Låt oss träffas och skräddasy ett upplägg för dig.
Jag kallar det för ”smart business” dvs vi går igenom det som du upplever att du behöver hjälp med.
Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst möte antingen via telefon eller på en bestämd plats.
Därefter går vi vidare om vi båda tycker att det känns bra!

Exempel på uppdrag:

  • Genomgång och diskussion av befintlig kundstock och hur den kan växa
  • Effektiv med försäljning och marknadsföring
  • Genomgång av närvaron (när, var & hur) i sociala medier
  • Hjälp med kundkommunikation och införsäljning vid ex. event
  • Coachning med målbilder och önskat resultat

linda_FB