Med över 19 års erfarenhet av att driva och utveckla företag hjälper jag dig med ditt företag och företagets utveckling.
Min huvudinriktning ligger inom affärsutveckling, marknadsföring och sociala medier.

Affärsutveckling innehåller bl.a:

  • Nuläge > Vill till
  • Vision
  • Mål
  • Strategi
  • Önskat resultat

Utan kunder finns det inget resultat att förbättra. Med kunder kan du alltid förbättra relationerna och bättre lära känna deras behov och önskemål.

Resultaten kan vara:

  • Tidsbesparing
  • Kostnadseffektivitet
  • Rutiner
  • Fokus
  • Kommunikation

Med ett högt möjlighetstänk hittar jag ofta lösningar som skapar ny utveckling.