametrar som visningar, klick, engagemang, CTR etc. för var och ett av dina inlägg. Den informationen kan du använda för att ta reda på vilken typ av innehåll som får maximalt engagemang. Det hjälper dig att förfina ditt innehåll och skapa mer av det som kommer fungerar.

Fördjupa dig här: 5 viktiga saker att mäta på LinkedIn

Det andra sättet att spåra hur bra det går är via Google Analytics. I Google Analytics ser du hur många besökare som kommer till din hemsida från LinkedIn.

Ju djupare du analyserar datan desto mer information får du. Bl.a kan du se hur länge en besökare stannar och vilka de bästa målsidorna är.

Ett bonustips är att installera Google Datastudio med utvald data från Google Analytics och kombinera med Super Metrics, då får du riktigt kraftfull data att jobba med. Då kan du enkelt jämföra, filtrera och organisera din data.

Sammanfattning

LinkedIn erbjuder en mängd möjligheter och har gått från en cv-databas till ett kraftfullt marknadsföringsverktyg.

En hög förståelse för ditt mål och din målgrupp är avgörande för hur framgångsrik din strategi blir för LinkedIn. Du bör skräddarsy ditt innehåll och publicera inlägg som specifikt riktar sig till din målgrupp.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

 

Vilka format ska du använda på LinkedIn?

Vilka format ska du använda på LinkedIn?

Varje vecka får jag frågor om vilket format som är bäst att använda på LinkedIn. Det finns många olika format som du kan välja att använda på LinkedIn. Förutom att du kan publicera innehåll på LinkedIn i deras utvalda format så bör du även ha både blogg, vlogg och podcast med i din marknadsföringsmix eftersom du både kan återanvända och publicera dessa på LinkedIn.

format på LinkedIn

Vilka format finns det att välja mellan på LinkedIn?

På LinkedIn finns en mängd format men oftast ser jag återkommande samma format om igen och igen. Det är precis som om personer, marknadsförare, säljare och företag har fastnat i ett enda format, ungefär som en skiva som hakat upp sig. Kanske det låter tufft men med tanke på alla format som finns borde fler använda dessa på LinkedIn. Dessutom släpps det löpande nyheter och även om du inte tänker använda dessa nu är det viktigt att du håller dig uppdaterad.

Ett exempel, nyligen släppte Instagram Reels och varje gång jag går in på Instagram så får jag se…. Reels. När LinkedIn släppte polls, eller undersökningar som det heter på svenska, så lyftes de i flödet. Polls är dessutom det absolut enklaste formatet du kan använda dig av på LinkedIn. Kanske är det så att ett av de nya formaten kommer bli din bästa vän?

Följande format kan du välja mellan på LinkedIn

Här är en lista på de format som du kan använda nu på LinkedIn. Och det kommer fler. LinkedIn uppdateras ganska snabbt nu och i artikeln gällande nyheter för september 2020 hittade jag hela 14 stycken! Stories är på väg till Sverige och det planeras att släppas Q4. Det återstår att se ifall det blir så…

GUIDE: så använder du stories på LinkedIn

Om du kikar på denna listan, handen på hjärtat, vilka av dessa format har du använt på LinkedIn?

 • LinkedIn Live (du behöver ansöka)
 • Event
 • Artiklar
 • Dokument
 • Video
 • Bild
 • Text
 • Erbjud hjälp
 • Hitta en expert
 • Polls / undersökningar
 • Kudos
 • Stories

Relaterad artikel: LinkedIn har släppt fler sätt du snabbt kan skapa inlägg på

Som du ser finns det en hel del att välja mellan men är det egentligen något som är bättre eller sämre att använda? Tja, det beror på flera saker. Exempelvis:

 • Vad är ditt mål?
 • Hur ska du göra för att nå dit?
 • Vad vill du ha ut av LinkedIn?
 • Hur & vad ska du mäta?
 • Vilka resurser har du för att ta fram innehåll?

Ofta hör jag att det är fokus på visningar men det blir snett då visningar räknas på olika sätt beroende på vilket format du använder. Om jag tar video som exempel så räknas det först som en visning efter 3 sekunder men artiklar, inlägg och live räknas på andra sätt. Dessutom ändras algoritmerna med jämna mellanrum så det är enskilt en dålig mätpunkt.

Relaterad artikel: 10 mätpunkter / KPIer du kan ha i sociala medier

Välj det som passar dig och LinkedIn

Att ha en blogg på hemsidan är väldigt värdefullt och podcasts växer för fullt.
Båda är bra och flera format som finns på LinkedIn är också bra att använda.
Frågan är vad du är bäst på?

Är du bättre på att prata, välj det och hitta sätt som matchar de olika formaten på LinkedIn. Det finns verktyg som du kan använda för att göra om innehåll till en kort video. En video, eller rörligt innehåll som det faktiskt är, måste inte vara en person som står framför kameran och pratar. Du kan likaväl spela in en ljudfil där du lägger till några bilder eller göra ett bildspel från Keynote/PPT. Du kan även använda verktyg som Repurpose som gör om en podcast (ljudfil) till en video eller iMovie där du laddar upp en ljudfil och skapar ett bildspel. Även Animoto och Magisto är enkla program att använda för att skapa videos.

GUIDE: Rätt mått och storlek för video till sociala medier

Är du bättre på att skriva, välj att arbeta med texter. För korta textinlägg på LinkedIn kan du använda ett vanligt inlägg och för längre texter kan du skriva en artikel. Dessutom håller LinkedIn på att släppa nyhetsbrev till samtliga användare och det kan vara värdefullt för dig som är duktig på att skriva. Kan du kombinera detta med en blogg så har du ett långsiktigt resultat med tanke på SEO.

LinkedIn utbildning företag

En del på LinkedIn säger att video är bäst, andra säger att text är bäst. Jag säger att själva innehållet är det absolut viktigaste, dvs vad du pratar och skriver om. Utgå ifrån dig själv och hitta de format som du kan briljera i. Även om video är bra på LinkedIn kanske du känner att det är ett format som inte passar dig. Du behöver börja med det som du är bra på  och utgår från vilka resurser du har till förfogande för att ta fram innehåll.

Använd det format på LinkedIn som du är bäst på

Vad det egentligen handlar om är att du behöver utgå från dig själv i kombination med de format som finns och sedan tänka i flera steg.

Vilka format har du använt hitintills och vilka kan du utöka med? Du kan inte vara bra på allt, fokusera istället på dina styrkor och ta hjälp med resten.

Om jag tar mig själv som exempel så är jag bra på att skriva, fixa bilder och stå framför kameran. Att få fram ett budskap av värde för mina följare i varierat format. Däremot tycker jag varken det är kul eller är bra på, att redigera videos så det har jag tagit hjälp med. Det spelar ingen roll om du är soloföretagare eller arbetar på en marknadsavdelning, att jobba med bra innehåll är tidskrävande och kräver både kunskap, verktyg och uthållighet. Ingen är bra på allt.

Återanvänd ditt innehåll

Tidigare har jag pratat om hur viktigt det är att återanvända innehåll. Med återanvända menar jag inte att du ska återpublicera exakt samma innehåll igen utan att tänka i flera format. Givetvis kan du, och bör återpublicera dina inlägg men allt innehåll börjar med ett format.

Relaterad artikel: 13 sätt du kan återanvända innehåll på för ökad räckvidd

Här skiljer jag alltså på ”reuse” och ”repurpose” där det senare snarare handlar om att förvandla, anpassa och använda för nya inlägg.

Om jag tar LinkedInpodden som exempel så ansvarar jag för hemsidan, texter och bilder medan Tomas klipper ljudfiler och laddar upp dessa på Libsyn. En del av de ämnen vi pratar om har jag skrivit om här i bloggen, några har vi pratat om i live-sändningar och en del är nya och/eller som vi har fått frågor om.

Skulle vi göra ännu mer så hade vi kunnat spela in själva sändningen, skapat korta videoklipp med utdrag från varje avsnitt, skapat undersökningar, publicerat stories, skrivit textinlägg om det på LinkedIn och fördjupat ämnet antingen på min blogg eller i en live-sändning. Och listan kan bli ännu längre.

Ytterligare ett exempel:

Ett annat exempel är mina LinkedIn Live. När sändningen är klar så återpublicerar jag dessa på Youtube och IGTV samt publicerar ett inlägg på Instagram. Några gånger har jag bloggat om ämnet, antingen före eller efter sändningen. Skulle jag göra ännu mer hade jag valt att klippa ner sändningarna till korta videos, göra om till bildspel, stories samt skapat fler inlägg till både LinkedIn och Facebook. Det handlar alltså inte om att fram nytt innehåll utan hur du kan effektivisera och återanvända det innehåll som du en gång har skapat.

Vill du göra många format och maximera effekten av LinkedIn och ditt innehåll – överväg att ta hjälp! Anlita en copywriter, en videograf och hitta verktyg som effektiviserar ditt arbete.

Nyfiken, vilket format brukar du använda på LinkedIn och varför?


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

 

LinkedIn är 277% mer effektivt för att generera leads än Facebook

LinkedIn är 277% mer effektivt för att generera leads än Facebook

Du känner troligtvis till att LinkedIn och sociala medier kan bidra till att företag får fler leads och kunder, både inom B2B och B2C. I en nyligen genomförd studie med över 5000 företag fann HubSpot att trafik från LinkedIn genererade den högsta konverteringsgraden på 2,74%, nästan 3 gånger högre (277%) än både Twitter (0,69%) och Facebook (0,77%).

LinkedIn generera leads

LinkedIn gav högst konverteringsgrad för leads

LinkedIn’s konverteringsgrad överträffade också sociala medier som en kanal totalt sett. Med andra ord, av all trafik som kom till dessa företags webbplatser via sociala medier konverterade 0,98% av den trafiken till leads, jämfört med LinkedIn 2,74%.

Relaterad artikel: 8 sätt att hitta leads på LinkedIn.

Varför är LinkedIn den mest effektiva sociala kanalen för att generera leads?

LinkedIn är en effektiv kanal för att arbeta med leads generering, frågan är hur du kan använda LinkedIn till din fördel?

Människor har ett konto på LinkedIn för att berätta om sin karriär, sina kunskaper samt att hitta innehåll och information för att göra sina yrkesliv bättre. Det innebär att företag som riktar sig mot andra företag (B2B) kommer hitta en större del av sin målgrupp på LinkedIn. När någon besöker LinkedIn är de troligtvis fokuserade på affärslivet, vilket hjälper företagets innehåll att i sig prestera bättre.

Relaterad artikel: 10 sätt att generera leads med lead magneter

Så vad sägs om företag på LinkedIn som är fokuserade på  B2C?

Vanligtvis publiceras det färre innehåll på LinkedIn än i andra sociala medier. Det beror troligen på att människor nästan uteslutande publicerar innehåll relaterat till marknadsföring i motsats till sina barns foton eller ”sociala småprat”. Det innebär att det knappt finns några privata inlägg på LinkedIn vilket gör att en person kan konsumera en högre andel av innehållet på LinkedIn vid varje given tidpunkt.

Med andra ord, ett företags marknadsföringsinlägg är mer benäget att synas på LinkedIn än någon annanstans.

Leads LinkedIn

Bild från HubSpot

Så här använder du LinkedIn på bästa sätt för ditt företag

#1 Investera tid

LinkedIn är ingen quick fix och du behöver avsätta tid för att växa på plattformen. Ett trick är att satsa på att kvalitativt nätverk där du får både engagemang och skapar gemenskap.

LinkedIn utbildning företag

#2 Publicera värdefullt innehåll

Använd en publiceringsplan och rikta innehåll till din målgrupp. Om du märker att människor särskilt gillar dina blogginlägg, videos eller något annat – fortsätt publicera det! Enklaste sättet att veta vad din målgrupp resonerar med är att hålla koll på engagemanget. Om de gillar, kommenterar och delar ditt inlägg är det ett bevis på att det innehåll du publicerar är uppskattat.

Relaterad artikel: 7 anledningar till att marknadsföringen misslyckas

#3 Använd relevanta CTA

Hitta fler sätt att använda relevanta CTA, dvs uppmaningar. Kan du generera leads på  fler sätt i dina inlägg? Här gäller det att hitta en lagom balans mellan CTA och ditt innehåll så du inte tröttar ut ditt nätverk.

Relaterad artikel: Hur du säljer via LinkedIn utan att vara säljig

#4 Fortsätt utvecklas

Om du ser att ditt innehåll ger resultat så ta inge framgången för givet. Du behöver fortsätta att lära dig och utvecklas med det innehåll du publicerar. Det finns alltid möjligheter att förbättra.
Fortsätt att testa, analysera din data och öka resultaten!

Sammanfattning av hur du kan generera leads på LinkedIn

LinkedIn är en utmärkt plattform att arbeta med leadsgenerering. Det kräver tid och uthållighet för att få ett resultat men när du har bestämt dig för att satsa på LinkedIn kommer du att se ett betydligt bättre resultat. Börja med att bli mer aktiv i relevanta inlägg och publicera egna, värdefulla inlägg. Bygg ditt nätverk och odla relationer, precis som IRL. De som får framgång på LinkedIn har en strukturerad plan och har skapat en tydlig förståelse för vad din publik behöver. Genom att sätta dig in i och förstå både din målgrupp och din data kommer du troligtvis få ett mycket bättre resultat.

Den här artikeln är kuraterad från HubSpot.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

7 vinster när sälj och marknad samarbetar på LinkedIn

7 vinster när sälj och marknad arbetar tillsammans på LinkedIn

På LinkedIn och i andra sociala medier är det en stor vinst att låta marknadsavdelningen och säljare, eller egentligen alla personer med kundkontakt får vara aktiva på LinkedIn. Jag har utbildat många företag, både kommunikation/marknadsavdelningar och deras personal.

Om ditt företag växer, eller vill växa, och arbeta effektivt med LinkedIn har du inte längre råd att ignorera ”mellanrummet” mellan sälj- och marknadsavdelningen. Genom att marknad och sälj samarbetar kring LinkedIn blir vinsterna stora.

marknad sälj LinkedIn

Varför?
Köpprocessen har förändrats. Långt innan dina blivande kunderna tar kontakt med ditt företag har de googlat, sökt på LinkedIn och frågat sina kontakter om hjälp. Enligt LinkedIn krävs det att en person ser 10 inlägg innan de tar kontakt. Både försäljning och marknadsföring ger bättre resultat med en långsiktig strategi och den bör hänga samman i några väsentliga punkter för att ge så stor effekt som möjligt. Flera undersökningar visar på ökad varumärkeskännedom, fler leads och större affärer när marknad och sälj arbetar tillsammans.

I en undersökning från Content marketing institute framgår följande:

 • 92% börjar med att söka information online
 • 53% av köpare tycker att det är bättra att gå online och undersöka, än att prata med en säljare
 • 75% går till sociala medier för att lära sig mer om leverantörerna
 • 90% svarar inte på kalla samtal

Ofta kallar man sina försäljnings- och marknadsavdelningar ”team”. Men det enda teamet som är viktigt är företaget som helhet och om kunden vill köpa eller inte. Medan försäljning och marknadsföring delvis spelar olika roller i företaget, är båda integrerade i segern.

”Om du pratar med de flesta sälj- och marknadsavdelningar känner de att de har olika mål.”
– Kathy Lim Sheehy

Om båda avdelningarna i kärnfrågor strävar efter samma mål, oftast centrerat kring att driva intäkter och att generera leads, kommer resultatet att bli bättre. ”Mållinjen” är densamma: en ny kund, som är nöjd och vill stanna kvar, som gärna rekommenderar er till andra, och som köper mer.  För att uppnå detta, behöver du kommunicera och koordinera tidigt, och ofta.

Följande vinster kan du få ur ett bra samarbete mellan marknad och sälj på LinkedIn

#1 Genererar fler och bättre leads

Om dina marknadsförare och säljare slösar bort sin tid och energi på okvalificerade leads kommer det aldrig att sluta bra. Marknadsförarna kommer att skylla på säljarna för att de inte använder rätt material eller inte hanterar det på rätt sätt. Och säljarna kommer säga att innehållet som marknadsavdelningen tar fram inte är tillräckligt bra.

När sälj och marknad arbetar tillsammans och har regelbunden dialog kan information delas fritt mellan avdelningarna. Dina säljare kan berätta för marknadsavdelningen vad som har fungerat bra respektive dåligt så att de kan anpassa både innehåll och strategin baserat på vad de har fått höra.

Om du använder ett verktyg för att mäta antal leads betyder det att alla kan fokusera på att rikta in sig på de bäst kvalificerade leads:en och undvika att slösa tid på de dåliga.

#2 En tydligare förståelse för kunden och köpresan

Marknadsföring och försäljning arbetar med att locka till sig, utveckla och säkra affärer. När de inblandade är väl synkade blir det lättare att skapa personas. En persona är en profil på en relevant kund i en utvald kategori som bl.a beskriver demografi, intresse och mål.

Flera olika personer är ofta involverade i ett köpbeslut. Att veta hur man ska engagera sig och leda kunden genom tratten kommer ge en större förståelse för köpprocessen. Det hjälper när både marknad och sälj förstår på vilka sätt som är mest troliga att kunna påverka köparen i olika stadier.

Dessutom främjar en tydlig och avstämd förståelse av kunden ett delat ägande av kundupplevelsen. Faktum är att 70% av de som svarade på en undersökning från LinkedIn sa att samarbete mellan sälj och marknad ger en bättre köpupplevelse för kunden.

En stor utmaning B2B-företag är att befria sig från sitt inifrån-ut perspektiv. Hur man ska flytta sig till ett perspektiv där man bättre förstår köpprocessen med köparens ögon. En om-kalibrering och injustering av sälj & marknad tar bort konstgjorda fördelningar av vem som arbetar med vad, inom tratten (eller vad man nu kallar sin process för att attrahera och skapa kunder) vilket leder till en helhetsbild av köparens resa från början till slut.

Med en mer exakt bild av kundresan kan marknadsföring och försäljning bättre definiera och genomföra kampanjer utformade för att trigga och öka engagemanget.

#3 Ökad omsättning

Enligt en undersökning från Hubspot får företag med väl integrerad försäljnings- och marknadsinriktning 38 procent fler affärer, 27 procent snabbare 3-års vinsttillväxt och uppnår 208 procent högre intäkter än organisationer där sälj och marknad inte samarbetar.

#4 Bygger bättre relationer och starkare engagemang på LinkedIn

Ju mer du och dina medarbetare kommunicerar med varandra, desto starkare blir samarbetet och deras personliga relationer stärks. Istället för att fokusera på separata aktiviteter bör man implementera en gemensam vision och delade mål, vilket gör att ni kan hjälpas åt för att nå era dem.

Att arbeta tillsammans innebär även att synligheten, engagemanget och räckvidden ökar på LinkedIn. Påverkan blir betydligt större än om det endast publiceras innehåll på företagssidan. Eller om det görs sporadiska inlägg av en säljare. När de personer som har kundkontakt är aktiva på LinkedIn ökar chansen att din målgrupp exponeras för dina budskap.

Med en uttalad strategi för employee advocacy blir fördelarna många. Medarbetarna är en resurs i varumärkesbyggande och kan generera en positiv exponering och ökad medvetenheten för ett varumärke genom att vara aktiva på LinkedIn. Men de behöver hjälp.

Relaterad artikel: Därför behöver du som VD och chef vara aktiv på LinkedIn

#5 Bättre innehåll på LinkedIn

Ofta får säljare samma frågor om och om igen. När det kommuniceras internt leder det till att det skapas bättre innehåll. Det kan vara allt från en bild till ett blogginlägg eller en e-bok. Detta innehåll kan sedan användas för att påverka målgruppen vilket både sparar tid och hjälper de blivande kunderna att fatta snabbare beslut.

Om inte marknadschefen och säljchefen redan har veckovisa möte är det dags att börja nu. Genom dessa möten kan det komma många bra idéer gällande innehåll.

Exempelvis:

 • Hur ni har löst problem hos kunderna
 • Problem som ni hör talas om eller läser på LinkedIn
 • Nyheter i branschen
 • Vanliga återkommande frågor
 • ”Behind the scenes” Så här fungerar det hos oss, ungefär

Det är hos säljarna det ”roliga” händer. Det är de som har kontakt med marknaden och kan hjälpa till med nya ideér gällande inlägg på LinkedIn, oavsett om det är bild, text eller en kort video. Kanske är tiderna förbi med de gamla uttrycken ”ABC – always be closing” och ”spray and pray”. ABC borde istället betyda, ”always be connecting”.

Relaterad artikel: 7 tips på hur du kan tänka gällande innehåll på LinkedIn

Mät effekterna på LinkedIn

Här är det viktigt att arbeta med få KPI:er samt veta vad du ska mäta på LinkedIn samt på respektive avdelning. Ofta är det lättare att mäta säljdata såsom nya kunder, antal ordrar och kanske även merförsäljning. För marknadsavdelningen kan du mäta antal leads, både gällande kvalitet och kvantitet samt varumärkeskännedom. Trafiken till hemsidan borde också öka med en högre aktivitet på LinkedIn.

Producera innehåll för hela tratten

Vissa gör det för enkelt och tar oftast bara fram innehåll för ett steg i köpresan, istället för att använda innehållsmarknadsföring enligt ToFu, MoFu och BoFu. Exempel på innehåll i respektive fas kan då vara:

todu mofu bofu marknadsföring sociala medier

ToFu: Toppen av tratten, bred målgrupp, skapar kännedom om varumärket

 • Blogg
 • Artiklar
 • Infografer
 • FAQs
 • Inlägg på sociala medier
 • Annonsering

MoFu: Mitten av tratten, smalare målgrupp, övervägande-steget

 • E-böcker
 • White papers / PDF:er
 • Video tutorials
 • Guider & mallar
 • Checklistor
 • Nyhetsbrev

BoFu: Botten av tratten, smal målgrupp, beslutssteget

 • Case studies
 • UGC (användar-genererat innehåll)
 • Produktdemonstration
 • Fördelar med produkten/tjänsten
 • Gratis prova-på
 • Rabattkoder

Tänk strategiskt och långsiktigt gällande innehåll på LinkedIn

Tyvärr vet få säljare vilket innehåll som ska skickas till vilka kunder och när. Det innebär att innehållet som marknadsavdelningen skapar förmodligen inte kommer att användas. En bra säljare vet exakt hur innehållet ska användas.

När sälj och marknad jobbar tätt tillsammans används innehållet mycket mer strategiskt – snarare än att det publiceras sporadiska inlägg på LinkedIn och utan någon direkt anledning. Eller kanske för att det ska publiceras något överhuvudtaget. En viktig fråga är hur mycket innehåll som säljarna själv ska ta fram och i vilken fas?

I en artikel från Superoffice framgår det att sedan marknad & sälj började arbeta tillsammans har de:

 • ökat antal leads med 168%
 • ökat antal besökare på hemsidan från sociala medier med 61%
 • ökning av antal visningar i sociala medier från 1.000 till 50.000 per månad
 • en video som publicerades på LinkedIn genererade över 65.000 visningar
 • första året såg de en ökning av intäkter med 10% och andra året förväntade de sig ytterligare ökning med 24%

På nedan bild ser du en beskrivning hur rollerna har ändrats. Marknadsföringen tar allt större plats i sälj- och marknadsföringstratten. Här är ännu en anledning till att marknad och sälj behöver jobba tillsammans.

marknadsföring sälj LinkedIn

#6 Du håller koll på dina konkurrenter och kan ta bättre initiativ

Många marknadsförare avsätter tid för att analysera vad konkurrenterna gör. Allt från blogginlägg till inlägg i sociala medier och granskning av hemsidan.

Relaterad artikel: 9 gratis verktyg för att bevaka dina konkurrenter

Genom att arbeta tillsammans kan marknadsförarna informera säljarna om vad konkurrenterna gör och i vilken position ni står till varandra. Det gör att dina säljare enklare kan beskriva varför era produkter eller tjänster är så mycket bättre än konkurrentens när de pratar med kunder. Exempelvis kan det vara nyheter och uppdateringar som företaget har släppt eller utvecklat en ny tjänst.

#7 Ditt varumärke stärks

På vilket sätt företagets varumärke ska kommuniceras bestäms troligtvis av marknadsavdelningen, men alla i företaget har ett ansvar att upprätthålla det. Samarbetet mellan sälj och marknad kommer att stärka varumärket genom aktiviteterna på LinkedIn. När det publiceras inlägg oftare och av fler personer, både via företagssidan och via personalens egna profiler kommer räckvidden att öka vilket också ger en tydligare bild av ditt varumärke.

Sammanfattning

Som du säkert förstår efter du har läst den här artikeln är det här arbetssättet oroligt kraftfullt. Det här tar tid att implementera och du behöver verktyg som exempelvis Hubspot för att kunna mäta allting, men effekterna kommer att synas. Speciellt i dessa tider. Frågan är – har du råd att vänta?

Behöver du hjälp med marknadsföring och sälj på LinkedIn – hör av dig!


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

[GUIDE] Så blir du en trovärdig tankeledare på LinkedIn | thought leader

Hur du blir en kraftfull & trovärdig tankeledare (thought leader) på LinkedIn

Varför är en tankeledare en viktig del i marknadsföringen på LinkedIn?

Därför att kunder vill göra affärer med människor och varumärken de litar på. Det förtroendet utvecklas delvis genom att du visar på din expertis, vilket skapar trovärdighet. Innehåll skapat för att visa tankeledarskap (thought leadership) och som används i din marknadsföring hjälper dig att visa din expertisroll.

Tankeledare tankeledarskap thought leader linkedin

Men vad betyder egentligen ’thought leader’ eller tankeledare som vi översätter det till?

Enligt Wikipedia,
A thought leader is an individual or firm that is recognized as an authority in a specialized field and whose expertise is sought and often rewarded.[1] Thought leaders are commonly asked to speak at public events, conferences or webinars to share their insight with a relevant audience.

Det handlar alltså om att lyfta fram en persons eller ett företags kunskap i ett specifikt område genom läsvärt och värdefullt innehåll. En thought leader får ofta förfrågningar om att tala eller föreläsa på event, konferenser eller medverka i poddar och webinars.

I den här guiden får du lära dig vad tankeledarskap är och varför en tankeledare är en viktig del i marknadsföringen på LinkedIn.

 • Vad är det?
 • Varför är det viktigt?
 • Hur du maximerar effekten på LinkedIn och på andra sociala medier.

Hur gör jag, Linda, och vilken effekt har jag fått hittills?

Många frågar mig hur jag gör med min marknadsföring och hur jag har kunnat få den positionen som jag har idag som LinkedIn-expert.

Det är flera saker som påverkar men sättet jag marknadsför mig själv har en stor påverkan. Jag satte tidigt upp ett mål med både mitt företag och min närvaro på LinkedIn. Ett av målen var att etablera mig som tankeledare och att sträva efter att bli en ”the go to person”.

Varje vecka postar jag på 3 inlägg på min LinkedIn-profil och 3-4 inlägg på min företagssida – varje vecka! Dessa inlägg är i olika format för att jag ska nå en större målgrupp. Jag postar enklare tips som kombineras med bilder, korta videos och längre bloggartiklar.

Under de senaste två åren har jag sett en stor skillnad. Jag har fått fler uppdrag, fler förfrågningar, både av potentiella kunder och samarbetspartners. Och jag har varit med i flertalet publikationer, intervjuer och poddar. Så även om du är soloföretagare som jag, kan du positionerna dig som expert.

Relaterad artikel: 7 steg för att komma igång med content marketing (innehållsmarknadsföring)

Din kompletta guide – Tankeledare & tankeledarskap på LinkedIn

Kärnan i marknadsföring av tankeledarskap inom B2B

Köpbeslut inom B2B är viktiga och granskas noga. Du som köpare vill känna fullt förtroende för både produkten/tjänsten och företaget bakom innan du skriver på ett avtal. Med det perspektivet är det ingen överraskning att läsvärt innehåll i marknadsföringen har mycket stor påverkan i varje fas av inköps- och säljprocessen.

Thought leadership has more influence on sales than marketers realize – and it’s growing.

Det finns tre olika kategorier av innehåll för tankeledare:

 • Bransch: Nyheter, insikter och synpunkter om din bransch och vart den är på väg
 • Produkt: Omfattande kunskap om din lösning, hur människor använder den och hur den står sig i jämförelse med andra
 • Organisation: Tydligt definierade värderingar, syfte och synvinklar baserade på ditt varumärke

Varför är en tankeledare viktigt?

LinkedIn och Edelman genomförde nyligen en undersökning om beslutsfattare i företag. Detta för att få en förståelse för den verkliga effekten av tankeledarskap inom B2B.

Här är några av resultaten:

 • Konsumtionen av tankeledarskap ökar: Mängden veckovis läsning hos beslutsfattarna ökade med 8 procentenheter år för år.
 • Mer än hälften av beslutsfattarna (55%) säger att tankeledarskap är en viktigt faktor när man förhandsgranskar och väljer ut lämpliga organisationer, som t ex leverantörer.
 • 47% av cheferna på ledningsnivå säger att de delade kontaktinformation efter att ha läst innehåll om tankeledarskap.
 • 45% av beslutsfattarna säger att tankeledarskap gjorde att de bjöd in en organisation till att bjuda på ett projekt när de innan dess inte haft dem i åtanke, och 57% av dem säger att tankeledarskap direkt ledde till att ett företag fick uppdrag.
 • 61% av cheferna på ledningsnivå säger att de är villiga att betala mer för att arbeta med en organisation som har formulerat en tydlig vision.

”Jag tror inte att du kan få en konkurrensfördel utan tankeledarskap. Tankeledarskap är ett bra sätt för att skapa ett förtroende. Och utan förtroende kommer du inte långt. – Joe Chernov, vice president för marknadsföring, Pendo.

Det är intressant att se att det finns en tydlig koppling kring den upplevda betydelsen av tankeledarskap mellan de som skapar det och de som konsumerar det.

tankeledarskap thought leader tankeledare LinkedIn

Sammanfattning tankeledarskap:

Tankeledarskap är viktigt, och kanske betydligt mer än du anar. Dessutom uppmanas marknadsförare och varumärken också att bli bättre på området. Detta är baserat på att 60% av beslutsfattarna säger att hälften eller mer av det innehåll de ser, kopplat till tankeledarskap, inte ger någon värdefull insikt.

Företagets tankeledarskap kontra personlig tankeledare

Beroende på vem som är avsändare finns det olika dynamik i hur ett tankeledarskap uppfattas och verkar. Personligt tankeledarskap handlar om individer som delar sina egna åsikter och övertygelser, medan företagets tankeledning avser att bygga och underhålla åsikter och övertygelser från ett varumärkesperspektiv. I många fall formas företagets tankeledning till stor del av den samlade mängden av röster inom verksamheten, därför spelar personligt tankeledarskap en viktig roll. Men det är också viktigt att ett företag förknippas, av sin målgrupp, med tydliga värden och ståndpunkter, och detta är en viktigt mål för marknadsavdelningen.

Ju mer varumärken kan presentera sina chefer med äkthet i nyckelkanaler, desto mer kan de bygga varumärket på ett mänskligare sätt.” – Jessica Jensen, Global Marketing Director, Qualcomm

INTERVJUdärför ska chefer och ledare vara aktiva på LinkedIn

Skapa en marknadsföringsplan för tankeledarskap

Om du vill bygga upp eller förfina din marknadsföringsstrategi med tankeledarskap behöver du gå igenom vart och ett av de följande stegen.

#1 Stäm av ditt varumärkes synvinkel och prioriteringar

Det är inte realistiskt (eller ens sunt) att alla i en organisation ska enas om allt, men du vill att alla ska vara överens om strategiska perspektiv och prioriteringar. Tankeledarskap förlorar sin funktion när det finns uppenbara inkonsekvenser och motsägelser som kommer från olika ledare, anställda eller enheter inom verksamheten.

Ställ dig följande frågor:

 • Vad står vi för som varumärke (särskilt i det bredare sammanhanget i samhället)?
 • Var är vår bransch på väg, och hur passar vi in?
 • Vad skiljer, sett med kundens ögon, våra produkter och tjänster från andra inom området?

För att utveckla enighet kring dessa viktiga punkter rekommenderas det att rutinmässigt behandla dem vid möten. Uppmuntra till diskussion och debatt. Se till att företagsledarna både uttrycker sig tydligt och samtidigt är tillgängliga för andra för samtal kring dessa frågor.

Relaterad artikel: 8 enkla steg för en strategi i sociala medier

#2 Bestäm målet med tankeledarskapet

Vad vill du åstadkomma med ett tankeledarskap?

I slutändan handlar allt om att stärka förtroendet och öka intäkterna men det finns många mål som leder till dessa resultat inom området för tankeledarskap.

Till exempel kan annonsering på LinkedIn knytas till tankeledarskap och målsättning som varumärkeskännedom, engagemang, videovisningar och jobbansökningar.

Därifrån kan du välja de mätvärden du ska använda för att mäta framgången för dina insatser.

”Specifikt, syftar det innehåll vi skapar för att hjälpa företagskunder att hantera sina risker, till att vara till konkret nytta för dessa människor. Vi kallar det användbart innehåll, eftersom det syftar till att stärka och hjälpa dem att faktiskt göra något som är viktigt för dem. ” – John Bell, VP, Enterprise Digital Marketing, Travellers

Relaterad artikel: Få bättre resultat med din annons på LinkedIn genom att välja rätt målgrupp

#3 Identifiera taktik och kanaler för tankeledarskap

Du vill vara målmedveten i hur och var du delar ditt innehåll som tankeledare. Tänk kontext, tankesätt och attityder inom din målgrupp. Bestäm en takt och en mix av ämnen och lägg till perspektiv från tredje part för att stödja ditt eget tema för tankeledarskap.

Framför allt vill du säkerställa att ditt marknadsföringsinnehåll är koncist, relevant, lättförståeligt, delbart och enkelt att omsätta i handling för din målgrupp (särskilt beslutsfattare och chefer på ledningsnivå).

LinkedIn utbildning företag

Det finns många olika sätt att skapa och distribuera tankeledarskap. Blogginlägg, inlägg i sociala medier (kort och långt format), video, whitepapers, infografer, talaruppdrag och så vidare. Se till att du kopplar din taktik och kanaler till de mål du har satt upp.

Du ska ta fram innehåll som kontinuerligt bygger och stärker dig som tankeledare. Men du ska inte ha fokus på din produkt eller tjänst utan fokusera på dina kunders behov.

Relaterad artikel: 13 sätt du kan återanvända innehåll för ökad räckvidd

#4 Väj rätt innehåll och format

På LinkedIn kan du arbeta med flera olika format, både organiskt och via annonsering. För att få en stor räckvidd och kunna påverka rekommenderar jag att du använder dig av en mix av format. En innehållsplan bör ligga som grund och att du vet hur du ska distribuera din kunskap.

Du kan välja mellan:

 • Textinlägg
 • Bild
 • Video
 • Artikel
 • Dokument

Dessa kan du sedan kombinera med en länk till en artikel eller blogg.

#5 Aktivera anställda och (speciellt) företagsledare som tankeledare

Som nämnts tidigare formas ett varumärkes tankeledarskap starkt av de individuella rösterna inom verksamheten. Människor relaterar sig mer till andra människor än företag. Tankeledarskap är ett utmärkt tillfälle att bygga personliga varumärken inom din organisation, särskilt bland cheferna.

En plattform med förberett innehåll för dina medarbetare kan vara extremt effektiv för dessa ändamål. Detta genom att du tillhandahåller ett samlat flöde av material kring temat för tankeledarskapet, så att alla enkelt kommer åt och kan dela ditt innehåll.

Fördjupa dig: Varför du som Vd och chef ska vara aktiv på LinkedIn

#6 Engagemang, kontinuerlig inlärning, justering och optimering

Som med all marknadsföring bör din marknadsföringsplan för tankeledarskap vara ett område som hela tiden anpassas. Budskap och uttalanden bör aldrig vara för ensidiga. Bjud in till dialog med dina följare inom ämnen som är viktiga för dig och dem. Sök möjligheter att skapa och lägga till ytterligare resurser för fortsatt lärande.

”Nyckeln är både inspiration och inkludering. Det är en tvåvägs-konversation som säkerställer att potentiella och befintliga kunder är en del av dialogen och ger dem värde för att lyfta upp sina varumärken. ”- Katica Roy, VD, Pipeline Equity

Hörnstenar i en effektiv marknadsföring inom tankeledarskap

Att ha en plan för skapande, distribution, mätning och optimering av tankeledning är avgörande. Men när du väl har spikat det så kanske du undrar: hur säkrar man riktigt bra marknadsföring inom tankeledarskap?

Baserat på forskning med Edelman har LinkedIn utvecklat en modell för tankeledarskap. Modellen illustrerar grunden för ett effektivt tankeledarskap inom modern marknadsföring. Dessa riktlinjer framkom som de viktigaste:

 • Utnyttja ”White Space”: Analysera marknaden och hitta gap/möjligheter att ge ett nytt, unikt perspektiv.
 • Var relevant: Skapa engagemang i tankeledarskapet genom att anpassa till kundens behov och intressen.
 • Bestäm en vision: Visa modigt upp den framtid du hoppas skapa för ditt företag, bransch och kunder.
 • Bygg förtroende: Använd chefer, anställda och ämnesexperter för att utveckla autentisk auktoritet.
 • Var kortfattad: Skapa innehåll i portionsstorlek som lätt kan konsumeras och delas även via en telefon.
 • Mät framsteg: Utforma taktiken för tankeledarskap kopplat till mål och resultat. Sträva efter bättre effekt genom att vara tydlig och att underlätta för din målgrupp att förknippa dig med det ni bidrar med.
thought leadership LinkedIn tankeledare thought leader

Bild från Edelmans & LinkedIns undersökning, Slideshare.

Framgångstips för tankeledare på LinkedIn

LinkedIn, som nyligen har passerat 660 miljoner yrkesverksamma personer, är ett utmärkt ställe för att arbeta med tankeledarskap. Här är några tips för att maximera din effekt:

 • Zooma in på rätt målgrupp: Om din målgrupp sträcker sig över flera ”personas” eller funktioner kan du dra nytta av LinkedIns urvalsmöjligheter för att rikta ditt innehåll gentemot dem som mest troligt tycker att det är värdefullt.
 • Skapa en balans med organiskt och betalt innehåll: De bästa marknadsföringsstrategierna för LinkedIn inkluderar en strategisk blandning av organiskt innehåll och betald marknadsföring. Bygg en grund med det första och förstärk med sponsrat innehåll.
 • Få inspiration från ditt flöde, grupper och hashtaggar: LinkedIn är inte bara ett bra sätt att få din röst hörd, det är också ett bra ställe för att lyssna på andra. Följ kända influencers, grupper och hashtags i din nisch för att hålla dig uppdaterad. Detta hjälper dig att staka ut riktningen för din marknadsföringsplan för tankeledarskap.
 • Samarbeta med influencers: Du kan utöka räckvidden för ditt tankeledarskap genom att ta fram innehåll tillsammans med strategiska influencers som delar dina värderingar. Eftersträva ömsesidigt engagemang som gör att du kan utnyttja deras nätverk och vice versa.

Led vägen med tankeledarskap

Om du inte leder, följer du. En B2B-köpare och beslutsfattare vill arbeta med ledande aktörer i sin bransch. Det är avgörande att ständigt förstärka detta rykte genom starkt, övertygande, tillgängligt och effektfullt innehåll för tankeledarskap. När du har byggt en stark grund av förtroende och trovärdighet hos din publik blir resten av din marknadsföringsstrategi mycket effektivare och mer givande.

Sammanfattning tankeledare på LinkedIn

Fördelarna med att arbeta med tankeledarskap är många. Du stärker ditt och företagets varumärke, arbetsgivarevarumärket blir tydligare och det leder till ökat förtroende och fler affärer. Ytterligare en fördel är att du blir känd som expert och kan även bli kontaktad för intervjuer.

För att lyckas som tankeledare krävs uthållighet och långsiktighet. Du behöver publicera innehåll av värde gång på gång inom din nisch. Om du gör det här på ett riktigt bra sätt kan utväxlingen blir stor. Och kom ihåg, sätt ett mål och fortsätt att vara nyfiken så du lär dig ännu mer.

Den här artikeln är delvis kuraterad från LinkedIn.


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInLinda Björck

LinkedIn-expert
Social media manager

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Spotify
Facebook
Instagram
Twitter

Föreläsningar LinkedIn

Föreläsningar LinkedIn

Föreläsning LinkedIn

Efterfrågan på kunskap inom LinkedIn ökar. Sedan jag startade SmartBizz har fler och fler förstått att en närvaro är viktigt på LinkedIn. Men det är så mycket mer än bara en närvaro. För att vara synlig och bygga ditt professionella varumärke behöver du vara aktiv och förstå hur LinkedIn fungerar.

Om jag tittar på din profil – vilka signaler sänder du ut?

Här är ett axplock av de föreläsningar jag har genomfört. Är du intresserad av att anlita mig som föreläsare?
Kontakta mig på 0704-711550 eller via mail: linda (a) smartbizz.se

Ledarna

Hos Ledarna föreläste jag vid fyra tillfällen för deras medlemmar, Stockholm, Göteborg, Malmö och ett extrainsatt tillfälle i Stockholm. Varje tillfälle hade 70-100 deltagare och ämnet var hur du bygger ditt varumärke som chef på LinkedIn.

Kistamässan – Ekonomi och företag

Föreläsning om LinkedIn och personligt varumärke.

Öresunds business meeting

Kort inspirationsföreläsning för 300 + 300 personer. Två tillfällen, ett i Malmö och ett i Köpenhamn.

ProCivitas Helsingborg

45 minuters föreläsning för ca 300 personer. Här deltog både elever och mentorer från det mentorsprogram som ProCivitas har.

Marknadsföreningen Malmö

Efterfrågan var så stor och föreläsningen blev så snabbt fullbokad att Marknadsföreningen fick byta lokal. En inspirationsföreläsning på 45 minuter med inriktning marknadsföring och personligt varumärke på LinkedIn.

Helsingborgs Företagsgrupper

Även denna föreläsningen blev snabbt fullbokad. 55 företagare blev inspirerade om hur de kan använda LinkedIn på bästa sätt.

HR Föreningen Malmö

Föreläsning med inriktning på hur man som HR-ansvarig kan använda LinkedIn för att söka kandidater och bygga sitt personliga varumärke.

Qoola Qvinnor Business network

Inspirationsföreläsning om LinkedIn och marknadsföring i sociala medier för 130 kvinnliga företagare.

Svalövs Kommun

Frukostföreläsning för 125 företagare runt om Svalöv. Fullbokad inspirationsföreläsning inom LinkedIn, varumärke och marknadsföring i sociala medier.

Joblink

Fullbokad föreläsning, ca 100 personer för Joblink och deras kunder. Inspiration och praktiska tips om hur de kan använda LinkedIn för att bygga sitt personliga varumärke samt i jobbsammanhang.


Referenser:

Linda föreläste om LinkedIn för oss på ProCivitas i Helsingborg (300 pers) och det var en mycket givande timme. Vi fick med oss många användbara tips och råd bl a om hur man skapar en profil som sticker ut. Linda är en mycket inspirerande, skicklig och professionell föreläsare och jag kan varmt rekommendera henne.

Linda är inte bara kunnig på LinkedIn utan också en proffsig föreläsare som klarar av att skapa interaktivt seminarie med 300 personer med elegans. Bravo!

Som gäst på Lindas upplyftande föredrag om vikten av ett starkt personligt varumärke på LinkedIn lyckades hon inspirera hela rummet i diverse former, framförallt interaktivt där utrymme gavs till diskussion & dialog vilket resulterade i högt intresse för ämnet.

Linda är en mycket bra föreläsare med stor kunskap inom detta område. Jag tar med mig mycket nya idéer till mitt företag. Jag har fått med mig många bra tips och länkar som man kan gå in på.

 

Vill du hellre gå en utbildning eller anlita mig för en internutbildning?

Kontakta mig på 0704-711550 så hittar vi en lösning!


Linda Björck <- följ gärna mig på LinkedInlinda_björck_smartbizz_linkedin

Social media manager
LinkedIn-expert

SmartBizz AB

Välkommen att följa mig:

LinkedIn
Youtube
Facebook
Instagram
Twitter