Strategi för LinkedIn

strategi sociala medier

Strategi för LinkedIn

Att ha en strategi är oerhört viktigt och ska ligga som grund för företagets aktiviteter på LinkedIn. Tiden är förbi där det går att hantera LinkedIn (eller andra sociala medier) vid sidan. För att lyckas på Linkedin kräver det en aktiv närvaro och använda alla möjligheter som finns.

En strategi ska svara på följande frågor:

  • Varför
  • Vem
  • Vad
  • Var
  • Hur

SWOT-analys

När du beställer en strategi för företagets närvaro på LinkedIn får du både en konkurrent- och swot-analys. Inlägg upp till 6 månader bakåt i tiden analyseras (åtkomst till företagssidan behövs) och formuleras i en konkret handlingsplan. Vad har gått bra och vad behöver du göra mer, respektive mindre av?

Vad är företagets mål & syfte med närvaro?

Du behöver ha tydliga mål och mätpunkter (KPI:er) för företagets närvaro på LinkedIn.

Vad vill du uppnå med närvaron?
Och hur vet du när du har lyckats?

Den här tjänsten genomförs oftast som ett konsultuppdrag men kan delvis genomföras som en workshop.

Jag vill veta mer!

6 + 0 = ?