Nulägesanalys i sociala medier

utbildningar sociala medier

Effektivisera närvaron i sociala medier och få bättre resultat!

Troligtvis har du startat igång några kanaler men du ser inte det resultat som du (eller chefen) vill se.
I en nulägesanalys ingår följande:

  • genomgång av företagets aktiviteter i digitala medier
  • analys av hur företagets varumärke uttrycks
  • vilka interaktioner görs
  • hur ser förutsättningarna ut
  • vad som fungerar bra
  • vad som behöver förbättras
  • genomgång och framtagning av tydliga mätbara mål

Därefter tittar vi på företag inom samma bransch och skapar en bild av vilken potential som finns.
Efter analysen får du en rapport, skriftligt eller muntligt som du sedan kan följa och arbeta vidare med.

En nulägesanalys ligger som grund för ett bra resultat i sociala medier!

Ja tack, jag vill veta mer!